GT Bible Studies    

    Hungarian    


Navigation Glad Tidings Bible Studies

31. Melyikük az igaz? (Lk 18:9-14)


Háttér: A farizeusról és a vámszedőről szóló példázat Jézus legfontosabb tanítása a megigazulásról. Ez a tan válaszol a következő kérdésre: Hogyan jöhetünk egyenesbe Istennel, és hogyan juthatunk a Mennybe. Érdemes megjegyezni, hogy Jézus idejében a farizeus szó nem egy önigaz képmutató embert juttatott az emberek eszébe, hanem olyan valakit, aki igaz hívő volt, és félte Istent. A farizeusok a szegények pártját fogták, és ebből kifolyólag népszerűek voltak a tömegek szemében. A vámszedők viszont kihasználták a szegényeket, és árulónak tartották őket.

1. Miből gondolhatjuk, hogy mindkét ember hitt Istenben?
 • A zsidók számára a templom a vezeklés, és az Istennel való találkozás helye volt. Beszéljétek meg: a mi szövegünkben szereplő farizeus milyen céllal lépett a templomba?
 • Milyen céllal tért be a templomba a vámszedő?

  2. Miért volt hálás a farizeus – ld. a szövegben?
 • Miért nem említett az imájában semmi olyat, amit Isten tett érte?
 • Mi volt a farizeusok tanítása a megigazulásról? (Ld. a fenti „Háttér”-ben)

  3. Ha már történt ilyen, te mikor imádkoztál a vámszedőhöz hasonlóan? (Válaszolhatsz magadban.)
 • A vámszedő imájában szereplő görög ige a következő jelentéssel bír: „Istenem, légy irgalmas hozzám, a templomban bemutatott áldozat miatt.” Mi volt a vámszedő elképzelése a megigazulásról?

  4. Milyen módon hasonlíthatunk mi is a példázatban szereplő farizeushoz?
 • Milyen bűnöket követett el a farizeus Isten, és a szomszédai ellen?
 • Miért nem látta akárcsak egyetlen bűnét is a farizeus?

  5. A farizeus hite jóval erősebb volt a vámszedőénél. Miért lehetséges, hogy a hamis hit sokszor erősebb az igaz hithez képest?

  6. Ki tudja megmondani, hogy a két ember közül melyik hagyta el megigazultan a templomot? (Szigorúan a szöveg alapján.)
 • Miért nem a következő szavakkal zárta le ezt a példázatot Jézus: „Ezután a vámszedő kárpótolta azokat, akiktől pénzt csalt ki, megváltozott, és tiszteletre méltó ember vált belőle.”?

  7. A vámszedő feltehetőleg sok ember életét tette tönkre. Mi lett a büntetéssel, amit Istentől kellett volna kapnia a bűneiért?

  8. Mit kell tennie a megigazultnak annak érdekében, hogy megigazuljon?
 • Mi Isten szerepe a megigazulásban?
 • Mi az áldozat szerepe a megigazulásban?

  Jó Hír: A templomban bemutatott áldozat Jézus halálának előképe volt. Tulajdonképpen a vámszedő Jézus áldozatára alapozva kért megbocsátást. A bűneit Jézusra ruházta át, míg Jézus igazságossága neki tulajdoníttatott.

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Web-master