GT Bible Studies    

    Hungarian    


Navigation Glad Tidings Bible Studies

3. Anna és Simeon (Lk 2:25-38)


Háttér: A tény, hogy József és Mária csak egy pár gerlicét áldozott az Úrnak a templomban, azt mutatja, hogy szegények voltak. Vö. 3 Mózes 12:7-8. Abban az időben sokan várták a Messiást, de legtöbbjük azt gondolta, hogy az erejét és hatalmát mindenkinek megmutatja majd.

1. Képzeld el, min mehetett Anna keresztül, mikor a férje meghalt 7 évnyi házasság után (vs.26).
 • Miért nem akart Anna újra megházasodni, holott akkoriban ez volt a szokás? Gondolj különböző okokra.
 • Mi volt Anna életének értelme az 50-60 év özvegysége alatt? (vs.36-37)

  2. Szerinted miért imádkozott Anna a templomban az évek során éjjel és nappal,?
 • Mit mutat a 38. vers Anna hitéről? (Miért volt szüksége a megváltásra?)

  3. Most képzeld el Simeon életét addig a napig, amíg nem találkozott Jézussal. Milyen örömök, fájdalmak érhették? (vs.25-26)
 • Mit jelentett Isten ígérete Simeon számára? (vs.26)

  4. Mit jelent egy idős ember számára az, hogy van valami a jövőben, amiben reménykedhet?
 • Mi a hasonlóság a „várakozás”, és a „hit” között?
 • Mi volt a különbség a Simeon által várt Messiás, és az átlagember által várt Messiás között? (ld. vs.25)

  5. Hogyan láthatta meg Simeon az Úr Krisztusát egy szegény család gyermekében?
 • Miért nem látta a templom többi látogatója azt, amit Anna és Simeon igen?

  6. Olvasd el a fejezetet aprólékosan, és keress olyan utalásokat, amikből megtudhatjuk, milyen megváltást remélt ez a két idős ember a Messiástól. (vs. 25,31,32,38)
 • Te mit szeretnél a legjobban Jézustól?

  7. Mi kell ahhoz, hogy egy ember ki tudja mondani azt, hogy készen áll a halálra? (vs.29)
 • Alkalmazd Simeon szavait a saját életedre. Te is tudod azt mondani, amit ő a 29-30. versben?

  8. Milyen új információt fedtek fel Mária előtt Simeon szavai? (vs.30-35)
 • Hogyan járta át éles kard Mária szívét? (A válasz nem ebben a szövegrészben keresendő)

  9. Anna és Simeon nem látták többet Jézust. Hogyan változtatta meg az életüket ez a találkozás a kis Jézussal? Mi maradt változatlan?

  10. Milyen elhívása volt ennek a két idős embernek egészen a haláláig?
 • Napjainkban sokan érdeklődnek a prófétálás ajándéka iránt. Annát miért nevezték prófétanőnek? (Ld. vs.36)

  Jó Hír: Ha már láttad Jézust az Igén keresztül, akkor te is mondhatod Simeonnal együtt: „Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet.”

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Web-master