GT Bible Studies    

    Hungarian    


Navigation Glad Tidings Bible Studies

34. Az özvegyasszony adakozása (Lk 21:1-4)


Háttér: Nagyon sok ígéret található az Ótestamentumban az özvegyek és az árvák részére, mint pl.: Zsolt 10:14,17,18 és Zsolt 68:5. Feltehetőleg a szövegben szereplő özvegy is hallott ezekről. Az adományokat a templom építésére fordították, amelyet Kr. u. 63-ban fejeztek be, és 70-ben lerombolták – kb. 40 évvel a történetben szereplő események után.

1. Miért adnak felajánlásokat minden vallásban?
 • Abból, ahogy Márk leírja ugyanezt a történetet, megtudjuk, hogy a persely egy jól látható helyen volt (Mk 12:41). Milyen befolyással lehet egy adakozóra az, hogy az emberek látják mekkora összeget is ad tulajdonképpen?
 • Mit gondolhatott volna ez az özvegy, ha tudja, hogy Jézus figyelmesen követi minden mozdulatát?

  2. Akkoriban a zsidó közösségnek nem volt semmilyen biztosítási rendszere, és nem is engedték az asszonyoknak, hogy az otthonukon kívül dolgozzanak. Képzeld el, hogy elvesztetted a férjed, és emellett megpróbálod eltartani a gyermekeidet. Mi lenne számodra a legnehezebben elviselhető ebben a helyzetben?
 • Ha a fent leírt helyzetbe kerülnél, kiért, vagy miért lennél hajlandó feláldozni az utolsó fillérjeidet?

  3. Mi késztet valakit arra, hogy „ az ő szegénységéből minden vagyonát” Istennek adja? (vs.4/b) Gondolj különböző indokokra.

  4.Ha Isten kényszerítette volna arra az özvegyet, hogy adja oda az utolsó fillérjeit, mit gondolt volna egy ilyen Istenről?
 • Miben különbözik a következő két ember hite: az egyiké, aki azért adakozik Istennek, mert hálás azokért a dolgokért, amiket kapott Istentől, és a másiké, aki azért adakozik, mert kapni szeretne valamit?

  5. Milyen hite volt ennek az özvegynek?
 • Mitől volt meggyőződve arról, hogy Isten gondoskodni fog a gyermekeiről?
 • Nehéz elhinned azt, hogy Isten pénzügyileg is gondoskodik rólad, és a gyermekidről?

  6. Mit kapott ez az özvegy Istentől?
 • Te mit kaptál Istentől (az özvegyhez viszonyítva)?

  7. Szerinted éhesen mentek aludni az özvegy gyermekei aznap?
 • Melyik ártalmasabb a gyermekeid/unokáid számára: ha szűkölködniük kell, vagy ha mindent megkapnak amit akarnak?

  8. Mit szeretne Isten, hogy felajánlj neki, vagy egy ismerősödnek? Válaszolhatsz magadban is.

  9. Milyen örökséget hagyott az özvegy a gyermekeire?
 • Hasonlítsd össze azt az örökséget, amit a szövegben szereplő gazdagok hagytak hátra, azzal, amit az özvegy hagyott a gyermekeire.
 • Mit szeretnél örökségül hagyni a gyermekeidre ha meghalsz?

  Jó Hír: A bűneinket egy csillagászati összegű pénzhez hasonlítja a Biblia – tízezer talentumhoz. Mindannyian, akik nem tudunk fizetni, a börtönbe (pokolba) vettetünk. Amikor Jézus meg akart szabadítani ettől a hatalmas tartozástól, fel kellett ajánlania „az Ő szegénységéből minden vagyonát” – ami a vérét jelentette.

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Web-master