GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

24. KES ON SILMAKIRJATSEJA? (Mt 23: 1–12)

TAUSTAST: See, kui Jeesus avalikult arvustas kirjatundjate ja variseride silmakirjalikkust, oli skandaal, see oleks võrreldav sellega, kui keegi meie päevil “sõimaks” televisioonis austatud kirikuisasid variserideks. Moosese iste tähendas seda positsiooni, mis oli neil meestel Moosese seaduse ehk Vana Testamendi õpetajatena.

1. Millest võis Jeesuse ajal silmakirjalikult vagatseva inimese ära tunda (2–7)?
 • Ütle ühe lausega, mis oli Jeesusel oma aja kirjatundjate ja variseride vastu.

  2. Millest võib tänapäeval tunda ära silmakirjaliku kristlase?
 • Millistes ringkondades on meie päevil sinu meelest kõige enam varisere?
 • Milline mõnes usurühmituses esinev õpetuslaad paneb inimesed silmakirjatsema?

  3. Milliste asjade põhjal asetasid Jeesuse aja variserid inimesed paremusjärjekorda?
 • Mille põhjal tänapäeva usklikud püüavad võrrelda ennast ja teisi ning panna inimesi paremusjärjekorda?

  4. Miks peavad inimesed tavaliselt aunimetusi ja tiitleid tähtsaks (7–10)?
 • Milline tähendus on aunimetustel ja tiitlitel sinu oma koguduses või usuliikumises?
 • Mis on aunimetustel ja tiitlitel Jeesuse meelest viga?

  5. Miks teenija koha võtmine on kristlastegi meelest tihti väga raske (11)?
 • Milline erinevus on teenija hoiaku (selles mõttes, milles Jeesus kasutab seda sõna 11. salmis) ja alaväärsuskompleksi vahel?
 • Kirjelda kristlikku juhti, kes võtab tõsiselt 11. salmi.

  6. Mida tähendab praktikas 12. salm?
 • Leia oma elust 12. salmi kohta mõni näide.

  7. Mille poolest erines Jeesus oma aja usuõpetajatest?
 • Miks Jeesus ei nõudnud enesele kunagi mingit au või positsiooni, kuigi oleks neid väärinud rohkem kui keegi teine kogu maailmas?

  8. Mis on sinu meelest tänase teksti tähtsaim õppetund sinule endale? Aga sinu kogudusele või usuliikumisele?

  RÕÕMUSÕNUM: Jeesus ei sidunud raskeid koormaid kokku inimeste õlgadele panemiseks, vastupidi – tema võttis inimkonna patukoorma oma õlgadele ja kandis selle ristipuule.

  printimisversioon    
  alla laadimised    
  võtke meiega    
  veebiülem