GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

17. SIIMONAST TEHAKSE KALJU (Mt 16: 13–23)

TAUSTAST: Uue Testamendi tiitel “Kristus” tähendab sama kui “Messias” Vanas Testamendis, eesti keeles “võitud isik”. Kuningaid ja ülempreestreid võiti õliga, kui neid ametisse pühitseti.

1. Mida arvad väitest “igaüks saab õndsaks oma usu kaudu” tänase teksti põhjal (13–17)?
 • Miks on kristluses usutunnistuse sisu otsustava tähtsusega asi?

  2. Mida oleks sinu meelest olnud kõige kergem uskuda: kas seda, et Jeesus on prohvet Eelija (kes oli surnud 800 aastat tagasi), prohvet Jeremija (surnud 600 aastat tagasi), paar aastat varem tapetud Ristija Johannes või et ta on Kristus, Jumala Poeg?
 • Kas sinu meelest võib kutsuda kristlasteks neid inimesi, kes vastavad 14. salmis toodud viisil? Miks?

  3. Miks enamus inimesi sellel ajal ei mõistnud, et Jeesus on Kristus, Vanas Testamendis ettekuulutatud Messias – hoolimata kõigist tema tehtud imedest?

  4. Kuidas võib leida inimene õige, päästva usu tänase teksti järgi (17)?

  5. Mis tunne sul oleks, kui sind nimetataks kaljuks?
 • Mis tunne võis Peetrusel olla, kui Jeesus nimetas ta kaljuks?
 • Mõned arvavad, et Jeesus mõtles kalju all Peetrust ennast. Teised jälle usuvad, et kalju tähendas Peetruse usutunnistust 16. salmis. Mis sina arvad?

  6. Mida tähendab sinu meelest 19. salm? (Mis on taevariigi võtmed? Kelle käes nad tänapäeval on?)

  7. Miks oli Peetrusel nii raske uskuda, et Jeesusele sünnib see, mida ta 21. salmis ennustas?
 • Võrdle salme 17 ja 23. Kust pärinesid Peetruse sõnad?
 • Mis oli Peetruse usus puudu veel usutunnistuse järelgi?

  8. Kuidas võib Jeesus nimetada sedasama inimest nii kaljuks kui ka vastupanijaks (vanemas tõlkes saatanaks)?
 • Mille järgi saame aru, et Peetruses siiski kurja vaimu ei elanud?
 • Mida üritas saatan Peetruse kaudu korda saata?
 • Mis viisil meie ise võime saatana tööd teise inimese elus edasi viia?

  9. Mis erinevus on 23. salmis mainitud kahe mõtteviisi vahel?
 • Kumb mõtteviis on tänapäeva kristlaskonnas enam levinud?
 • Kuidas kohtleb Jeesus inimesi, kes on edasi viinud saatana tööd teise inimese elus?

  RÕÕMUSÕNUM: Loe 21. salmi nii, et lisad sellele sõnad “Peetruse ja minu pattude pärast”.

  printimisversioon    
  alla laadimised    
  võtke meiega    
  veebiülem