33. Az utolsó példázat (Lk 20:9-19)


Háttér: A szőlőskért először a zsidókra utalt, főleg a vezetői rétegre, de manapság utalhat az utolsó idők a keresztény egyházára is.

1. Milyen embernek képzelték a béresek a szőlő gazdáját?
 • Milyen hibát követtek el a gazda ellen?
 • Milyen Isten-ember kapcsolatot szeretne Jézus bemutatni ezzel a példázattal?

  2. Miért nem lépett közbe a gazda, mikor az első szolga üres kézzel tért haza? (vs.10)
 • Szerinted miért lettek egyre kegyetlenebbek a szolgákkal? (vs.10-12)
 • Miért nem védi meg Isten a szolgáit attól, hogy rosszul bánjanak velük, vagy üldözzék őket?

  3. Milyen gyümölcsöt vár el tőlünk Isten?
 • Milyen gyümölcsöket szeretne látni a gyülekezeteinkben?
 • Miért nehéz néha a munkánk gyümölcsét Istennek adni?

  4. Mi volt a gazda célja azzal, hogy a szeretett fiát küldte el a szőlőbe?
 • Te milyen okból küldenéd el a gyermekedet egy hasonló helyzetbe, az életét kockáztatva?
 • Miért olyan fontos Istennek ez a világ, hogy az Egyszülött Fiát küldte el hozzánk?

  5. Mitől bátorodtak fel annyira a béresek, hogy a gazda egyetlen fiát megölték?
 • Miért voltak olyan bátrak az emberek, mikor megölték Isten egyszülött Fiát?
 • Milyen módon vagyunk mi is, mindannyian felelősek Jézus haláláért?

  6. Mi történik azokkal, akik Jézus haláláért felelősek? (vs.16)
 • Hogyan lehetne a 16. verset alkalmazni az utolsó időkben lévő keresztény gyülekezetre?

  7. Miután a béresekről szóló példázatot befejezte, Jézus egy másik ismert képet használt arra, hogy megjósolja a halálát: egy épület szegletkövét. Mit jelenthet a 17-18.vers?
 • Mi késztet arra egy gyülekezetet, vagy egy különálló embert arra, hogy eldobja magától a hitének szegletkövét?

  8. Mit akart elmondani Jézus zsidó vezetőknek az utolsó példázatán keresztül?
 • Mit akar elmondani a mai keresztény egyház vezetőinek ezen a példázaton keresztül?
 • Mit akar személyesen neked elmondani?

  © 2006 Glad Tidings Mission