Баярт мэдээний Библийн судалгаа
Учир нь хоёр буюу гурван хїн Миний нэрээр хаана цуглана, тэнд Би тэдний дунд байна

 

   Version for printing ДАУНЛОУДС Холбоо барих    Webmaster   
     Gladtidings Bible Studies > Mongolian
© 2008 Баярт мэдээний Библийн судалгаа - www.gladtidings-bs.com