16. A jó samaritánus (Lk 10:25-37)


Háttér: Jézus idejében a zsidók megvetették a samaritánusokat, mivel a vérükbe pogány vér is keveredett. A samaritánusoknak saját temploma volt a Gerizim hegyen, 50 km-re Jeruzsálemtől északra. Mózes 5 könyvét tekintették Bibliának. A sebesült ember ebben a példázatban több mint valószínű, hogy zsidó volt. A pap, és a lévita feltehetőleg a templomba igyekeztek, hogy elvégezzék vallásos kötelességüket. Ha vért érintettek, tisztátalanokká váltak estig, és nem léphettek be a templomba.

1. Vajon milyen gondolatok játszódtak le a sebesült ember elméjében, amíg órákon át feküdt az út mellett?
 • Képzeld el, hogy mit érezhetett a felesége, és gyermekei mikor nem tért haza az utazásáról.

  2. Miért nem akart ez a két vallásos ember, a pap, és a lévita segíteni ezen a haldokló emberen? Gondolj a lehető legtöbb indokra.
 • Vajon hogyan értékelte a törvénytudó a példázatban szereplő pap, és lévita cselekedetét? (vs.25-27)

  3. Hogyan alkalmazta a pap, és a lévita a Bibliájukból jól ismert, felebaráti szeretetre vonatkozó törvényt? (vs.27)
 • Véleményed szerint lehetséges, hogy valaki teljes szívéből, teljes lélekkel és minden erejével szeresse Istent, és emellett olyan módón bánjon egy szenvedő emberrel, mint ahogyan ez a két vallásos ember tette? Miért?

  4. A samaritánusnak számos indoka lett volna arra, hogy NE segítsen a sebesültnek. Sorolj fel annyit, amennyi csak eszedbe jut.
 • Mi lenne a lehető legkisebb segítség, amit egy rendes ember ilyen helyzetben nyújtani tudott volna?
 • Mennyivel adott ennél több segítséget a samaritánus?

  5. Két ezüst pénz két napi keresettel volt egyenlő, amely összegből egy ember két hónapig lakhatott egy fogadóban. Mennyi pénz lenne ez a te országodban?
 • Miért akart a samaritánus ekkora összeget fizetni egy idegen megsegítésére, aki még csak nem is honfitársa?
 • Te kinek lennél képes azokat a dolgokat megtenni, amit ez a samaritánus tett az idegennel?

  6. Szerinted a samaritánus a szeretet törvényének első felét is betartotta? (vs.27) Miért?

  7. Ki az a szomszédod, felebarátod, akit lehet, hogy te is ugyanúgy figyelmen kívül hagytál, mint a pap, és a lévita a sebesült embert? (vs.37)
 • Milyen gyakorlati lépéseket kéne megtenned annak érdekében, hogy megsegítsd ezt az illetőt?

  8. Miben hasonlít Jézus, és a jó samaritánus?
 • Mivel tett többet Jézus az ellenségeiért, mint a samaritánus?
 • Mit tett értünk - akik gyakran érezzük sebzettnek a szívünket, és lelkünket – Jézus?

  9. Beszéljetek meg néhány konkrét eseményt, mint pl.: Miért nem segített az európai kereszténység nagy része a zsidóknak a II. Világháború ideje alatt mikor üldözték őket? Keressetek ilyen példákat a saját országod történelmében is.

  © 2006 Glad Tidings Mission