24. A nagy vacsora (Lk 14:12-24)


Háttér: Azok a vendégek, akik az első meghívót kapták, eredetileg zsidók voltak. Most a 16-20. verseket alkalmazhatjuk olyanokra is, akiket Isten a bemerítkezésen, vagy az Igén keresztül elhívott.

1. Idézd fel a legutóbb rendezett összejöveteledet. Mit válaszoltál volna annak, aki azt tanácsolná, hogy cselekedj a 12-14. versek alapján?
 • Miért kéri Jézus, hogy hívjuk meg a szegényeket és betegeket a rendezvényeinkre?

  2. Nézd meg a 18-20. verseket. Mi volt az igazi oka ennek a három embernek, amiért nem mentek el a vacsorára?
 • Miért értékeljük gyakran magasabbra a tulajdonainkat (vs.18), a munkánkat (vs.19) és a szeretteinket (vs.20) Isten királyságánál?
 • A három kifogás közül melyik illik a legjobban a te életedhez? (Válaszolhatsz magadban.)

  3. Milyen magasra értékelték a meghívottak a vacsora házigazdáját?
 • Az egyik értelmezés szerint azért utasították vissza a meghívást, mert tudták, hogy soha nem tudnák visszafizetni a közeljövőben (vs.12/b). Ha ez igaz, mit árul ez el azokról, akik visszautasították a meghívást?
 • Mi volt a legnagyobb hibája azoknak, akik nem jöttek el?

  4. A példázatban szereplő vacsora a Mennyországra utal. A legtöbb embert miért nem érdekli, hogy oda kerüljön?

  5. Mi a legnagyobb különbség az eredetileg meghívottak, és azok között, akik végül is részt vettek a vacsorán?
 • A később meghívott csoport miért fogadta el a meghívást, habár az először meghívottak nem tették?

  6. Napjainkban ki azok a „szegények, csonkabonkák, sánták és vakok” – akik boldogan elfogadják a meghívást a Mennybe? (vs.21)
 • Miért nem aggódtak ezek az emberek azon, hogy hogyan fogják visszafizetni a meghívást?

  7. Kikre utal a 23. vers?
 • Mire tanít minket ez a szöveg az evangélizációról? (Hirdetni az evangéliumot)

  8. A két csoport közül te melyikbe tartozol? (Válaszolhatsz magadban.)
 • Isten mit tett az életedben annak érdekében, hogy áthelyezzen abból a csoportból, amelyik elutasította a meghívást abba, amelyik elfogadta?

  9. „Jertek el, mert immár minden kész!” (vs.17) Milyen árat kellett Jézusnak fizetnie azért, hogy felajánlhassa ezt a vacsorát?
 • Jézus neked személyesen mondja, hogy: „Jertek el, mert immár minden kész!” Mit válaszolsz neki?

  Jó Hír: Jézusnak „szegénnyé, csonkabonkává, sántává és vakká” kellett válnia annak érdekében, hogy kifizethesse a Mennyei vacsorát. Ezért a meghívás mindenki számára - aki jönni akar - ingyenes lett.

  © 2006 Glad Tidings Mission