27. Még egy elveszett fiú (Lk 15:25-32)1. Az idősebbik fiú miért nem hagyta el szintén az atyai házat, ahogyan az öccse tette?
 • Mire vágyott ez az ember minden másnál jobban?
 • Miért volt olyan kevés boldogság az idősebbik fiú életében?

  2. Az idősebb fiú miért érezte magát inkább rabszolgának, mint örökösnek? (vs.12/b,29,31)
 • Miért nem bízott az atyja szavában?

  3. Voltál már olyan helyzetben, amikor te is úgy érezted, hogy keményen dolgozol Istenért, és még csak „egy kecskét” sem kapsz kárpótlásként? (vs.29)

  4. Az idősebb fiú az egész falu előtt alázta meg az atyját azzal, hogy nem ment el az ünneplésre. Szerinted milyen indokai lehettek arra, hogy ne szeresse az atyját?
 • Beszéljétek meg ezt a példázat alapján: Ha nem szeretem Istent, arra milyen okaim lehetnek?

  5. Az idősebb fiú tévedett, mikor azt hitte, hogy az atya összes parancsát megtartja (vs.29). Mi volt igazából az atya akarata a fiúval kapcsolatban?
 • Milyen módokon tudnak, még az egészen elkötelezett hívők is Isten akarata ellen menni, anélkül, hogy tudnának róla?

  6. Jézus példázataiban az ünneplés gyakran utal a Mennyországra. A példázat szerint ki kerül a Mennybe, és ki nem?

  7. Miért tűnik úgy, hogy Jézus megszakítja a példázatot a közepén? (vs.32)

  8. Képzeld el, hogy a testvérek másnap kimennek a mezőre dolgozni. Miben tér el a két fiú érzésvilága?

  9. Hol találjuk Jézust ebben a példázatban?

  Jó Hír: Jézusnak is megvoltak az örökösödési jogai, ugyanúgy, mint az idősebb testvérnek, de Ő feladta ezeket. „Szolgai formát vévén föl… engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig” (Fil 2:6-8) Így Jézus azokat az embereket is megszabadította, akik az idősebb testvérhez hasonlók, akik nem tudnak szabadulni a rabszolgaságból. Jézus megszabadítja őket – ha elfogadják az ingyen örökséget.

  © 2006 Glad Tidings Mission