35. Péter megtagadja az Urat (Lk 22:31-33 és 54-62)


Háttér: A vezető olvassa fel Mt 10:32-33-at annak érdekében, hogy mindenki érthesse milyen súlyos bűn megtagadni Jézust az emberek előtt.

1. Hogyan reagálnál, ha egy szeretted megjósolná, hogy még azon a napon el fogsz zárkózni előle?
 • Miért nem hitte el Péter a 34. versben a Jézus jóslatát?

  2. A többi tanítvánnyal ellentétben Péter miért követte Jézust egészen a főpap udvaráig?

  3. Mitől félt Péter, mikor egymás után háromszor letagadta, hogy ismeri Jézust?
 • Te mit tettél volna Péter helyében?
 • Milyen helyzetben érzel kísértést arra, hogy megtagadd a keresztény hitet?

  4. A 61. versben olvashatjuk miként vett búcsút Jézus Pétertől. Szerinted mit akart Jézus elmondani az elbukott tanítványának ezzel az utolsó tekintettel?
 • Mi késztette ezt a felnőtt embert keserves sírásra? (vs.62)

  5. Vajon mit gondolhatott Péter arról a beszélgetésről, amit korábban a nap során Jézussal folytatott? (vs.31-34)
 • Szerinted mit jelenthetett Péternek az a tudat, hogy Jézus imádkozott, és még mindig imádkozik érte?

  6. Korábban Péter vadul tiltakozott az ellen az ötlet ellen, hogy Jézust meg fogják ölni. Mit tanult meg ez alapján arról, hogy Jézusnak miért is kellet meghalnia?

  7. Hogyan tette ez az eset képessé Pétert arra, hogy a későbbiekben ő erősítse a testvéreit?
 • Hogyan tesz minket a bűnbe esés képessé arra, hogy bátorítsuk, erősítsük a testvéreinket?

  8. Jézus rád is úgy tekint most, mint ahogyan Péterre a bukása után. Mit árul el ez a tekintet?

  Jó Hír: Péter megtagadta az Urát, és Mesterét, de megbocsátottak neki. Helyette Jézusnak kellett megtapasztalnia milyen az, ha az embert a saját Atyja tagadja meg, míg a mi gyávaságunk büntetését hordozta a kereszten.

  © 2006 Glad Tidings Mission