GT Bible Studies    

    Hungarian    


Navigation Glad Tidings Bible Studies

29. Tíz meggyógyult, egy megmenekült (Lk 17:11-19)


Háttér: Jézus idejében a leprásoknak elkülönítve kellett élniük. Ha valaki úgy gondolta, hogy meggyógyult, meg kellett mutatnia magát a papnak (3Móz 13 és 14). Az egész Ószövetségben két vagy három ilyen csodáról tesznek említést. A vezető utánanézhet lexikonokban, hogy mit írnak a lepráról. A samária béliekről annyit, hogy a zsidók megvetették, idegennek, félig pogányoknak tekintették őket.

1. Gondolj arra a napra, amikor ez a 10 ember rájött, hogy leprával vannak megfertőzve. Milyen gondolatok ébredhettek bennük a jövőjükkel, a családjaikkal kapcsolatban?
 • (Milyen hasonlóságot lehet felfedezni a Jézus korabeli lepra, és a mai AIDS között?)

  2. Szerinted mik lehettek ezeknek az elszigetelt, beteg embereknek a hangsúlyos dolgok az életükben?

  3. Mit vártak ezek a leprások, hogy mit fog tenni értük Jézus – olvasd el a 13. versben az imájukat?

  4. Samária és Galilea határa 50-60 km-re volt azoktól a városoktól, ahol a papok laktak. Vajon miért nem gyógyította meg őket Jézus rögtön, miért küldte el őket ehelyett egy messze fekvő városba?
 • Miért indult neki ez a tíz ember ennek a nehéz utazásnak, annak ellenére, hogy még nem voltak meggyógyulva?
 • Hívőnek vagy hitetlennek mondanád őket abban a pillanatban, mikor nekivágtak az utazásnak?

  5. A zsidó papok nem akarták, hogy bármi közük is legyen a samária béliekhez. Miért indult el a zsidókkal együtt egy samáriai is?

  6. Gondolkodj el, milyen okokra vezethető vissza az, hogy a kilenc zsidó nem jött vissza megköszönni Jézusnak a csodát?
 • Miért jött vissza Jézushoz a samaritánus?

  7. Miért volt csalódott Jézus, mikor a kilenc nem jött vissza?
 • Szerinted te okoztál már csalódást Jézusnak a 9 zsidó viselkedéséhez hasonló cselekedeteddel?

  8. A „hited meggyógyított” úgy is érthető, hogy „a hited megváltott” téged. Miért mondta ezeket Jézus a samaritánusnak?

  9. Miben tér el egymástól az a hit, amely a gyógyulást keresi, és az, amelyik Jézust magát?
 • A gyógyító hit miért nem feltétlenül megváltó hit is egyben?

  10. Mit jelenthetett az elszigeteltség és szégyen évei a 9 zsidó számára, mikor visszagondoltak arra az időszakra?
 • Mit jelenthettek a betegség évei a samaritánus számára?

  Jó Hír: Jézusnak a kereszten ugyanazt az elszigeteltséget és szégyent kellett megtapasztalnia, mint a leprásoknak: „Útált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője…Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá” (Ézs 53:3-4). Ezt az árat kellett Jézusnak kifizetnie ezért a csodáért.

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Web-master