36. A Paradicsom kapui megnyílnak (Lk 23:32-43)


Háttér: Jézus idejében csak a legsúlyosabb bűnökért feszítettek valakit keresztre. Ez azt sejteti, hogy ez a két tolvaj pénzért gyilkolt meg valakit, vagy egyéb súlyos bűncselekményt követett el.

1. Miért kezdhetett el ez a két ember lopni, és gyilkolni? Gondolj különböző okokra.
 • Ennek a két embernek volt édesanyja, és valószínűleg feleségeik is. Képzeld el ezeknek az asszonyoknak a mindennapi életét.
 • Miért nem állt meg ez a két tolvaj mielőtt eddig a pontig ért?
 • Miért nem hagyjuk abba legtöbbször a magunk-, és mások számára ártalmas viselkedésünket?

  2. A két tolvaj közelebbről látta Jézus kivégzését, mint bárki más. Mi volt az Jézus szavaiban, vagy cselekedeteiben, ami mély benyomást tett az egyikükre? (vs.34-38)
 • Ez a két ember a gyűlölet, és a bosszú világában élt. Mit gondolhattak Jézus 34. versben leírt imájáról?

  3. Mitől ébredt rá az egyik tolvaj a bűnösségére?
 • Mitől ismerjük el, hogy bűnösök vagyunk, ahelyett, hogy megvédenénk az érveinket?

  4. Miért hite el az egyik tolvaj, hogy Jézus király? (vs.37,38,42)
 • Milyen király volt Jézus abban a pillanatban a többi királyhoz viszonyítva?

  5. Miért hitte a másik tolvaj azt, hogy Jézus sem Krisztus, sem király nem volt?
 • Miért kell ráébrednünk a bűnösségünkre, mielőtt igazi hitünk lehetne?

  6. A 42. versben egy rövidke imát találunk: „Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz a te országodban.”. Miért nem kérte meg a tolvaj Jézust, hogy vigye be őt abba a királyságba?
 • Miért vigasztaló számunkra a tudat, hogy valaki, aki fontos számunkra, megemlékezik rólunk, amikor szenvedünk?
 • Miért akarta a tolvaj, hogy Jézus emlékezzen rá, egy gyilkosra, miközben a pokolban tölti a büntetését?
 • Milyen helyzetben tudod elképzelni, hogy te is ezt az imát mondod?

  7. Mikor tért meg ez a tolvaj?
 • Mi lett ennek az embernek a bűneivel?

  8. Ennek az embernek a keresztény élete elég rövid volt, kb. 6 órányi. Szerinted boldogan töltötte ezt az időt?
 • Szerinted gyűlölt valakit a halála pillanatában?
 • Emberileg szólva ez a tolvaj tönkre tette az életét. És mégis jelentőségteljessé vált az élete. Mitől?

  Jó Hír: A Paradicsom kapui zárva voltak a bűnösök számára Ádám és Éva bűnbe esése óta. Most az ajtó megnyílt egy gyilkos előtt. Ugyanakkor Jézus előtt zárva volt, így neki a pokol kapuján kellett belépnie.

  © 2006 Glad Tidings Mission