13. A magvető példázata (Lk 8:4-15)


Háttér: A magvető példázata Jézus első példázata volt, mintegy összefoglalva a következő három év nyilvános szolgálatát.

1. Jézus miért egy maghoz hasonlította Isten Igéjét? Keresd meg a lehető legtöbb hasonlóságot.
 • Mit akart Jézus elmondani ezen a példázaton keresztül az ezt követő szolgálatáról?

  2. Milyen konkrét módokon veszi el az ördög Isten Igéjét a szívünkből? (vs.5,12)
 • Hogyan előzhetjük meg, hogy a 12. versben leírtak velünk is megtörténjenek?

  3. Olvasd el a 6., és 13. verset. Milyen megpróbáltatás következménye képen eshet el egy ember a keresztény a hittől?
 • Eleinte minek örültek a 13. versben szereplő emberek?
 • Milyen keresztényt ért Jézus az alatt, akinek nincs „gyökere”?

  4. Hogyan tudják az „élet gondjai, gazdagsága és gyönyörűségei” megfojtani Isten Igéjét az életünkben? (vs.7,14)
 • Miért tűnik a gazdagság nagyobb problémának egy keresztény életében, mint a szegénység?
 • Mit kell tennünk, ha azt vesszük észre, hogy az élet gondjai, gazdagsága és gyönyörűségei apránként elválasztanak Isten Igéjétől?

  5. Hogyan válik a rossz föld jó földdé? (vs.8,15)
 • Milyen körülmények között terem gyümölcsöt egy ember élete?

  6. A négyféle föld közül melyik illik a legjobban a szíved mostani állapotához? (Válaszolhatsz magadban)

  7. Mit ért Jézus a százszoros termésen? (vs.8)
 • Manapság miért várja sok keresztény, hogy a „termés” egyik napról a másikra megteremjen?

  8. Mit tanít ez a példázat az evangélizációról?
 • Mit tanulhatunk a „konfrontációs evangélizálásról”? (Ha nem hallottál erről a kifejezésről, ki lehet hagyni ezt a kérdést.)

  9. A Bibliában Jézus egyenlő Isten Igéjével (a vezető olvassa el Ján1:1-et). Miben hasonlít Jézus és a mag?

  Jó Hír: Jézus a következőket mondta földi élete utolsó estéjén: „Eljött az óra, hogy megdicsőíttessék az embernek Fia. Bizony, bizony mondom néktek: Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem… Ezt pedig azért mondá, hogy megjelentse, milyen halállal kell meghalnia.” (Jn 12:23-33) Ez alapján a példázatban szereplő mag nem más, mint a keresztről szóló ige.

  © 2006 Glad Tidings Mission