Glad Tidings Bible Studies on Luke's Gospel

Note: In the fourth column are the rankings of the questions. The easiest ones are marked with one *, fairly easy ones with ** and somewhat difficult ones with ***.

1. Életet ad a szűz 1:26-38***
2. Pásztorok a mezőn 2:8-20**
3. Anna és Simeon 2:25-38**
4. A tizenéves Jézus 2:40-52**
5. Keresztelő János üzenete 3:7-20***
6. Jézus szolgálatának első napja 4:31-37***
7. A nagy halfogás 5:1-11**
8. Ki az igazán boldog? 6:20-26**
9. Szeresd az ellenségeidet! 6:27-38**
10. Az életed alapja 6:45-49**
11. Nain özvegye 7:11-17*
12. Az asszony, akinek sok bocsáttatott meg 7:36-50*
13. A magvető példázata 8:4-15**
14. Követlek téged Uram! 9:57-62**
15. Nevek a Mennyben 10:17-20***
16. A jó samaritánus 10:25-37**
17. Egy a szükséges dolog 10:38-42**
18. Hal, vagy kígyó? 11:5-13**
19. A bolond gazdag 12:13-21**
20. Az egyik hűséges, a másik nem 12:35-48***
21. A terméketlen fügefa 13:6-9***
22. A hajlott hátú asszony 13:10-17**
23. A szoros kapu 13:22-30***
24. A nagy vacsora 14:12-24**
25. Az elveszett bárány 15:1-7**
26. Az elveszett fiú 15:11-24*
27. Még egy elveszett fiú 15:25-32**
28. A gazdag ember és Lázár 16:19-31**
29. Tíz meggyógyult, egy megmenekült 17:11-19*
30. A kitartó özvegy 18:1-8**
31. Melyikük az igaz? 18:9-14**
32. Vámszedő a fán 19:1-10*
33. Az utolsó példázat 20:9-19***
34. Az özvegyasszony adakozása 21:1-4**
35. Péter megtagadja az Urat 22:31-33 és 54-62*
36. A Paradicsom kapui megnyílnak 23:32-43*
37. Az Emmausi úton 24:13-35**
38. Minden nemzetnek 24:44-53***

Print/view all lessons

© 2006 Glad Tidings Mission


1. Életet ad a szűz (Lk 1:26-38)


Háttér: Amikor ezek a dolgok történtek, Mária fiatal hölgy volt, feltehetőleg még 20 év alatti. Jegyességben járt Józseffel, az ácsmesterrel. A házasság előtti szexuális kapcsolatot keményen tiltotta az Ószövetség.

1. Milyen volt Mária jelleme – milyen következtetéseket lehet levonni a szöveg alapján?
 • Milyen volt Mária Istennel való kapcsolata?
 • Képzeld el Mária mindennapi életét Názáret kis falujában. Milyen örömök, fájdalmak érhették?

  2. Miért választotta Isten ezt a fiatal lányt, hogy a Fiának ő legyen az édesanyja?
 • Gondolj különböző okokra, amiért a 29. versben leírtak alapján reagált Mária az angyal üdvözlésére.

  3. Miért küldte Isten Gábrielt Máriához?
 • Olvasd el a 32-33. verset. Mit tudott meg Mária a gyermekről, akit a szíve alatt fog hordozni? Fogalmazd meg a saját szavaiddal.

  4. Mária szűz volt. Hogyan hihetett mégis a szűz-nemzésben, mikor semmi bizonyítéka sem volt rá? (Más szavakkal, mielőtt a terhesség bármely jelét tapasztalta volna a testén.)
 • Manapság miért tartják olyan sokan, nagyon elképzelhetetlennek a szűz-nemzést?

  5. Máté evangéliumában olvashatjuk, hogy először Józsefnek is problémái voltak a szűz-nemzés elfogadásával. Ha Mária tudta volna milyen szenvedések várnak rá Jézus anyjaként, vajon elfogadta volna az elhívást?

  6. Gábriel kétszer is említi, hogy Mária kegyelmet kapott (vs. 28, 30). A „kegyelem” szó a bűnök bocsánatát jelenti. Miért volt szüksége Máriának erre a megbocsátásra?

  7. Talán érezted néha, hogy a problémáid megoldhatatlanok, még Isten számára is. Olvasd el a 37. verset, és alkalmazd a problémádra. Mit jelent ez a jelenlegi helyzetedben?

  8. Több mint 30 évvel később Mária ott állt fia keresztjénél. Mit gondolhatott akkor Isten, 32-33. versben tett ígéretéről?

  9. Ha Isten egy kegyelemmel teljes, ám ugyanakkor szenvedésekkel teli életet kínálna fel, mint amilyet Mária kapott, mit válaszolnál?


  © 2006 Glad Tidings Mission

  2. Pásztorok a mezőn (Lk 2:8-20)


  Háttér: Jézus idejében lenézték a pásztorokat, mert nem tudták megtartani a szombatot. Például nem tanúskodhattak a bírósági tárgyalásokon. Az Ószövetségben az angyalok csak Isten olyan nagy embereinek jelentek meg, mint Ábrahám, Ezékiel vagy Dániel.

  1. Gondolj bele, milyenek lehettek a Júdea hegyein élő pásztoroknak a mindennapjai? Milyen örömök, fájdalmak érhették őket?
 • Szerinted milyen lehetett a kapcsolatuk Istennel, akinek nem tudták betartani a parancsolatait?

  2. Jeruzsálem közel volt Betlehemhez, és telve volt vallásos emberekkel. Az angyal miért nem az egyik városbelinek jelent meg a pásztorok helyett?

  3. Azt olvashatjuk a 9. versben, hogy a pásztorok nagyon megijedtek. Vajon mitől féltek?
 • Mitől félsz a legjobban manapság? (Magadban is válaszolhatsz.)

  4. Miért örvendeztek a pásztorok, mikor hallották az angyal üzenetét? (vs. 10-12)
 • Képzeld el, hogy az angyal személyesen neked mondja a 10-11. verset. Szerinted te örülnél a hírnek? Miért, miért nem?

  5. Mit gondolhattak a pásztorok, mikor hallották, hogy a régóta várt Megváltó egy jászolban fekszik? (A jászol az állatoknak szánt széna tárolására szolgált)
 • Hogy éreznéd magad, ha azt a hírt kapnád, hogy a világ Megváltója egy mosdóban fekszik?

  6. Milyen oka volt az angyalnak örvendezni, hogy Isten megszületett a koszba, hidegbe, ellenségek és betegségek közé? (vs. 13-14)
 • Miért kellett a Megváltónak ilyen körülmények között megszületnie?

  7. Miért akarta Isten megmutatni a Fiát, rögtön azután hogy megszületett?

  8. Hogyan találták meg a pásztorok a megfelelő istállót az éjszaka közepén?
 • Mi alapján hihették el a pásztorok, hogy a csecsemő, aki a jászolban alszik, Jézus Krisztus?

  9. Mi volt olyan megnyugtató a pásztorok szavaiban Mária és József számára a nehéz éjszakájuk után?
 • Miért nem küldött Isten angyalokat Máriához és Józsefhez, miért küldte inkább a pásztorokat?

  10. A pásztorok sok embernek elmondták, amit láttak és hallottak Karácsony éjjelén. Miért nem ment ezután mindenki imádni a kis Jézust?

  11. Több mint 30 évbe telt, míg Jézus híressé vált. Addigra a pásztorok többsége már nem élt. Hogyan változott meg ezeknek az embereknek az élete, miután látták az újszülött Megváltót? Mi maradt változatlan?
 • Mire jöttek rá a pásztorok az események alapján az Istenhez való viszonyukkal kapcsolatban?

  Jó Hír: Az angyalok békességről, és örömről énekeltek Karácsony éjjelén. Ennek a békének és örömnek megvolt az ára, mait Jézusnak kellett kifizetnie. A jászolban kezdte, és a kereszten fejezte be a számla kiegyenlítését.


  © 2006 Glad Tidings Mission

  3. Anna és Simeon (Lk 2:25-38)


  Háttér: A tény, hogy József és Mária csak egy pár gerlicét áldozott az Úrnak a templomban, azt mutatja, hogy szegények voltak. Vö. 3 Mózes 12:7-8. Abban az időben sokan várták a Messiást, de legtöbbjük azt gondolta, hogy az erejét és hatalmát mindenkinek megmutatja majd.

  1. Képzeld el, min mehetett Anna keresztül, mikor a férje meghalt 7 évnyi házasság után (vs.26).
 • Miért nem akart Anna újra megházasodni, holott akkoriban ez volt a szokás? Gondolj különböző okokra.
 • Mi volt Anna életének értelme az 50-60 év özvegysége alatt? (vs.36-37)

  2. Szerinted miért imádkozott Anna a templomban az évek során éjjel és nappal,?
 • Mit mutat a 38. vers Anna hitéről? (Miért volt szüksége a megváltásra?)

  3. Most képzeld el Simeon életét addig a napig, amíg nem találkozott Jézussal. Milyen örömök, fájdalmak érhették? (vs.25-26)
 • Mit jelentett Isten ígérete Simeon számára? (vs.26)

  4. Mit jelent egy idős ember számára az, hogy van valami a jövőben, amiben reménykedhet?
 • Mi a hasonlóság a „várakozás”, és a „hit” között?
 • Mi volt a különbség a Simeon által várt Messiás, és az átlagember által várt Messiás között? (ld. vs.25)

  5. Hogyan láthatta meg Simeon az Úr Krisztusát egy szegény család gyermekében?
 • Miért nem látta a templom többi látogatója azt, amit Anna és Simeon igen?

  6. Olvasd el a fejezetet aprólékosan, és keress olyan utalásokat, amikből megtudhatjuk, milyen megváltást remélt ez a két idős ember a Messiástól. (vs. 25,31,32,38)
 • Te mit szeretnél a legjobban Jézustól?

  7. Mi kell ahhoz, hogy egy ember ki tudja mondani azt, hogy készen áll a halálra? (vs.29)
 • Alkalmazd Simeon szavait a saját életedre. Te is tudod azt mondani, amit ő a 29-30. versben?

  8. Milyen új információt fedtek fel Mária előtt Simeon szavai? (vs.30-35)
 • Hogyan járta át éles kard Mária szívét? (A válasz nem ebben a szövegrészben keresendő)

  9. Anna és Simeon nem látták többet Jézust. Hogyan változtatta meg az életüket ez a találkozás a kis Jézussal? Mi maradt változatlan?

  10. Milyen elhívása volt ennek a két idős embernek egészen a haláláig?
 • Napjainkban sokan érdeklődnek a prófétálás ajándéka iránt. Annát miért nevezték prófétanőnek? (Ld. vs.36)

  Jó Hír: Ha már láttad Jézust az Igén keresztül, akkor te is mondhatod Simeonnal együtt: „Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet.”


  © 2006 Glad Tidings Mission

  4. A tizenéves Jézus (Lk 2:40-52)


  Háttér: A zsidó fiúk 13 éves kortól váltak felnőtté. Jézusnak 4 bátyja, és néhány nővére volt (Mt 13:55-56). Édesapja ács volt, és ő is ezt a mesterséget tanulta. A templom volt az egyetlen olyan hely, ahol a zsidók mutathattak be áldozatot a bűneikért. Isten azt ígérte, hogy az Ő jelenléte mindig ott lesz.

  1. Máriának egy egyre növekvő családot kellett ellátnia. Szerinted mit jelenthetett számára minden évben felutazni a húsvét ünnepére Jeruzsálembe?
 • Milyen előkészületekre volt szükség ez előtt a két hetes utazás előtt?

  2. Képzeld el a fiatal Jézus mindennapjait, a növekvő család legidősebb fiaként.
 • Mit jelenthetett a fiatal Jézusnak, hogy elmehetett – lehet, hogy most életében először – a szüleivel Jeruzsálembe?

  3. Miért nem mondta el a szüleinek előre, hogy nem velük fog hazamenni?
 • Az összes lehetséges hely közül miért pont a templomba akart menni Jézus?

  4. Mit tudhatunk meg Jézusról a 46-47. vers alapján?
 • Mi volt a legfontosabb ennek a 12 éves fiúnak a számára?

  5. Miért volt meglepődve Jézus azon, hogy a szülei nem tudták, hogy hová mehetett?

  6. Miért volt olyan fontos Jézus számára, hogy a Mennyei Atyjával a templomban találkozzon, és nem ott, ahol éppen volt?

  7. Mit mutat meg Máriáról a 48. vers?
 • Hogyan kellett volna Máriának reagálnia, mikor elvesztette szem elől Jézust?

  8. Hogyan érezhettek magukat Jézus szülei, mikor hallották a válaszát a 49. versben?
 • Mit akart Jézus megtanítani a szüleinek ezen az incidensen keresztül?

  9. Ez alapján, a szöveg alapján mikor van jogunk ellentmondanunk a szüleinknek?
 • A szöveg alapján mi lehet Isten akarata egy tizenéves számára?
 • A szöveg alapján hogyan kéne kezelnünk a tizenéveseinket?

  10. Milyen kapcsolata volt Jézusnak a szüleivel, és más emberekkel az alatt a 18 év alatt, ami ettől az incidenstől a nyilvános szolgálatáig telt el? (vs.51-52)

  Jó Hír: Arról, hogy Jézus miért szerette annyira a templomot Jn 2:19-21-ben olvashatunk. A vezető olvassa fel ezt a szöveget.


  © 2006 Glad Tidings Mission

  5. Keresztelő János üzenete (Lk 3:7-20)


  Háttér: Jánosnak idős szülei voltak, akik ekkora már nem éltek. Nem voltak hozzátartozói, és nem is volt házas. János egy magányos sivatagban élt.

  1. Milyen ember válhatott volna Jánosból, ha mindig barátokkal lett volna körülvéve?
 • Gondolj olyan időszakokra, amikor magányos voltál. Milyen pozitív hatása volt ezeknek az időknek?

  2. János a hallgatóságát „viperák fajzatjai”-nak nevezte (vs.7). Miért vált ennek ellenére Jézusnál is népszerűbbé?

  3. Olvasd el János szavait a 7-14. versekben. Hogyan alkalmazhatnánk ezeket a verseket a saját társadalmunkban?
 • Mi érinti érzékenyen a lelkiismereted ebből az igeszakaszból?
 • Milyen lenne a világ, ha mindenki úgy élne, ahogy János leírta?

  4. Hasonlítsd össze János üzenetét azzal, amit egy átlagos keresztény összejövetelen hall az ember. Mi a különbség?
 • Milyen reakciót váltana ki, ha a gyülekezetedben, vagy keresztény közösségedben valaki elkezdene úgy prédikálni, mint János?

  5. A 4-6. versekből megtudhatjuk, hogy János feladata az volt, hogy előkészítse az érkező Messiás számára az emberek szívébe vezető utat. A Jánoséhoz hasonló szigorú üzenetek hogyan készíthetik elő az utat a szíveinkben Jézus érkezésére?
 • Mi történt volna, ha János így prédikál: „Isten megérti a gyengeségeidet, és elfogad úgy, ahogy vagy.”?

  6. Hogyan viszonyult János az érkező Messiáshoz? (vs.15-17)
 • János miért nem használta fel a népszerűségét a saját javára?

  7. János megfeddte Heródes királyt a magánéletében elkövetett bűneiért. (vs.19-20) Miért akart beleavatkozni a király szexuális életébe?
 • Milyen helyzetben van jogunk másokat rendre utasítani a szexuális bűneik miatt?

  8. János csupán 30 éves volt, mikor a börtönben kivégezték. Mi volt az értelme a rövid életének?
 • Mi lehetett a legnagyobb boldogság, ami a prófétát érte az életében?

  9. Jézus is azok közé tartozott, akik hallották János üzenetét. Ő olyan fa volt, amely csak jó gyümölcsöt termett. Miért „vágattatott ki, és vettetett a tűzre”? (vs.9)

  Jó Hír: János üzenete nagyrészt kárhoztatásból, és figyelmeztetésekből állt, ami miatt az emberekben felébredt a bűntudat. Mégis, egy másik evangéliumban János kihirdeti, hogy a Messiás fog elbánni a bűneinkkel: ’Íme, Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Jn 1:29)


  © 2006 Glad Tidings Mission

  6. Jézus szolgálatának első napja (Lk 4:31-37)


  Háttér: Az az ember, akibe gonosz szellem költözött, „megszállottnak” nevezzük. A megszállottság mást, mint a mentális zavarok. Egyszerűen azt jelenti, hogy egy gonosz szellem lakozik a szívében, ugyanúgy, mint ahogy a Szent Szellem lakik egy hívő szívében. A gonosz szellem gyakran a bálványimádás miatt, boszorkányság, jóslás, vallásos gyógyítás, bizonyos fajta rock zene hallgatása során jut az emberbe. A megszállott ember alkalmanként „rohamot” kap, és ilyenkor nem emberi hangon kiabál, gyakran emberfeletti ereje van.

  1. Hiszel Sátán, és a gonosz szellemek létezésében?
 • Ha vannak szellemmel, megszállottakkal kapcsolatos élményed, kérjük, oszd meg velünk.
 • Miért félnek sokan a sötéttől, szellemektől, kísértetektől, bálványoktól?

  2. Képzeld el ennek a megszállottnak a mindennapjait – különösen gondold végig, milyen lehetett a családi élete, a másokkal való kapcsolata.
 • Ez volt az első szombat, amit Jézus Kapernaumban töltött. ami azt jelentette, hogy az emberek nem mentek el a templomba, hogy találkozzanak vele. Szerinted miért jött el a megszállott, tudva, hogy bármikor rátörhet egy „roham”?

  3. A gonosz szellemek miért kiabálnak, őrjöngenek, mikor Jézus a közelben van?
 • Mond el a saját szavaiddal, hogy mit tudtak a gonosz szellemek Jézusról. (vs.34)
 • Igaza volt Jézussal kapcsolatban a gonosz szellemnek, vagy nem?

  4. Jézus miért a szellemet szólította meg az ember helyett?
 • Miért nem válaszolt Jézus a gonosz szellem kérdésére? (vs.34-35)

  5. Miért segített Jézus a megszállottnak anélkül, hogy az megkérte volna Őt erre?
 • Lehet, hogy hallottál már ördögűzőről. Miben különbözik azoktól az, ahogy Jézus űzte ki a szellemet?

  6. Mi volt a legmeglepőbb az emberek számára Jézusban? (vs.32,36)
 • Miben különböznek Jézus szavai másokétól?
 • Milyen problémádban, vagy kivel kapcsolatban van szükséged egy erőteljes szóra Jézustól? (válaszolhatsz magadban)

  7. Ez alapján a szöveg alapján mit mondanál annak, aki fél a sötétben, a szellemektől, a kísértetektől, a bálványoktól és Sátán hatalmától?
 • Szerinted milyen szinten nyújt segítséget a mai gyülekezet azok számára, akik a világ szelleméhez vannak láncolva?

  8. Miért egy ilyen cselekedettel kezdte meg Jézus a szolgálatát?

  9. Mi a különbség egy bűnt elkövető, és egy szellemtől megszállott ember között?

  10. (A következő három kérdésre választ a szövegen kívül lehet találni.)
 • Honnan vette Jézus a tekintélyt arra, hogy a gonosz szellemeknek parancsoljon?
 • Hogyan fogja majd legyőzni ténylegesen Jézus a Sátánt és a szellemeit?
 • Habár meg volt a tekintélye arra, hogy elpusztítsa a gonosz szellemeket, miért Őt pusztították el a kereszten?


  © 2006 Glad Tidings Mission

  7. A nagy halfogás (Lk 5:1-11)


  Háttér: Péternek volt anyósa (Lk 4:38-39), ami azt jelenti, hogy volt felesége és gyermekei. Péter halász volt – ha nem fogott halat, nem volt miből megélnie. A Genezáreti tavon éjjel halásztak, nem fényes nappal; inkább a sekélyebb vizekben a mély helyett.

  1. Ha valamelyikőtök dolgozott már éjszakai műszakban, mesélje el, hogy érezte magát az azt követő reggelen?
 • Képzeld el, hogyan érezhette magát Péter, amikor egy sikertelenül átdolgozott éjszaka után a hálóit mosta (vs.2).

  2. Miért akart Jézus, csónakban állva tanítani? (vs.3)
 • Szerinted Jézus miért Péter csónakját választotta dobogóként?

  3. Péter éppen, hogy kimosta a hálókat. Sőt, mi több, a halászat volt a szakmája, Jézusnak pedig nem. Miért követte mégis Jézus utasításait, a többi halász előtte presztízsveszteség kockázata ellenére? (vs.4-5)
 • Mit gondolsz: Péter hitte, hogy halat fog fogni Jézussal?

  4. Ha Jézus tőled olyat kérne, ami szerinted lehetetlen, hogyan válaszolnál neki?

  5. Pár évvel ezelőtt találtak a Genezáreti tó iszapjában egy Jézus idejére datált halászcsónakot. Nyolc méter hosszú, és nagyjából két méter széles volt. Hány db 1 kilós halat tudna egy ilyen hajó szállítani? (vs.7)
 • Mi lett ezzel a sok hallal?

  6. Mi a legmeglepőbb abban, ahogy Péter erre a csodára reagált?
 • Milyen bűnökre gondolhatott Péter, amikor a 8. versben leírtak elhangzottak?

  7. Jézus személyiségének melyik oldalát ismerte meg Péter ezen a csodán keresztül? (Nézd meg hogyan szólította Jézust az 5., és 8. versben)
 • Miért kezdett el félni Péter?

  8. Miért csak Péter megvallása után kezdett el Jézus úgy beszélni, ahogyan a 10. versben tette?
 • Mi a közös egy halászban, és egy olyan emberben, aki az evangéliumot hirdeti?

  9. Mi volt a garancia Péter családja számára arra, hogy ha elhagyja őket, és követi Jézust, nem fognak éhezni?
 • Neked van valami biztosítékod afelől, hogy ha úgy döntesz, hogy követed Jézust, bármerre vezet, a családod nem fog ettől szenvedni?

  Jó Hír: Simon jól gondolta, hogy egy bűnös ember nem mehet a szent Isten közelébe. Tudta mit mond az Ószövetség: a bűnös, aki közel húzódik Istenhez, meg kell, hogy haljon. Ezért kellett megtapasztalnia Jézusnak azt a sorsot, amitől Péter tartott – megtagadta Isten, amikor szembenézett a halállal.


  © 2006 Glad Tidings Mission

  8. Ki az igazán boldog? (Lk 6:20-26)


  Háttér: Az „áldott” szó jelentése az eredeti görögben „rendkívül boldog”. A „gazdagok” ebben a szövegben azokra vonatkozik, akik mindent megkaptak ebben az életben, amit akartak: szeretet, pénz, egészség. A „szegények” azok, akiknek ezekből semmilyük sincs, vagy út közben elveszítették őket. (Ne értsétek a „szegény” szót „lelki szegényeknek”, Jézus nem rájuk utal.)

  1. Mi az igazi boldogság valaki számára ez alapján a szöveg alapján?
 • És mi az igazi boldogtalanság?

  2. Jézus szerint mi a szegénység pozitív oldala? (A „szegény” jelentését nézd meg a fenti megjegyzésben.)
 • Mi a hátránya a gazdagságnak? (A fenti megjegyzés alapján)
 • A fenti két kategória közül te melyikbe tartozol? (Válaszolhatsz magadban)

  3. Sokan éheznek a világban, mert nem tudnak élelemhez jutni. Hogyan nevezhet ezek közül bárkit is Jézus boldognak?
 • A mai társadalomban rengetegen vágyakoznak szeretet és elismerés után. Hogyan nevezhet közülük boldognak némelyeket Jézus?

  4. Gondolj egy olyan helyzetre, ami tényleg könnyekre fakasztott. Hogyan érezted volna magad, ha Jézus odajött volna hozzád, és azt mondta volna, hogy „Boldogok, akik sírnak”?
 • Képzelj el valakit, aki nem sír soha. Miért nehéz őt boldognak nevezni?

  5. Milyen alapon állíthatta Jézus azt, hogy az ő zokogó tanítványai boldogok?
 • A síró tanítványok akkor boldogok, amikor sírnak, vagy amikor utána már nevethetnek?

  6. Mi a rossz a gazdagságban, megelégedettségben, nevetésben, vagy ha jót mondanak felőlünk?
 • Mikor jön el az az idő, amikor a gazdag, elégedett, nevető embereknek majd sírnia kell?

  7. Miért gyűlölték azt, aki igazat mondott, és miért mondtak jót a hamis prófétákról? (vs.22,26)
 • Szerinted tényleg vannak olyan emberek, akik örülnek, és örvendeznek, amikor üldöztetés vagy kritizálás éri őket (vs.23)? Ha igen, miért tudnak így tenni?

  8. Milye van a szegény, elégedetlen, síró, és kritizált embereknek, amilye a gazdag…stb. embereknek nincs meg?

  9. Jézus miért a tanítványait nevezi boldogoknak, és miért nem az összes szenvedő embert a Földön? (vs.20)

  10. Alkalmazd ezeket a szavakat Jézus életére. Beszéljétek meg a következőt: Boldog volt Jézus, amíg a kereszten függött? Miért? Miért nem?
 • Miért nem nyújtott neki Isten vigasztalást a szenvedései közepette?


  © 2006 Glad Tidings Mission

  9. Szeresd az ellenségeidet! (Lk 6:27-38)


  Háttér: Amíg olvasod ezt a szövegrészt, gondolj az elmúlt hetedre – milyen mértékben követted ezeket a parancsolatokat a mindennapi életedben?

  27-30. vers

  1. Valószínűleg azzal legtöbbünk egyetért, hogy mindenkinek Jézus ebben a részben leírt tanítása szerint kéne élnie. Miért olyan nehéz ezt megtenni?
 • Könnyebb lett volna Jézus tanítását követni, ha egyszerűen annyit mondott volna, hogy: „Légy kedves az ellenségeiddel”?

  2. Képzeld el, hogy elkezded követni ezeket a tanításokat otthon, az iskolában, a munkahelyeden. Szerinted hogyan változnának meg ezek a területek?
 • Szerinted javulhatna valamit a kapcsolatod egy olyan emberrel, akit nem igazán szeretsz, azáltal, hogy imádkozol érte?

  3. Jézus szó szerint betartotta ezeket a szabályokat. Akkor miért volt mégis annyi ellensége?

  4. Milyen károkat okoz a gyűlölködés annak, aki ezt teszi?

  31-38. vers

  5. Mi az alapvető különbség a „Magasságos gyermekei”, és a „bűnösök” között, az ebben a részben leírtak alapján?
 • Mi alapján hasonlítod össze a két csoportot?

  6. Miben tévednek azok, akik mindig arról panaszkodnak, hogy nem veszik őket figyelembe? (vs.36-38)
 • Kik azok, akiknek a lehető legnagyobb szükségük van a feltétel nélküli szeretetre?

  7. A 35. vers leírja Jézus irántunk akkor tanúsított szeretetét, mikor az ellenségei voltunk. Olvasd el a verset, és válaszolj a következő kérdésre: Nehéz, vagy könnyű egy embernek hinnie az ilyen feltétel nélküli szeretetben?

  8. Nagy jutalom van kilátásban azok számára, akik betartják ezeket a parancsolatokat (vs.35). Jézus ezt megtette, és mégis, jutalom helyett a kereszt jutott neki. Miért?

  9. Hogyan tanulhatjuk meg szeretni az ellenségeinket?
 • Hogyan válhatnak a Magasságos gyermekeivé azok, akik sikertelenül próbálták meg szeretni az ellenségeiket?

  Jó Hír: A szó szoros értelmében egyedül Jézus volt a Magasságos Isten Fia. Szerette az ellenségeit, és a keserű végig imádkozott értük. Mégsem magának akarta a jutalmakat, hanem azoknak adja, akik megbocsátásért esedeznek, amiatt, hogy nem tudták betartani a parancsolatokat.


  © 2006 Glad Tidings Mission

  10. Az életed alapja (Lk 6:45-49)  1. Kiről fest egy képet Jézus a 45. versben?

  2. Miben hasonlít az emberi élet, és egy ház? Találj minél több részletet.
 • Miért gondolják sokan úgy, hogy egy ház/élet homlokzata fontos csak, és nem az alapozás?

  3. Milyen különböző dolgokból készíthetnek az emberek alapozást az életüknek?
 • Mi az oka annak, hogy az emberek anélkül építik az életüket, hogy előtte mélyre ástak volna?

  4. Mit ért Jézus az „árvíz”, vagy „zivatar” alatt, amelyek az emberi életet sújthatják?
 • Hogyan kezelnéd azt a helyzetet, ha az életedet elöntené az „áradat”, amitől addig féltél?

  5. A példázat alapján az „árvíz” a keresztény, és nem-keresztény életeket is elönti. A keresztényeket miért nem kímélik?

  6. Gondolj egy olyan helyzetre, amikor katasztrófa tört ki az életedben. Mibe kapaszkodtál abban a helyzetben?
 • Jézus szavai hogyan segítettek a nyomorúságodban? Kérlek, oszd meg az élményeidet.

  7. Mi lesz azzal, kinek a háza összedől? (Milyen élete lesz a katasztrófa után?)

  8. Mi lehet az oka annak, hogy valaki hallja Jézus szavait, de nem ülteti át őket a gyakorlatba?
 • Mi késztet valakit arra, hogy gyakorlati módon alkalmazza Jézus szavait?
 • A két csoport közül te melyikbe tartozol? (Válaszolhatsz magadban)

  9. Jézus szavait gyakorlatba helyezni többek között azt jelenti, amit legutóbb hallottunk, hogy: szeressük az ellenségeinket. Tudod azt állítani, hogy ezek a szavak lettek az életed alapozása?

  10. A „szikla” szónak van még egy jelentése a Bibliában. Pál azt mondja 1Kor 10:4-ben, hogy: „A kőszikla pedig Krisztus volt”. Miben különbözik az, ha az életedet Jézus parancsolataira (a törvény), vagy ha magára Jézusra (az evangélium) építed?

  11. Jézus megtartotta az összes törvényt. Akkor az életét miért döntötte össze mégis egy „árvíz”?


  © 2006 Glad Tidings Mission

  11. Nain özvegye (Lk 7:11-17)


  Háttér: Az emberek nagy prófétának tartották Jézust, mert emlékeztek rá, hogy az Ószövetségben Illés, és Elizeus is feltámasztotta egy özvegyasszony fiát (vs.16).

  1. Gondolj különböző okokra, amiért olyan sok ember akart részt venni ezen a temetésen. (vs.12)

  2. Képzeld el ennek az özvegyasszonynak az életét. Csak egy gyermeke volt egy olyan korban, amikor mindenki a lehető legtöbb utódot szerette volna a világra hozni. Szerinted mik lehettek ennek a kis család életének a legkiemelkedőbb eseményei, amíg még az édesapa is velük volt?
 • Mi lehetett a legrosszabb az özvegy számára, mikor meghalt a férje?

  3. Milyen pénzügyi, és lelki problémákhoz vezethet az, ha egy asszony egyedül neveli az egyetlen gyermekét?

  4. Mit gondolhat Istenről ez az asszony amint a fia koporsóját kíséri?

  5. A fiatalember halálakor Jézus Kapernaumban tartózkodott, egy faluban, amely 40 kilométerre fekszik Naintól (Lk 7:1). A temetés legkésőbb a halálesetet követő első napon volt. Miért akart Jézus mégis ott lenni, holott ez azt jelentette, hogy sietve kell megtennie egy igen nagy távolságot?
 • Miért akart Jézus segíteni ennek az özvegyasszonynak, habár ő nem kérte a segítségét?

  6. Milyen helyzetben érezted már úgy magad, hogy Isten segítsége nem érhet oda időben?
 • Hogyan győződhetünk meg arról, hogy Jézus segítsége sohasem késik?

  7. Miért mondta Jézus a zokogó asszonynak, hogy: „Ne sírj!”
 • Jézus ma ugyanezt mondja nekünk: „Ne sírj!” Mit ért ez alatt?

  8. Hogyan támasztotta fel Jézus az ifjút a halálból?

  9. Hogyan érti Lukács, hogy: „és adá őt anyjának” (vs.15)?
 • Szerinted ez az eset hogyan befolyásolta az édesanya, és a fiú kapcsolatát?

  10. A Mennyei Atyának is látnia kellett, ahogyan az egyszülött Fiát a sírba helyezik. Szerinted ez nagyobb, vagy kisebb fájdalmat jelentett, mint az özvegyasszonyé?
 • A 16. vers azt mondja: „Az Isten megtekintett a népét”. Miért nem segített a saját Fiának, amikor haldoklott?


  © 2006 Glad Tidings Mission

  12. Az asszony, akinek sok bocsáttatott meg (Lk 7:36-50)


  Háttér: Ebben a kultúrában egy asszonynak nem volt szabad nyilvánosan megmutatnia a haját. A 44-46. vers leírja, hogy a tiszteletreméltó vendégeket mindig szívesen látták az otthonokban.

  1. Mit gondolt Simon, a farizeus, Jézusról, akit meghívott a házába (vs.36,39,44-46)?
 • Szerinted először miért hívta meg Simon Jézust?

  2. Mindenki ismerte az asszonyt, hiszen ő volt a falu prostituáltja (vs.37). Próbál meg elképzelni ennek az asszonynak a serdülőkorát – mitől válhatott prostituálttá? Gondolj különböző okokra.
 • Milyen tapasztalatai voltak az asszonynak a szeretetről?

  3. Egy parfümmel teli alabástrom szelence igen drága lehetett. Gondolj különböző okokra, amiért az asszony összegyűjtötte a pénzt, és megvette a szelencét.

  4. Miért akart annyira találkozni Jézussal az asszony? Tudta nagyon jól, hogy nem látják szívesen a farizeus házánál.
 • Miért hitte az asszony, hogy Jézus nem fogja őt elutasítani?

  5. Miért akarta az asszony megérinteni Jézust?
 • Mi történik akkor, ha valaki, vagy valami hozzánk ér, akit, vagy amit mi megvetünk?
 • Mi történt, amikor az asszony hozzáért Jézushoz?

  6. Miért sírt annyit az asszony, hogy Jézus lábát teljesen eláztatta?

  7. Szerinted mi történt először az asszonnyal: hitt Jézusban, vagy nagyon szerette Jézust? A szöveg alapján indokold a válaszodat.
 • Ha már érezted úgy, hogy teljes szívedből szereted Jézust, milyen alkalommal történt ez meg?

  8. A 41-42. versben Jézus egy kis példázatot mond egy hitelezőről. (500 dénár 12 évnyi fizetésnek felel meg, 50 dénár pedig 12 havi keresetnek.) A bűnt itt az adóssághoz hasonlítja. Mit akart Jézus megtanítani Simonnak ezzel a példázattal?
 • Simon mely bűneire utal Jézus ebben a példázatban?

  9. Mi lett az asszony bűnével/adósságával, amellyel Istennek tartozott?
 • Mi történt Simon bűnével/adósságával, amellyel Istennek tartozott?
 • Simon miért nem szerette Jézust?

  10. Jézus, aki teljesen tudatában van a bűneidnek, a 48, 50. versben leírtakat mondja neked. Mit válaszolsz neki?


  © 2006 Glad Tidings Mission

  13. A magvető példázata (Lk 8:4-15)


  Háttér: A magvető példázata Jézus első példázata volt, mintegy összefoglalva a következő három év nyilvános szolgálatát.

  1. Jézus miért egy maghoz hasonlította Isten Igéjét? Keresd meg a lehető legtöbb hasonlóságot.
 • Mit akart Jézus elmondani ezen a példázaton keresztül az ezt követő szolgálatáról?

  2. Milyen konkrét módokon veszi el az ördög Isten Igéjét a szívünkből? (vs.5,12)
 • Hogyan előzhetjük meg, hogy a 12. versben leírtak velünk is megtörténjenek?

  3. Olvasd el a 6., és 13. verset. Milyen megpróbáltatás következménye képen eshet el egy ember a keresztény a hittől?
 • Eleinte minek örültek a 13. versben szereplő emberek?
 • Milyen keresztényt ért Jézus az alatt, akinek nincs „gyökere”?

  4. Hogyan tudják az „élet gondjai, gazdagsága és gyönyörűségei” megfojtani Isten Igéjét az életünkben? (vs.7,14)
 • Miért tűnik a gazdagság nagyobb problémának egy keresztény életében, mint a szegénység?
 • Mit kell tennünk, ha azt vesszük észre, hogy az élet gondjai, gazdagsága és gyönyörűségei apránként elválasztanak Isten Igéjétől?

  5. Hogyan válik a rossz föld jó földdé? (vs.8,15)
 • Milyen körülmények között terem gyümölcsöt egy ember élete?

  6. A négyféle föld közül melyik illik a legjobban a szíved mostani állapotához? (Válaszolhatsz magadban)

  7. Mit ért Jézus a százszoros termésen? (vs.8)
 • Manapság miért várja sok keresztény, hogy a „termés” egyik napról a másikra megteremjen?

  8. Mit tanít ez a példázat az evangélizációról?
 • Mit tanulhatunk a „konfrontációs evangélizálásról”? (Ha nem hallottál erről a kifejezésről, ki lehet hagyni ezt a kérdést.)

  9. A Bibliában Jézus egyenlő Isten Igéjével (a vezető olvassa el Ján1:1-et). Miben hasonlít Jézus és a mag?

  Jó Hír: Jézus a következőket mondta földi élete utolsó estéjén: „Eljött az óra, hogy megdicsőíttessék az embernek Fia. Bizony, bizony mondom néktek: Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem… Ezt pedig azért mondá, hogy megjelentse, milyen halállal kell meghalnia.” (Jn 12:23-33) Ez alapján a példázatban szereplő mag nem más, mint a keresztről szóló ige.


  © 2006 Glad Tidings Mission

  14. Követlek téged Uram! (Lk 9:57-62)  1. Három embert látunk ebben a szövegben, akik azt számolgatják, hogy milyen árat kell fizetniük Jézus követéséért. Milyen helyzetben tetted te is ugyanezt?

  2. Miért nem mondta Jézus egyszerűen az első embernek, hogy: „Üdvözöllek a társaságomban” (vs.57-58)?
 • Miért akart így válaszolni Jézus az embernek, ahogyan az 57. versben tete?

  3. Hogyan reagálnál, ha Jézus egyetlen ígérete az 58. versben leírt élet lenne?
 • Miért volt Jézusnak is az 58. versben leírt élete, habár Ő volt Isten Fia?

  4. Mi volt a második ember számára a legfontosabb? (vs.59-60)
 • Hasonlítsd össze ennek az embernek a fontossági sorrendjét a sajátoddal.
 • Mit szeretnél, hogy a te gyermekeid milyen prioritásokat válasszanak majd egy ilyen helyzetben?

  5. Hogyan kötözhet meg minket egy családtag halála annyira, hogy úgy gondoljuk, nem tudjuk Jézust követni?

  6. Mi volt a harmadik ember igazi oka arra, hogy még egyszer haza akarjon látogatni? (vs.61-62)
 • Miért nem akarta Jézus megengedni neki ezt a kis vigasztalást?

  7. Milyen fordulatot vett volna ennek a három embernek az élete, ha úgy döntenek, hogy hátra maradnak? És milyet, ha úgy döntenek, hogy Isten királyságát hirdetik?

  8. Sok kultúrában, ahogyan Jézus idejében is, egy fiú számára a legfontosabb a szülők felé tanúsított tisztelet volt. Miért megy itt Jézus a saját kultúrája ellen?
 • Jézus maga is tanította a szülők tiszteletét. Hogyan tudjuk összehozni ezt a szövegrészt azzal a parancsolattal

  9. Szerinted manapság a gyülekezetben lévő fiatalokat figyelmeztetik azokra a nehézségekre, amik Jézus követésével járnak, úgy, ahogy Jézus figyelmeztette ezt a három embert?

  10. Mit kell tenni, ha rájövünk, hogy alkalmatlanok vagyunk Isten királyságának szolgálatára?

  Jó Hír: Amíg ezeket mondta Jézus, útban volt Jeruzsálem felé. Nem nézett hátra, miután az eke szarvára tette a kezét, hanem elszántan haladt a szenvedés és a halál felé. Ő alkalmas volt Isten királyságára – talán Ő volt az egyetlen. Nem saját magáért, hanem értünk volt alkalmas a feladatra.


  © 2006 Glad Tidings Mission

  15. Nevek a Mennyben (Lk 10:17-20)


  Háttér: Háttér információként olvasd el az 1., és 9. verset. Ez a rész Galilea ébredésének egy döntő mozzanatáról szól - vajon milyen irányt fog venni? A 9.1-es kérdéshez olvasd el 1Móz 3:15-öt.

  1. Szerinted mi történne, ha ma a mi gyülekezeteinkben is olyan hatalommal rendelkeznének az emberek, mint ami ennek a 70 embernek meg volt?
 • A szolgálatuknak miért csak egy részéről számolt be ez a 70, Jézusnak?

  2. Miért élvezik általában az emberek, ha hatalmat, tekintélyt szereznek?
 • Jézus miért nem örvendezett velük, mikor a tanítványok a sikerüknek örültek?

  3. Miben különbözik az, ha valaki a szolgálatának örül, vagy ha annak örül, hogy a neve fel van írva a Mennyben?
 • Miért könnyebb földi dolgoknak örülni, mint a Mennyeieknek?

  4. Mit prédikál az a tanítvány, akinek az öröme azon alapszik, hogy hatalma van démonokat kiűzni?
 • Mit prédikál az a tanítvány, akinek az öröme abban rejlik, hogy a neve fel van írva a Mennyben?

  5. Minek kell ahhoz történni, hogy megtanuljunk örülni annak, hogy fel van írva a nevünk a Mennyben?

  6. Mikor és hogyan írhatják fel a nevünket a Mennyben?

  7. Mikor, és hol hallottál a 19. versben leírtakhoz hasonlót megtörténni?
 • Milyen helyzetben kell összegyűjtenünk a bátorságunkat ahhoz, hogy kígyókon, és skorpiókon tapodjunk?

  8. Miért nem bánthatja senki, és semmi Jézus tanítványait? (vs.19)
 • Mitől félted a szeretteidet, vagy önmagad?
 • A szöveg alapján mik azok a dolgok, amitől fölösleges félnünk?
 • Mik azok, amiktől kell?

  9. Habár Jézus sok tanítványa halt mártírhalált, milyen értelemben igaz az, hogy legyőzték az ellenség erejét?
 • Miért volt szabad az ősi kígyónak (az ördög) megmarnia Jézus sarkát a kereszten?

  10. Mit mond a szolgálatunk szempontjából ez a szöveg?
 • Mit tanít ez a szöveg a konfrontációs evangélizálásról? (Ha még nem hallottál erről, kihagyhatod ezt a kérdést.)
  Jó Hír: A Biblia elmondja, hogy mi lesz azoknak a sorsa, akiknek a nevei nincsenek felírva az élet könyvébe a Mennyben: „És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték.” (Jel 20:15). Mivel Jézus nem akarta, hogy velünk is ez történjen, Mózeshez hasonlóan imádkozott: „De most bocsásd meg a bűnöket; ha pedig nem: törölj ki engem a te könyvedből, a melyet írtál.” (2Móz 32:32).


  © 2006 Glad Tidings Mission

  16. A jó samaritánus (Lk 10:25-37)


  Háttér: Jézus idejében a zsidók megvetették a samaritánusokat, mivel a vérükbe pogány vér is keveredett. A samaritánusoknak saját temploma volt a Gerizim hegyen, 50 km-re Jeruzsálemtől északra. Mózes 5 könyvét tekintették Bibliának. A sebesült ember ebben a példázatban több mint valószínű, hogy zsidó volt. A pap, és a lévita feltehetőleg a templomba igyekeztek, hogy elvégezzék vallásos kötelességüket. Ha vért érintettek, tisztátalanokká váltak estig, és nem léphettek be a templomba.

  1. Vajon milyen gondolatok játszódtak le a sebesült ember elméjében, amíg órákon át feküdt az út mellett?
 • Képzeld el, hogy mit érezhetett a felesége, és gyermekei mikor nem tért haza az utazásáról.

  2. Miért nem akart ez a két vallásos ember, a pap, és a lévita segíteni ezen a haldokló emberen? Gondolj a lehető legtöbb indokra.
 • Vajon hogyan értékelte a törvénytudó a példázatban szereplő pap, és lévita cselekedetét? (vs.25-27)

  3. Hogyan alkalmazta a pap, és a lévita a Bibliájukból jól ismert, felebaráti szeretetre vonatkozó törvényt? (vs.27)
 • Véleményed szerint lehetséges, hogy valaki teljes szívéből, teljes lélekkel és minden erejével szeresse Istent, és emellett olyan módón bánjon egy szenvedő emberrel, mint ahogyan ez a két vallásos ember tette? Miért?

  4. A samaritánusnak számos indoka lett volna arra, hogy NE segítsen a sebesültnek. Sorolj fel annyit, amennyi csak eszedbe jut.
 • Mi lenne a lehető legkisebb segítség, amit egy rendes ember ilyen helyzetben nyújtani tudott volna?
 • Mennyivel adott ennél több segítséget a samaritánus?

  5. Két ezüst pénz két napi keresettel volt egyenlő, amely összegből egy ember két hónapig lakhatott egy fogadóban. Mennyi pénz lenne ez a te országodban?
 • Miért akart a samaritánus ekkora összeget fizetni egy idegen megsegítésére, aki még csak nem is honfitársa?
 • Te kinek lennél képes azokat a dolgokat megtenni, amit ez a samaritánus tett az idegennel?

  6. Szerinted a samaritánus a szeretet törvényének első felét is betartotta? (vs.27) Miért?

  7. Ki az a szomszédod, felebarátod, akit lehet, hogy te is ugyanúgy figyelmen kívül hagytál, mint a pap, és a lévita a sebesült embert? (vs.37)
 • Milyen gyakorlati lépéseket kéne megtenned annak érdekében, hogy megsegítsd ezt az illetőt?

  8. Miben hasonlít Jézus, és a jó samaritánus?
 • Mivel tett többet Jézus az ellenségeiért, mint a samaritánus?
 • Mit tett értünk - akik gyakran érezzük sebzettnek a szívünket, és lelkünket – Jézus?

  9. Beszéljetek meg néhány konkrét eseményt, mint pl.: Miért nem segített az európai kereszténység nagy része a zsidóknak a II. Világháború ideje alatt mikor üldözték őket? Keressetek ilyen példákat a saját országod történelmében is.


  © 2006 Glad Tidings Mission

  17. Egy a szükséges dolog (Lk 10:38-42)


  Háttér: A nők helyzete Jézus idejében különbözik a maitól. Többek között nem tanulmányozhatták a Bibliát a férfiakkal.

  1. Mit vársz egy jó barátodnál tett látogatásodkor?
 • Jézus, és a tanítványok egész nap úton voltak. Mit gondolsz, mit vártak a nővérek házában töltött időtől?

  2. Gondold végig, hogyan reagált Mária, és Márta Jézus látogatására. Melyikükét könnyebb megértened, és miért?

  3. A 40. versben Márta hangot ad az elégedetlenségének. Mi volt az igazi problémája?
 • Mi bosszantotta Mártát, abban, ahogy Jézus viselkedett, és nem csak a nővére cselekedete?
 • Milyen helyzetben mondta volna legszívesebben az Jézusnak, hogy: „Uram, nem is törődsz velem…?”

  4. Mit gondolhatott Mária a vacsoráról?
 • Miért szerette volna jobban Jézus, ha inkább Márta is hallgat a tanítására?

  5. Néhány keresztény buzgóbb arra, hogy szolgálja Jézust, mint hogy a hangját meghallja. Miért?
 • Mit mutat meg két ember kapcsolatáról, ha az egyiket nem érdekli amit a másik mondani akar?

  6. Mit értett Jézus azon, hogy: „egy a szükséges dolog” (vs.42)?
 • Egyet értesz azzal, hogy Jézus szavainak hallgatása az egyetlen dolog amire szükségünk van az életben?

  7. Miért akarja Jézus, hogy rendszeresen hallgassuk a szavát?
 • Mi lesz velünk, ha csak alkalmanként hallgatjuk az Igét?
 • Hol és hogyan hallhatjuk Jézus szavát napjainkban?

  8. Mikor úgy döntünk, hogy valamit elvégzünk, az azzal jár együtt, hogy egy másik teendőnket elhanyagoljuk. Miket kell neked félretenned annak érdekében, hogy a Bibliáddal tölthess időt, és eljárj keresztény összejövetelekre?

  9. Szerinted kit szeretett jobban Jézus: Máriát vagy Mártát?
 • Szerinted a 41., vagy a 42. verset szánja személyesen neked Jézus a jelenlegi helyzetedben?

  10. Életünkben és halálunkban az egyetlen dolog amire szükségünk van, az Isten Igéjének hallgatása. Miért nem hallhatta ezeket Jézus, mikor a kereszten függött?


  © 2006 Glad Tidings Mission

  18. Hal, vagy kígyó? (Lk 11:5-13)  1. Jézus az imáról szeretne tanítani ezen a kis példázaton keresztül. Milyen hasonlóságot fedezel fel a te helyzeted, és a példázatban szereplő emberé között?
 • Milyen helyzetben voltál, mikor te is úgy imádkoztál, mint a példázatbeli ember?

  2. A házban lévő ember nem úgy tűnik, mint aki teljesíteni szeretné kérést. Jézus miért hasonlítja Istent egy olyan „baráthoz”?

  3. Miért nem tágított az első ember, amíg meg nem kapta, amit kért?
 • Honnan vehetünk türelmet, amíg Isten nem válaszol az imánkra?

  4. Amikor az imáról tanít, Jézus 3 igét használ: Kérni, keresni és kopogtatni. (vs.9-10) Az ima életünk mely részletét írják ezek le?
 • A mostani helyzetedben mi az a dolog amit a legbuzgóbban kérsz, keresel és amiért kopogtatsz? (Válaszolhatsz magadban)

  5. Mit tanulhatunk az imáról, amikor azt Jézus ahhoz hasonlítja, mikor a gyermekhez az atyjától kér valamit?
 • Milyen vonatkozásban hasonlít a Mennyei Atyánk a földihez?

  6. Mit tesz egy szerető apa, mikor a gyermeke olyat kér magának, amiről tudja, hogy nem jó neki?
 • Honnan tudhatjuk, hogy jó dolgot kérünk –e magunknak vagy szeretteinknek?

  7. Tapasztaltad már azt, hogy ami kezdetben „kígyónak” tűnt, később kiderült róla, hogy „hal”? (Vagy fordított esetben?) Mesélj róla!

  8. Mi a fontosabb számodra: hogy Isten most válaszolja meg az imáidat, vagy majd mikor már új ég és új föld lesz? Miért?

  9. „Ímé, nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg nem hallgathatna; Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orczáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott.” (Ézs 59:1-2) Gondolj ezekre, amíg a következő kérdést megválaszolod: Miért nem hallotta Isten az Ő Fiának hangját, mikor a kereszten lógott?


  © 2006 Glad Tidings Mission

  19. A bolond gazdag (Lk 12:13-21)  1. Szerinted miért olyan mindennapiak az örökség feletti viták még a legjobb családoknál is?
 • Mi a különbség a 13. versben szereplő ember, és aközött, aki az evangéliumban Jézus segítségét kéri?

  2. Mi volt az igazi problémája az embernek a 13. versben?
 • Mi lett volna, ha Jézus megteszi, amit ez az ember kér tőle?

  3. Nézd meg a 16-20. versekben szereplő példázatot. Gondolj a gazdag ember életére. Boldog volt, vagy sem? Miért?
 • Szeretnél egy olyan életet a gyermekeidnek, amelyben az egyetlen probléma olyan, mint amilyen a 17. versben van leírva?

  4. Miért adott Isten napsütést és esőt egy olyan embernek a földjére, aki ezt egyetlen egyszer sem köszönte meg neki?
 • Mi volt ennek a gazdag embernek a vallása (istene)?

  5. Mit tudunk meg ennek az embernek a kapcsolatairól?
 • Mi volt a legnagyobb hibája?

  6. Alkalmazd ezt a példázatot gazdag és szegény országokra. Melyik bűnünkre mutat rá Jézus ezen a példázaton keresztül?
 • Hogyan kéne felhasználnunk a rendelkezésre álló pénzünket és tulajdonainkat?

  7. Miért csak akkor jött rá ez az ember, hogy meg kell halnia, mikor már túl késő volt?
 • Milyen helyzetekben gondolsz a halálodra, és az azt követő ítéletre?

  8. Mit jelent a 21. vers? (Hogyan tudott volna a gazdag ember kincseket gyűjteni a Mennyben? Mit jelent az, hogy Istennel gazdagnak lenni?)

  9. Hasonlítsd össze a gazdag bolondot Jézussal – mi a különbség?
 • Miért követelte Isten Jézus életét, mint ahogyan a gazdag emberét is? (vs.20)
 • Kinek volt abból haszna, mit Jézus elért itt a Földön? (vs.20/b)


  © 2006 Glad Tidings Mission

  20. Az egyik hűséges, a másik nem (Lk 12:35-48)


  Háttér: A „szolga” szó „rabszolgát” is jelenthet.

  35-40. vers

  1. Mit tegyen egy szolga, ha az éjszaka nagy részében éber akar maradni?
 • Mi lehet annak a következménye, ha véletlenül elalszik a szolga mielőtt az ura hazaérne?

  2. Szerinted könnyű Jézus második eljövetelére várni? Miért, vagy miért nem?
 • Miért hasonlítják Jézus eljövetelét egy éjszakai tolvajhoz?

  3. Mire akar minket Jézus figyelmeztetni ezekkel a versekkel? (vs.35-40)
 • Gyakorlatban hogyan tudod megnyitni Jézus előtt az ajtót?

  41-46. vers

  4. Hasonlítsd össze ezt a két vezetőt, a jót és a rosszat. Mik a különbségek?
 • Miért cselekednek ennyire eltérően?

  5. Hasonlítsd össze az urukkal való kapcsolatukat. Miben tér el egyik a másiktól?
 • Jézus második eljöveteléhez való hozzáállásunk hogyan befolyásolja az Isten királyságáért tett szolgálatainkat?

  6. Miket bízott Jézus az Ő gyülekezetének „vezetőire” addig a napig amíg vissza nem jön?
 • Melyik feladatot bízta személyesen rád?

  7. Hol találunk olyan gyülekezeti „vezetőket” akik verik a szolgatársaikat, esznek és lerészegednek?
 • Miféle büntetés vár ezekre a ”szolgákra”?

  47-48. vers

  8. Kinek a hibája az, hogy vannak a keresztény gyülekezetekben manapság olyanok, akik nem ismerik az Uruk akaratát?
 • Isten szolgái milyen mérce alapján lesznek megítélve a legvégén?

  Összefoglalás

  9. Mikor és hol ölti magára Jézus a szolga szerepét, és jön, hogy várjon ránk? (vs.37/b)

  10. Miért kellett Jézusnak megtapasztalnia a hűtlen szolga sorsát: a hitetlenek közé helyezték, és képletesen szólva kettévágatták (vs.46/b)?


  © 2006 Glad Tidings Mission

  21. A terméketlen fügefa (Lk 13:6-9)


  Háttér: Ez a példázat eredetileg Izraelre vonatkozott. Három éven át Jézus anélkül munkálkodott aktívan a nép között, hogy nem látta annak gyümölcseit. Emellett a példázat rólunk is szól. Te vagy a fügefa, Isten a tulajdonos, és Jézus az, aki gondot visel a fára. További háttér információért olvasd el Mt 21:18-19-et.

  1. Egy szőlőskert földje a lehető legjobb termőtalaj. Mit akart Jézus mondani Izraelről azzal, hogy a fügefát a szőlőtövek közé helyezte?
 • Milyen negatív hatása volt a fügefának a körülötte lévő szőlőtövekre?

  2. Mi lehet az a gyümölcs, amit Isten a te életedtől remélt az elmúlt három évben? (Adhatsz választ magadban.)
 • Mik akadályoznak abban, hogy Isten királysága számára teremjél gyümölcsöt?

  3. Milyen érzéssel tekint a kertész a terméketlen fügefájára?
 • Miért szereti Jézus még azokat a eresztényeket is, akik nem teremnek gyümölcsöt?

  4. Képzeld el Jézust, amint az Atyja előtt áll, és érted imádkozik, hogy kaphass még egy kis időt. Mi készteti erre?

  5. A kertész megígéri, hogy felássa a földet a fa mellett, és megtrágyázza azt. Az elmúlt három évben milyen lépéseket tett Jézus annak érdekében, hogy képessé tegyen téged a gyümölcstermésre az Ő Mennyei Atyja számára?
 • Az életedben a csalódások, és fájdalmak hogyan járulnak hozzá a gyümölcsterméshez?

  6. A példázat alapján mi történik azzal a kereszténnyel, aki végülis nem terem semmilyen gyümölcsöt?

  7. Lapozz Mt 21:18-19-hez. (A vezető olvassa fel ezt a részt.) Ez az esemény Jézus utolsó napjaiban történt. Gondolj különböző okokra, hogy miért akarhatta Jézus hirtelen megátkozni a terméketlen fügefát?
 • Mi köze van ennek a két versnek Jézus halálához?

  Jó Hír: A fügefa megátkozása után Jézus elfoglalta a helyét – Izrael, a te és az én helyemet. „Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, a ki fán függ.” (Gal 3:13)


  © 2006 Glad Tidings Mission

  22. A hajlott hátú asszony (Lk 13:10-17)


  Háttér: A zsinagógában azért gyűltek össze az emberek szombatnapokkor, hogy Isten Igéjét hallgassák. Akkoriban a nőknek semmi beleszólásuk sem volt a vallásos ügyekbe; a hátsó sorokban, vagy az erkélyeken ültek vagy álltak. Nem tudjuk milyen betegsége volt az asszonynak, de lehet, hogy olyan volt a háta, mint a púposoknak.

  1. Képzeld el az asszony mindennapi életét a betegség 18 éve alatt.
 • Szerinted hogyan kezelték ezt a púpos asszonyt? (vs.14)

  2. Mi lett volna a legnehezebb számodra, ha tizenévesen rokkantál volna meg?
 • Ha fiatalon lettél volna nyomorék, mit gondoltál volna Istenről, aki mindezt megengedte?

  3. Amikor Jézus olyan emberekkel találkozott, akiket démonok szálltak meg, egyenesen a démonokhoz szólt. Itt nem ez történt, ami azt jelenti, hogy ez az asszony nem volt megszállott. Hogyan érti Jézus, hogy Sátán kötözte meg? (vs.16)
 • Milyen dolgok kötözhetnek meg minket, embereket, amiktől nem tudunk teljes életet élni?

  4. Az asszony nem gyógyulásért jött a zsinagógába. Akkor vajon miért?
 • Mit jelenthetett ennek az asszonynak, hogy hetente egyszer hallhatta Isten Igéjét?

  5. Miért nem kért gyógyulást Jézustól? Gondolj különböző okokra.
 • Hogyan érezhette magát az asszony, mikor Jézus hívta őt, hogy álljon ki a sokaság elé?
 • Mi késztette őt arra, hogy megtegye amit Jézus mondott?

  6. A szöveg szerint mi segíthet a Sátán által ilyen vagy olyan módon megkötözött embereknek? (Ragaszkodj a szöveghez!)

  7. Mit ért Jézus az alatt, hogy „Ábrahám leányának” nevezi ezt az asszonyt? Vegyetek figyelembe különböző lehetőségeket. (Ábrahámmal kapcsolatban olvasd el a 28. tanulmányt)

  8. Miben különbözött Jézus, és a zsinagóga vezetőjének a hozzáállása az asszonyhoz?
 • A zsinagóga vezetője úgy gondolta, hogy hisz Istenben. Mi hiányzott a hitéből?
 • Mi kötözte meg a zsinagóga vezetőjét?

  Jó Hír: Sátán végül Jézust is megkötözte – szögekkel a kereszthez. Ezért most Jézus szabadon engedheti azokat, akik szabadok akarnak lenni Sátán erejétől.


  © 2006 Glad Tidings Mission

  23. A szoros kapu (Lk 13:22-30)  1. Szerinted miért akarja valaki tudni a 23. versben feltett kérdésre a választ?
 • Miért nem válaszolt Jézus egy egyszerű igennel vagy nemmel?

  2. Milyen értelemben keskeny a Mennybe vezető kapu?
 • Isten királyságának ajtaja milyen emberek számára különösen szűk?

  3. Milyen különböző erőfeszítéseket tesznek az emberek annak érdekében, hogy bemenjenek a szoros kapun? (vs.24)

  4. Ennek kapcsán Jézus elmond egy kis példázatot az Isten királyságában tartandó vendégségről. (vs.25-27) Mit szeretne Jézus ezen keresztül megosztani a hallgatóságával?

  5. A példázatban szereplő emberek miért nem mentek át a keskeny kapun, amíg az még nyitva állt?
 • Hogyan kapcsolódik a példázat a 23. vers kérdéséhez?

  6. Hogy érti Jézus, amikor azt állítja, hogy nem ismeri azokat akik vele ettek, ittak és még a tanítását is hallgatták?
 • Hogyan ehetünk biztosak abban, hogy Jézus megismer minket az utolsó napon?

  7. A 28. versben felsorolt össze pátriárkának meg voltak a maga gyengeségei és bűnei. Miért voltak mégis képesek belépni Isten országába? (Azok alapján beszéljétek meg ezt a kérdést, amikre emlékeztek velük kapcsolatban, nem nézzetek utána az életüknek.)
 • Kik jönnek még majd el az Isten országában lévő lakomára? (vs.29)

  8. (A vezető olvassa el Jn 10:9-et) Miben tér el Jézus tanítása a Mennybe vezető ajtóról ezen a két helyen?
 • Miért szoros az egyik, és miért áll nyitva bárki számára a másik ajtó?

  Jó Hír: Annyira lehetetlen egy bűnösnek megmenekülni a törvény ajtaján keresztül, mint amilyen elképzelhetetlen, hogy a teve átmenjen a tű fokán. (Mt 19:24) Egyedül Jézus volt képes átmenni a törvény kapuján. Viszont az evangélium kapuja bárki előtt nyitva áll, mert ez az az ajtó, amelyen keresztül minden bűn megbocsáttatik.


  © 2006 Glad Tidings Mission

  24. A nagy vacsora (Lk 14:12-24)


  Háttér: Azok a vendégek, akik az első meghívót kapták, eredetileg zsidók voltak. Most a 16-20. verseket alkalmazhatjuk olyanokra is, akiket Isten a bemerítkezésen, vagy az Igén keresztül elhívott.

  1. Idézd fel a legutóbb rendezett összejöveteledet. Mit válaszoltál volna annak, aki azt tanácsolná, hogy cselekedj a 12-14. versek alapján?
 • Miért kéri Jézus, hogy hívjuk meg a szegényeket és betegeket a rendezvényeinkre?

  2. Nézd meg a 18-20. verseket. Mi volt az igazi oka ennek a három embernek, amiért nem mentek el a vacsorára?
 • Miért értékeljük gyakran magasabbra a tulajdonainkat (vs.18), a munkánkat (vs.19) és a szeretteinket (vs.20) Isten királyságánál?
 • A három kifogás közül melyik illik a legjobban a te életedhez? (Válaszolhatsz magadban.)

  3. Milyen magasra értékelték a meghívottak a vacsora házigazdáját?
 • Az egyik értelmezés szerint azért utasították vissza a meghívást, mert tudták, hogy soha nem tudnák visszafizetni a közeljövőben (vs.12/b). Ha ez igaz, mit árul ez el azokról, akik visszautasították a meghívást?
 • Mi volt a legnagyobb hibája azoknak, akik nem jöttek el?

  4. A példázatban szereplő vacsora a Mennyországra utal. A legtöbb embert miért nem érdekli, hogy oda kerüljön?

  5. Mi a legnagyobb különbség az eredetileg meghívottak, és azok között, akik végül is részt vettek a vacsorán?
 • A később meghívott csoport miért fogadta el a meghívást, habár az először meghívottak nem tették?

  6. Napjainkban ki azok a „szegények, csonkabonkák, sánták és vakok” – akik boldogan elfogadják a meghívást a Mennybe? (vs.21)
 • Miért nem aggódtak ezek az emberek azon, hogy hogyan fogják visszafizetni a meghívást?

  7. Kikre utal a 23. vers?
 • Mire tanít minket ez a szöveg az evangélizációról? (Hirdetni az evangéliumot)

  8. A két csoport közül te melyikbe tartozol? (Válaszolhatsz magadban.)
 • Isten mit tett az életedben annak érdekében, hogy áthelyezzen abból a csoportból, amelyik elutasította a meghívást abba, amelyik elfogadta?

  9. „Jertek el, mert immár minden kész!” (vs.17) Milyen árat kellett Jézusnak fizetnie azért, hogy felajánlhassa ezt a vacsorát?
 • Jézus neked személyesen mondja, hogy: „Jertek el, mert immár minden kész!” Mit válaszolsz neki?

  Jó Hír: Jézusnak „szegénnyé, csonkabonkává, sántává és vakká” kellett válnia annak érdekében, hogy kifizethesse a Mennyei vacsorát. Ezért a meghívás mindenki számára - aki jönni akar - ingyenes lett.


  © 2006 Glad Tidings Mission

  25. Az elveszett bárány (Lk 15:1-7)  1. Gondolj különböző okokra, amiért vámszedők, és más bűnösök Isten hangjának hallótávolságán kívülre kerültek (vs.1).
 • Miért akarunk néha mi is Isten hangjának hallótávolságán kívülre kerülni?

  2. Mit tehet egy elveszett bárány annak érdekében, hogy megtalálják – és mi az amit nem tud?
 • Mit tehet egy bűnös azért, hogy Jézus megtalálja – és mit nem tehet?
 • Milyen vigasztalást találsz ebben a példázatban azok számára, akikért aggódsz?

  3. Jézus egy bárány megtalálását a bűnbánathoz hasonlítja. (vs.7) Mi tehát a bűnbánat e szerint a példázat szerint? (Ragaszkodj a szöveghez.)

  4. Szerinted hol találhatunk olyan „igaz embereket, akiknek nincs szüksége megtérésre”? (vs.7)
 • Van egy vers Ézsaiásban, amit a farizeusok elég sokszor elolvastak: „Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ő útára tértünk; de az Úr mindnyájunk vétkét ő reá veté” (Ézs 53:6) És újra: ki az a 99?

  5. Milyen bűneiket bánták meg a farizeusok? (vs.2)
 • Miért nem látták a farizeusok, hogy el vannak veszve?
 • Te melyik csoportnak tagjának érzed magad: az elveszettek, vagy a megtaláltak?

  6. Jézus példázataiban az ünneplések általában a Mennybéli örök életre utalnak. Az ünneplés miért csak az egy elveszett bárányt érintette, és miért nem az összes többi 99-et? (vs.6)

  7. Mit jelent az gyakorlatban, hogy senki sem mehet be a saját lábán a Mennybe? (vs.5)

  8. Hol találkozhatunk manapság azzal a Jézussal, aki szívesen látja a bűnösöket, és még velük is eszik? (vs.2)

  Jó Hír: Keresztelő János egy bárányhoz hasonlította Jézust. Ő lett Isten Báránya, kai elveszi a világ bűneit (Jn 1:29). Jézus, a bárány, nem menekült meg a pusztától - ellenkezőleg, ott ölték meg. Őt nem vitték haza, hanem Ő vitte a mi bűneinket.


  © 2006 Glad Tidings Mission

  26. Az elveszett fiú (Lk 15:11-24)


  Háttér: A Közép-Keleten egy ház általában nem magában áll egy hegytetőn, hanem egy sűrűn lakott falu utcáján. Az egyedüli hely, amely szabad kilátást biztosít a környékre, az a háztető. Azt is érdemes észben tartani, hogy a Közel-Keleten a tiszteletre méltó emberek nem szoktak futni.

  1. Miért nem volt elégedett az otthoni életével a fiatalabb fiú, holott jó otthona, rendes szülei voltak?
 • Ha te lettél volna az édesapa helyében, mit válaszoltál volna a fiad kérésére?

  2. Miért nem próbálja megállítani Isten azt, aki el akarja hagyni Őt?

  3. Mi a véleményed a fiatalabb fiú életviteléről, amit a távolléte alatt folytatott – boldog élet volt, vagy sem?
 • Miért akarnak manapság olyan sokan ahhoz hasonló életet folytatni – nem törődve a holnappal, sok pénzzel a zsebükben elutaznak külföldre?

  4. A disznó a zsidók számára egy tisztátalan állat. Szerinted hogy érezhette magát a fiatalabb fiú a 14-16. versben leírtak során?
 • Milyen választási lehetőségei voltak a fiúnak ebben a helyzetben?
 • Amikor az Istennel való kapcsolatodról van szó, neked milyen lehetőségeid vannak jelen helyzetedben?

  5. A 18-19. versekben olvashatjuk a fiatalabb fiú bűnvallását. Milyen bűnei voltak a Mennyországgal kapcsolatban? Miért ezeket vallotta meg először?
 • Mik voltak az atyjával szemben elkövetett bűnei?

  6. Milyen helyzetben jutunk mi is arra a következtetésre, amire a tékozló fiú jutott: „nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam!” (vs.19)?
 • Mikor válik valaki méltóvá arra, hogy Isten gyermekének hivattasson?

  7. Miért nem mondta el végül is a fiatal fiú mindazt, amit előre eltervezett? (vs.18-19, 21)

  8. Mit csinált az atya ezek alatt az évek alatt? (vs.20)
 • Szerinted mikor bocsátott meg az atya a fiúnak?
 • Mikor kezdett el hinni a fiú az atyja szeretetében?

  9. Hol található Jézus ebben a példázatban?

  Jó Hír: A tékozló fiú példázatában Jézus egy ellentéten keresztül tanít nekünk valamit. Jézus is elhagyta az Atyját, és az otthonát, de valami egészen más okból: azért, hogy teljesítse az Atya akaratát. Mégis, mikor hazafelé tartott az élete végén, nem egy hasonló, meleg fogadtatásban részesült, mint a tékozló fiú. Tulajdonképpen az ellenkezője történt: képletesen szólva, becsapták előtte az ajtót. Miért?


  © 2006 Glad Tidings Mission

  27. Még egy elveszett fiú (Lk 15:25-32)  1. Az idősebbik fiú miért nem hagyta el szintén az atyai házat, ahogyan az öccse tette?
 • Mire vágyott ez az ember minden másnál jobban?
 • Miért volt olyan kevés boldogság az idősebbik fiú életében?

  2. Az idősebb fiú miért érezte magát inkább rabszolgának, mint örökösnek? (vs.12/b,29,31)
 • Miért nem bízott az atyja szavában?

  3. Voltál már olyan helyzetben, amikor te is úgy érezted, hogy keményen dolgozol Istenért, és még csak „egy kecskét” sem kapsz kárpótlásként? (vs.29)

  4. Az idősebb fiú az egész falu előtt alázta meg az atyját azzal, hogy nem ment el az ünneplésre. Szerinted milyen indokai lehettek arra, hogy ne szeresse az atyját?
 • Beszéljétek meg ezt a példázat alapján: Ha nem szeretem Istent, arra milyen okaim lehetnek?

  5. Az idősebb fiú tévedett, mikor azt hitte, hogy az atya összes parancsát megtartja (vs.29). Mi volt igazából az atya akarata a fiúval kapcsolatban?
 • Milyen módokon tudnak, még az egészen elkötelezett hívők is Isten akarata ellen menni, anélkül, hogy tudnának róla?

  6. Jézus példázataiban az ünneplés gyakran utal a Mennyországra. A példázat szerint ki kerül a Mennybe, és ki nem?

  7. Miért tűnik úgy, hogy Jézus megszakítja a példázatot a közepén? (vs.32)

  8. Képzeld el, hogy a testvérek másnap kimennek a mezőre dolgozni. Miben tér el a két fiú érzésvilága?

  9. Hol találjuk Jézust ebben a példázatban?

  Jó Hír: Jézusnak is megvoltak az örökösödési jogai, ugyanúgy, mint az idősebb testvérnek, de Ő feladta ezeket. „Szolgai formát vévén föl… engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig” (Fil 2:6-8) Így Jézus azokat az embereket is megszabadította, akik az idősebb testvérhez hasonlók, akik nem tudnak szabadulni a rabszolgaságból. Jézus megszabadítja őket – ha elfogadják az ingyen örökséget.


  © 2006 Glad Tidings Mission

  28. A gazdag ember és Lázár (Lk 16:19-31)


  Háttér: Ábrahám a zsidók pátriárkája, és egyben a keresztények hitének atyja is volt. Nagyon gazdag volt. A „Lázár” név jelentése: „az ember, akin Isten segít”, vagy egyszerűen „Isten megsegít”. Ez az egyetlen alkalom, mikor Jézus megnevezi a példázatában szereplő személyt. „Mózes és a próféták” a Jézus korabeli Biblia, az Ószövetség lerövidített változata.

  1. Milyen jó dolgok élvezetére volt lehetőség a gazdag ember életében? Gondolj a lehető legtöbbre.
 • Tudsz példát mondani olyan jó dologra, amit Lázár itt a földi életében élvezhetett volna?

  2. Miért nem segített a gazdag ember a szegény Lázáron, holott találkozott vele minden alkalommal, mikor elhagyta a házát?
 • Ha valaki a te gyermekeddel viselkedne úgy, mint a gazdag ember Lázárral, szerinted mi lenne a helyes büntetés az illető részére?
 • Ki az a Lázár, akin ma te tudsz segíteni? (Emlékezz arra, hogy az emberek az ételen kívül is éheznek bizonyos dolgokra.)

  3. Miért adna bárki is olyan nevet a gyermekének, hogy „Isten megsegít”? Sorolj fel különböző lehetséges okokat.
 • Mi lehetett az oka annak, hogy Jézus így nevezte el a példázat szegény főszereplőjét?
 • Megsegítette Isten Lázárt?

  4. Több mint valószínű, hogy Lázár imádkozott Istenhez egészségért és a napi betevőért. Hogyan tudott még mindig hinni Istenben, aki nem válaszolt az imáira úgy, ahogy azt ő elképzelte?
 • Miben lett volna más az élete, ha nem hitt volna Istenben?

  5. Mikor Lázár meghalt feltehetőleg a szegények sírjába dobták, rendes temetés nélkül. A következő versben az áll, hogy: „meghalt pedig a gazdag, és eltemették.” (vs.22). Milyen beszédet mondtak vajon a temetésén?

  6. Miért vettetett a gazdag a pokolra?
 • Miért engedték be Lázárt a Mennybe?

  7. A gazdag ember, és Ábrahám a 27-31. versekben arról beszélnek, hogy egy ember hogyan ismerheti meg Istent, és nyerheti el az üdvösséget. Mit gondolt erről a gazdag ember?
 • Ábrahám szerint egy csoda miért nem ébreszt hitet valakinek a szívében?

  8. Miért nem tud senki megmenekülni a Biblia nélkül? (vs.29-31)

  9. Milyen vonatkozásban hasonlít Lázár élete és halála Jézuséhoz? (A szenvedésük, a hitük alapján…stb.)
 • Mit jósolt meg Jézus a saját feltámadásával kapcsolatban? (vs.31)

  10. Mit tanít a „jólét evangéliummal” kapcsolatban Jézus ebben a példázatban? (Ha nem ismered ezt a kifejezést, át lehet ugrani ezt a kérdést.)


  © 2006 Glad Tidings Mission

  29. Tíz meggyógyult, egy megmenekült (Lk 17:11-19)


  Háttér: Jézus idejében a leprásoknak elkülönítve kellett élniük. Ha valaki úgy gondolta, hogy meggyógyult, meg kellett mutatnia magát a papnak (3Móz 13 és 14). Az egész Ószövetségben két vagy három ilyen csodáról tesznek említést. A vezető utánanézhet lexikonokban, hogy mit írnak a lepráról. A samária béliekről annyit, hogy a zsidók megvetették, idegennek, félig pogányoknak tekintették őket.

  1. Gondolj arra a napra, amikor ez a 10 ember rájött, hogy leprával vannak megfertőzve. Milyen gondolatok ébredhettek bennük a jövőjükkel, a családjaikkal kapcsolatban?
 • (Milyen hasonlóságot lehet felfedezni a Jézus korabeli lepra, és a mai AIDS között?)

  2. Szerinted mik lehettek ezeknek az elszigetelt, beteg embereknek a hangsúlyos dolgok az életükben?

  3. Mit vártak ezek a leprások, hogy mit fog tenni értük Jézus – olvasd el a 13. versben az imájukat?

  4. Samária és Galilea határa 50-60 km-re volt azoktól a városoktól, ahol a papok laktak. Vajon miért nem gyógyította meg őket Jézus rögtön, miért küldte el őket ehelyett egy messze fekvő városba?
 • Miért indult neki ez a tíz ember ennek a nehéz utazásnak, annak ellenére, hogy még nem voltak meggyógyulva?
 • Hívőnek vagy hitetlennek mondanád őket abban a pillanatban, mikor nekivágtak az utazásnak?

  5. A zsidó papok nem akarták, hogy bármi közük is legyen a samária béliekhez. Miért indult el a zsidókkal együtt egy samáriai is?

  6. Gondolkodj el, milyen okokra vezethető vissza az, hogy a kilenc zsidó nem jött vissza megköszönni Jézusnak a csodát?
 • Miért jött vissza Jézushoz a samaritánus?

  7. Miért volt csalódott Jézus, mikor a kilenc nem jött vissza?
 • Szerinted te okoztál már csalódást Jézusnak a 9 zsidó viselkedéséhez hasonló cselekedeteddel?

  8. A „hited meggyógyított” úgy is érthető, hogy „a hited megváltott” téged. Miért mondta ezeket Jézus a samaritánusnak?

  9. Miben tér el egymástól az a hit, amely a gyógyulást keresi, és az, amelyik Jézust magát?
 • A gyógyító hit miért nem feltétlenül megváltó hit is egyben?

  10. Mit jelenthetett az elszigeteltség és szégyen évei a 9 zsidó számára, mikor visszagondoltak arra az időszakra?
 • Mit jelenthettek a betegség évei a samaritánus számára?

  Jó Hír: Jézusnak a kereszten ugyanazt az elszigeteltséget és szégyent kellett megtapasztalnia, mint a leprásoknak: „Útált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője…Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá” (Ézs 53:3-4). Ezt az árat kellett Jézusnak kifizetnie ezért a csodáért.


  © 2006 Glad Tidings Mission

  30. A kitartó özvegy (Lk 18:1-8)


  Háttér: Jézus idejében egy asszony nem perelhetett be senkit, és nem is tanúskodhatott bírósági tárgyalásokon. A rokonságuk férfi tagjai intézték a helyükben ezeket az ügyeket. Ez az özvegy nem kapott semmi ehhez hasonló segítséget. A rokonsága talán még meg is akarta szerezni a gyermekeinek járó örökséget.

  1. Idézz fel magadban olyan időket, amikor éjjel és nappal kiáltottál az Úrhoz segítségért. Miért olyan könnyű feladni az imádkozást ilyen időkben? (vs.1-7)

  2. Képzeld el ennek az özvegynek az életét. Milyen nehézségekkel kellett szembenéznie, miközben egyedül nevelte gyermekeit?

  3. Mitől válik valaki hasonlóvá a példázatban szereplő bíróhoz: „nem fél sem Istent, sem embert”? (vs.2)
 • Miért hasonlította Jézus egy igazságtalan bíróhoz Istent?
 • Érezted már úgy, hogy Isten igazságtalan bíró? Ha igen, miért?

  4. Az özvegy meg volt róla győződve, hogy az igazságtalan bíró egyszercsak segíteni fog rajta. Miért?
 • Miért lehetünk meggyőződve arról, hogy Isten végülis segít nekünk, vagy szeretteinknek?

  5. Mi történhetett az özvegy szívében, miközben időről időre kiáltozott segítségért?
 • Mi történik a mi szíveinkben, miközben Isten hallgatása ellenére kitartóan imádkozunk?

  6. Mit jelentenek Jézus szavai a 7-8. versben?

  7. Jézus is állt egyszer bíró előtt. Miben hasonlított, és miben tért el a két eset – Jézusé, és az özvegyé? (Ne nézd meg, emlékezetből mond.)
 • Miben tért el Jézus imája az özvegyétől? (vs.3)
 • Miért döntött másképp Jézus, mint az özvegy?
 • Isten ítélete Jézussal kapcsolatban igazságos volt, vagy sem?

  8. Mi köze van a 8. vers második felének a példázathoz?

  9. Mit tanít neked személyesen ez a példázat az imáról? (vs.1,5,7,8)

  Jó Hír: Mikor Pilátus elrendelte Jézus halálát, igazságtalan bíró volt. De ugyanakkor Isten halálos ítélete Jézus felett igazságos volt, mivel a bűneink, a tieid, és az enyémek, Őrá lettek helyezve a kereszten.


  © 2006 Glad Tidings Mission

  31. Melyikük az igaz? (Lk 18:9-14)


  Háttér: A farizeusról és a vámszedőről szóló példázat Jézus legfontosabb tanítása a megigazulásról. Ez a tan válaszol a következő kérdésre: Hogyan jöhetünk egyenesbe Istennel, és hogyan juthatunk a Mennybe. Érdemes megjegyezni, hogy Jézus idejében a farizeus szó nem egy önigaz képmutató embert juttatott az emberek eszébe, hanem olyan valakit, aki igaz hívő volt, és félte Istent. A farizeusok a szegények pártját fogták, és ebből kifolyólag népszerűek voltak a tömegek szemében. A vámszedők viszont kihasználták a szegényeket, és árulónak tartották őket.

  1. Miből gondolhatjuk, hogy mindkét ember hitt Istenben?
 • A zsidók számára a templom a vezeklés, és az Istennel való találkozás helye volt. Beszéljétek meg: a mi szövegünkben szereplő farizeus milyen céllal lépett a templomba?
 • Milyen céllal tért be a templomba a vámszedő?

  2. Miért volt hálás a farizeus – ld. a szövegben?
 • Miért nem említett az imájában semmi olyat, amit Isten tett érte?
 • Mi volt a farizeusok tanítása a megigazulásról? (Ld. a fenti „Háttér”-ben)

  3. Ha már történt ilyen, te mikor imádkoztál a vámszedőhöz hasonlóan? (Válaszolhatsz magadban.)
 • A vámszedő imájában szereplő görög ige a következő jelentéssel bír: „Istenem, légy irgalmas hozzám, a templomban bemutatott áldozat miatt.” Mi volt a vámszedő elképzelése a megigazulásról?

  4. Milyen módon hasonlíthatunk mi is a példázatban szereplő farizeushoz?
 • Milyen bűnöket követett el a farizeus Isten, és a szomszédai ellen?
 • Miért nem látta akárcsak egyetlen bűnét is a farizeus?

  5. A farizeus hite jóval erősebb volt a vámszedőénél. Miért lehetséges, hogy a hamis hit sokszor erősebb az igaz hithez képest?

  6. Ki tudja megmondani, hogy a két ember közül melyik hagyta el megigazultan a templomot? (Szigorúan a szöveg alapján.)
 • Miért nem a következő szavakkal zárta le ezt a példázatot Jézus: „Ezután a vámszedő kárpótolta azokat, akiktől pénzt csalt ki, megváltozott, és tiszteletre méltó ember vált belőle.”?

  7. A vámszedő feltehetőleg sok ember életét tette tönkre. Mi lett a büntetéssel, amit Istentől kellett volna kapnia a bűneiért?

  8. Mit kell tennie a megigazultnak annak érdekében, hogy megigazuljon?
 • Mi Isten szerepe a megigazulásban?
 • Mi az áldozat szerepe a megigazulásban?

  Jó Hír: A templomban bemutatott áldozat Jézus halálának előképe volt. Tulajdonképpen a vámszedő Jézus áldozatára alapozva kért megbocsátást. A bűneit Jézusra ruházta át, míg Jézus igazságossága neki tulajdoníttatott.


  © 2006 Glad Tidings Mission

  32. Vámszedő a fán (Lk 19:1-10)


  Háttér: Jézus idejében a vámszedők a tisztességtelenségükről voltak híresek. Többlet adót fizettettek az emberekkel, és java részét megtartották maguknak. Általában úgy gondolunk Jézusra, mint aki a szegények, és elnyomottak oldalán áll, de ebben az esetben az elnyomó pártját fogja. A zsidó kultúrában, ha valaki egy másik ember házában vacsorált, az a barátság jele volt.

  1. Milyenek lehettek Zákeus, a jerikói fővámszedő mindennapjai? Milyen jó, és rossz oldalai lehettek?

  2. Mivel tudta igazolni önmaga előtt az üzleti tevékenységét és az életstílusát?
 • Szerinted miért akart olyan sok pénzhez jutni Zákeus?

  3. Vajon miért akarta látni Jézust – a lehető legtöbb indokot keresd meg.
 • Szerinted a fő vámszedő szerette volna, ha egy fa tetején ülve látják őt? Miért gondolod így?

  4. Gondolj vissza olyan esetre, mikor valaki igazságtalanul elvette a pénzed. Ha te lettél volna Zákeus egyik áldozata, vajon hogy érezted volna magad Jézus 5. versben leírt hozzáállásával kapcsolatban?

  5. Mi olyan meglepő Jézus és Zákeus első találkozásában – emlékezz arra, hogy ez volt Jézus első és utolsó jerikói látogatása?

  6. Szerinted mikor kezdett el Zákeus hinni Jézusban? (vs.5-8) Beszéljetek meg több lehetőséget is.

  7. Szerinted mit tett volna Zákeus, ha Jézus azzal kezdi, hogy: ”Gyere le azonnal, add a vagyonod felét a szegényeknek, és majd akkor elmegyek hozzád.”?
 • Mit reagálnál, ha Jézus azt mondaná neked, hogy: „Először tedd jóvá a bűneidet, és majd akkor a barátod leszek.”?

  8. Képzeld el, hogy milyen lenne egyetlen nap alatt elosztogatni több mint a vagyonod felét. Mi késztethet valakit erre?
 • Mit kapott Zákeus az elosztogatott pénzéért cserébe?

  9. Mi a legnagyobb különbség Zákeus, és Jerikó többi lakosa között?
 • Miért akarta Jézus a városban található legrosszabb embert meglátogatni?

  10. Jézus ma azt mondja neked, hogy: „Nálad kell töltenem a napot.”. Haza akar veled menni, és nálad akar maradni. Mit válaszolsz neki?

  11. Ki is keresett kit ebben a szövegben – Zákeus kereste Jézust, vagy fordítva? (vs.3,9,10)

  Jó Hír: Mikor Jézus Jeruzsálem és a kereszthalál felé tartott, tett egy kis kitérőt Jerikóba. Talán csak Zákeus miatt. Mikor Jézus megbocsátotta Zákeus bűneit, tudta, hogy majd Neki kell elhordoznia értük Isten büntetését. A bűnbocsánatot Zákeus is, és mi is ingyen kapjuk – de Jézusnak ez az életébe került.


  © 2006 Glad Tidings Mission

  33. Az utolsó példázat (Lk 20:9-19)


  Háttér: A szőlőskért először a zsidókra utalt, főleg a vezetői rétegre, de manapság utalhat az utolsó idők a keresztény egyházára is.

  1. Milyen embernek képzelték a béresek a szőlő gazdáját?
 • Milyen hibát követtek el a gazda ellen?
 • Milyen Isten-ember kapcsolatot szeretne Jézus bemutatni ezzel a példázattal?

  2. Miért nem lépett közbe a gazda, mikor az első szolga üres kézzel tért haza? (vs.10)
 • Szerinted miért lettek egyre kegyetlenebbek a szolgákkal? (vs.10-12)
 • Miért nem védi meg Isten a szolgáit attól, hogy rosszul bánjanak velük, vagy üldözzék őket?

  3. Milyen gyümölcsöt vár el tőlünk Isten?
 • Milyen gyümölcsöket szeretne látni a gyülekezeteinkben?
 • Miért nehéz néha a munkánk gyümölcsét Istennek adni?

  4. Mi volt a gazda célja azzal, hogy a szeretett fiát küldte el a szőlőbe?
 • Te milyen okból küldenéd el a gyermekedet egy hasonló helyzetbe, az életét kockáztatva?
 • Miért olyan fontos Istennek ez a világ, hogy az Egyszülött Fiát küldte el hozzánk?

  5. Mitől bátorodtak fel annyira a béresek, hogy a gazda egyetlen fiát megölték?
 • Miért voltak olyan bátrak az emberek, mikor megölték Isten egyszülött Fiát?
 • Milyen módon vagyunk mi is, mindannyian felelősek Jézus haláláért?

  6. Mi történik azokkal, akik Jézus haláláért felelősek? (vs.16)
 • Hogyan lehetne a 16. verset alkalmazni az utolsó időkben lévő keresztény gyülekezetre?

  7. Miután a béresekről szóló példázatot befejezte, Jézus egy másik ismert képet használt arra, hogy megjósolja a halálát: egy épület szegletkövét. Mit jelenthet a 17-18.vers?
 • Mi késztet arra egy gyülekezetet, vagy egy különálló embert arra, hogy eldobja magától a hitének szegletkövét?

  8. Mit akart elmondani Jézus zsidó vezetőknek az utolsó példázatán keresztül?
 • Mit akar elmondani a mai keresztény egyház vezetőinek ezen a példázaton keresztül?
 • Mit akar személyesen neked elmondani?


  © 2006 Glad Tidings Mission

  34. Az özvegyasszony adakozása (Lk 21:1-4)


  Háttér: Nagyon sok ígéret található az Ótestamentumban az özvegyek és az árvák részére, mint pl.: Zsolt 10:14,17,18 és Zsolt 68:5. Feltehetőleg a szövegben szereplő özvegy is hallott ezekről. Az adományokat a templom építésére fordították, amelyet Kr. u. 63-ban fejeztek be, és 70-ben lerombolták – kb. 40 évvel a történetben szereplő események után.

  1. Miért adnak felajánlásokat minden vallásban?
 • Abból, ahogy Márk leírja ugyanezt a történetet, megtudjuk, hogy a persely egy jól látható helyen volt (Mk 12:41). Milyen befolyással lehet egy adakozóra az, hogy az emberek látják mekkora összeget is ad tulajdonképpen?
 • Mit gondolhatott volna ez az özvegy, ha tudja, hogy Jézus figyelmesen követi minden mozdulatát?

  2. Akkoriban a zsidó közösségnek nem volt semmilyen biztosítási rendszere, és nem is engedték az asszonyoknak, hogy az otthonukon kívül dolgozzanak. Képzeld el, hogy elvesztetted a férjed, és emellett megpróbálod eltartani a gyermekeidet. Mi lenne számodra a legnehezebben elviselhető ebben a helyzetben?
 • Ha a fent leírt helyzetbe kerülnél, kiért, vagy miért lennél hajlandó feláldozni az utolsó fillérjeidet?

  3. Mi késztet valakit arra, hogy „ az ő szegénységéből minden vagyonát” Istennek adja? (vs.4/b) Gondolj különböző indokokra.

  4.Ha Isten kényszerítette volna arra az özvegyet, hogy adja oda az utolsó fillérjeit, mit gondolt volna egy ilyen Istenről?
 • Miben különbözik a következő két ember hite: az egyiké, aki azért adakozik Istennek, mert hálás azokért a dolgokért, amiket kapott Istentől, és a másiké, aki azért adakozik, mert kapni szeretne valamit?

  5. Milyen hite volt ennek az özvegynek?
 • Mitől volt meggyőződve arról, hogy Isten gondoskodni fog a gyermekeiről?
 • Nehéz elhinned azt, hogy Isten pénzügyileg is gondoskodik rólad, és a gyermekidről?

  6. Mit kapott ez az özvegy Istentől?
 • Te mit kaptál Istentől (az özvegyhez viszonyítva)?

  7. Szerinted éhesen mentek aludni az özvegy gyermekei aznap?
 • Melyik ártalmasabb a gyermekeid/unokáid számára: ha szűkölködniük kell, vagy ha mindent megkapnak amit akarnak?

  8. Mit szeretne Isten, hogy felajánlj neki, vagy egy ismerősödnek? Válaszolhatsz magadban is.

  9. Milyen örökséget hagyott az özvegy a gyermekeire?
 • Hasonlítsd össze azt az örökséget, amit a szövegben szereplő gazdagok hagytak hátra, azzal, amit az özvegy hagyott a gyermekeire.
 • Mit szeretnél örökségül hagyni a gyermekeidre ha meghalsz?

  Jó Hír: A bűneinket egy csillagászati összegű pénzhez hasonlítja a Biblia – tízezer talentumhoz. Mindannyian, akik nem tudunk fizetni, a börtönbe (pokolba) vettetünk. Amikor Jézus meg akart szabadítani ettől a hatalmas tartozástól, fel kellett ajánlania „az Ő szegénységéből minden vagyonát” – ami a vérét jelentette.


  © 2006 Glad Tidings Mission

  35. Péter megtagadja az Urat (Lk 22:31-33 és 54-62)


  Háttér: A vezető olvassa fel Mt 10:32-33-at annak érdekében, hogy mindenki érthesse milyen súlyos bűn megtagadni Jézust az emberek előtt.

  1. Hogyan reagálnál, ha egy szeretted megjósolná, hogy még azon a napon el fogsz zárkózni előle?
 • Miért nem hitte el Péter a 34. versben a Jézus jóslatát?

  2. A többi tanítvánnyal ellentétben Péter miért követte Jézust egészen a főpap udvaráig?

  3. Mitől félt Péter, mikor egymás után háromszor letagadta, hogy ismeri Jézust?
 • Te mit tettél volna Péter helyében?
 • Milyen helyzetben érzel kísértést arra, hogy megtagadd a keresztény hitet?

  4. A 61. versben olvashatjuk miként vett búcsút Jézus Pétertől. Szerinted mit akart Jézus elmondani az elbukott tanítványának ezzel az utolsó tekintettel?
 • Mi késztette ezt a felnőtt embert keserves sírásra? (vs.62)

  5. Vajon mit gondolhatott Péter arról a beszélgetésről, amit korábban a nap során Jézussal folytatott? (vs.31-34)
 • Szerinted mit jelenthetett Péternek az a tudat, hogy Jézus imádkozott, és még mindig imádkozik érte?

  6. Korábban Péter vadul tiltakozott az ellen az ötlet ellen, hogy Jézust meg fogják ölni. Mit tanult meg ez alapján arról, hogy Jézusnak miért is kellet meghalnia?

  7. Hogyan tette ez az eset képessé Pétert arra, hogy a későbbiekben ő erősítse a testvéreit?
 • Hogyan tesz minket a bűnbe esés képessé arra, hogy bátorítsuk, erősítsük a testvéreinket?

  8. Jézus rád is úgy tekint most, mint ahogyan Péterre a bukása után. Mit árul el ez a tekintet?

  Jó Hír: Péter megtagadta az Urát, és Mesterét, de megbocsátottak neki. Helyette Jézusnak kellett megtapasztalnia milyen az, ha az embert a saját Atyja tagadja meg, míg a mi gyávaságunk büntetését hordozta a kereszten.


  © 2006 Glad Tidings Mission

  36. A Paradicsom kapui megnyílnak (Lk 23:32-43)


  Háttér: Jézus idejében csak a legsúlyosabb bűnökért feszítettek valakit keresztre. Ez azt sejteti, hogy ez a két tolvaj pénzért gyilkolt meg valakit, vagy egyéb súlyos bűncselekményt követett el.

  1. Miért kezdhetett el ez a két ember lopni, és gyilkolni? Gondolj különböző okokra.
 • Ennek a két embernek volt édesanyja, és valószínűleg feleségeik is. Képzeld el ezeknek az asszonyoknak a mindennapi életét.
 • Miért nem állt meg ez a két tolvaj mielőtt eddig a pontig ért?
 • Miért nem hagyjuk abba legtöbbször a magunk-, és mások számára ártalmas viselkedésünket?

  2. A két tolvaj közelebbről látta Jézus kivégzését, mint bárki más. Mi volt az Jézus szavaiban, vagy cselekedeteiben, ami mély benyomást tett az egyikükre? (vs.34-38)
 • Ez a két ember a gyűlölet, és a bosszú világában élt. Mit gondolhattak Jézus 34. versben leírt imájáról?

  3. Mitől ébredt rá az egyik tolvaj a bűnösségére?
 • Mitől ismerjük el, hogy bűnösök vagyunk, ahelyett, hogy megvédenénk az érveinket?

  4. Miért hite el az egyik tolvaj, hogy Jézus király? (vs.37,38,42)
 • Milyen király volt Jézus abban a pillanatban a többi királyhoz viszonyítva?

  5. Miért hitte a másik tolvaj azt, hogy Jézus sem Krisztus, sem király nem volt?
 • Miért kell ráébrednünk a bűnösségünkre, mielőtt igazi hitünk lehetne?

  6. A 42. versben egy rövidke imát találunk: „Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz a te országodban.”. Miért nem kérte meg a tolvaj Jézust, hogy vigye be őt abba a királyságba?
 • Miért vigasztaló számunkra a tudat, hogy valaki, aki fontos számunkra, megemlékezik rólunk, amikor szenvedünk?
 • Miért akarta a tolvaj, hogy Jézus emlékezzen rá, egy gyilkosra, miközben a pokolban tölti a büntetését?
 • Milyen helyzetben tudod elképzelni, hogy te is ezt az imát mondod?

  7. Mikor tért meg ez a tolvaj?
 • Mi lett ennek az embernek a bűneivel?

  8. Ennek az embernek a keresztény élete elég rövid volt, kb. 6 órányi. Szerinted boldogan töltötte ezt az időt?
 • Szerinted gyűlölt valakit a halála pillanatában?
 • Emberileg szólva ez a tolvaj tönkre tette az életét. És mégis jelentőségteljessé vált az élete. Mitől?

  Jó Hír: A Paradicsom kapui zárva voltak a bűnösök számára Ádám és Éva bűnbe esése óta. Most az ajtó megnyílt egy gyilkos előtt. Ugyanakkor Jézus előtt zárva volt, így neki a pokol kapuján kellett belépnie.


  © 2006 Glad Tidings Mission

  37. Az Emmausi úton (Lk 24:13-35)


  Háttér: Emmaus egy falu, amely 11 km-re fekszik Jeruzsálemtől. Legalább 2 órába telik, míg az ember gyalog megteszi ezt a távot. Máriát, Kleopás feleségét úgy említi a Biblia, hogy ő volt az egyik asszony, aki Jézus keresztjéhez közel állt, mikor Ő meghalt. (Jn 19:25) Lehet, hogy az ebben a szövegben említett Kleopás felesége volt.

  1. Ha már veszítettél el valakit a szeretteid közül, tudod, hogy milyen gondolatok és érzések törnek fel valakiben a temetés után. Mesélj ezekről.
 • Jézus két nappal azelőtt halt meg, igen kegyetlen módon. Vajon mi lehetett a legnehezebb Kleopás és a barátai számára ezekben a napokban?

  2. Miért hagyta Jézus, hogy ez a két gyászoló ember először kibeszélje a fájdalmát? (vs.15-17)
 • Mi lett volna a következménye annak, ha Jézus egyből elkezdte volna megmagyarázni a Biblia ide vonatkozó részeit?
 • Jézus már ismeri az összes fájdalmunkat – miért akarja a mi szánkból is hallani őket?

  3. Hogyan befolyásolta Jézus halála ezeknek az embereknek a hitét? (vs.19-21)
 • Miért nem hitték el, amit az asszony mondott nekik a feltámadásról? (vs.22-24)

  4. Miben különbözik az a magyarázat, amelyet Jézus ad a saját halálára, és az, amelyet Kleopás, és barátai próbálnak kitalálni? (vs.19-21, 25-27)

  5. Miért nem értette meg Kleopás abból, amit Mózes és a próféták állítottak (v.ö a Bibliával), hogy Jézusnak szükséges volt szenvednie és meghalnia?

  6. Miért tett úgy Jézus, mintha tovább akarna menni? (vs.28)

  7. Miért nem ismerte fel Jézust ez a két ember addig, amíg meg nem törte a kenyeret?

  8. Mi késztette ezt a két embert arra, hogy megtegyék a 11km-es utat vissza Jeruzsálembe az éjszaka közepén?

  9. Napjainkban sokan, akik egyébként kereszténynek nevezik magukat, nem hisznek Jézus feltámadásában. Milyen Istenben hisznek ezek az emberek?
 • Miért nem lehet valaki keresztény addig, amíg nem hisz Jézus Krisztus testi feltámadásában?

  Jó Hír: Jézus a szegek által átszúrt kezeivel törte meg a kenyeret Kleopás házában. Ez a két ember felismerhette volna Jézust ezekről a sebhelyekről. Hozzájuk hasonlóan mi is találkozhatunk a feltámadt Krisztussal minden alkalommal, amikor vesszük az Úrvacsorát.


  © 2006 Glad Tidings Mission

  38. Minden nemzetnek (Lk 24:44-53)  1. Jézus szerint milyen üzenetet és hol kéne prédikálniuk a tanítványoknak?
 • Miért adna Jézus ilyen feladatot 11 iskolázatlan embernek?

  2. Mi tette képessé a tanítványokat arra, hogy megértsék az Ószövetséget?
 • Minek kell ahhoz történnie, hogy mi is megérthessük az Ószövetséget?

  3. Jézus felszólítja a tanítványokat, hogy tanúskodjanak mellette. (vs.48) Miről kell bizonyságot tenniük?
 • Nekünk miről, és kinek kell bizonyságot tennünk?

  4. A „tanú” szó másik jelentése: „mártír”. Miért vállalták volna a tanítványok még az életük kockáztatását is az evangéliumért?

  5. Jézus fentről jövő erőt ígér az Őt követőknek. Miért elengedhetetlen ez az erő azoknak, akik Jézusról tesznek tanúbizonyságot?
 • Szerinted te rendelkezel ezzel a fentről jövő erővel? Ha igen, hogyan kaptad meg?

  6. Pál, a valaha élt legnagyobb misszionárius a következőképpen határozza meg ezt a fentről jövő erőt: (A vezető olvassa el Róm 1:16-ot és 2 Kor 12:9-10-et). Miben különbözik Isten ereje, az „erő” szó általános jelentésétől?

  7. A szöveg alapján mik a misszionáriussá válás feltételei?

  8. Miért nem maradt Jézus emberi testben a Földön?
 • Hogyan történt a Mennybemenetel
 • Miért voltak olyan boldogok a tanítványok annak ellenére, hogy a Mesterük már nem volt többé velük?

  9. Beszéljétek meg: A tanítványoknak vajon ugyanolyan könnyű volt Jézussal kommunikálni a Mennybemenetel után, mint amíg itt járt a Földön?
 • Milyen gyakran vagy tudatában annak, hogy Jézus a közeledben van, mint egy láthatatlan barát?

  Jó Hír: Arról, hogy Jézus mit is csinál most a Mennyben Zsid 7:25-ben olvashatsz


  © 2006 Glad Tidings Mission