GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

६. येशूको सेवकाइको पहिलो दिन ४:३१–३७टिपोट: दुष्टात्मा भएको व्यक्तिलाई नै हामी दुष्टात्माले “ग्रसित” भनेर भन्छौं । दुष्टात्माले ग्रसित हुनु भनेको मानसिक रोगले ग्रसित हुनुभन्दा फरक कुरो हो । एउटा विश्वासीको जीवनमा पवित्र आत्मा जसरी रहनुहुन्छ, त्यसरी नै एउटा व्यक्तिको जीवनमा दुष्टात्मा रहेको कुरा त्यसले बुझाउँछ । मूर्तिपूजा, धामीझाँक्री, जोखाना हेराउने, झूटा सम्प्रदायका चङ्गाई तथा निश्चित किसिमको रक म्यूजिक आदिद्वारा दुष्टात्माले एउटा व्यक्तिको जीवनमा प्रवेश गर्दछ । यसरी दुष्टात्माले ग्रसित व्यक्ति बेला बेलामा मूर्छा परेर बेहोस हुने, मान्छेको भन्दा बेग्लै आवाजमा चिच्याउने र असाधारण शक्तिलाई प्रकट गर्ने किसिमको हुन्छ ।

१. के तपाईं शैतान तथा दुष्टात्माको अस्तित्वमा विश्वास गर्नुहुन्छ ?
 • यदि तपाईंले त्यस्ता दुष्टात्माले ग्रसित तथा भूतत्मा लागेको कुनै घटना वा कसैको अनुभवलाई थाहा गर्नुभएको छ भने, कृपया हामीसँग बाँड़चूँड़ गर्नुहोस् ।
 • किन धेरैजसो मानिसहरू घोर अन्धकारमा, भूतत्माहरूमा, अन्य पिचासहरूमा वा मूर्तिहरूलाई देखेर डराउँछन् ?

  २. यो दुष्टात्माले ग्रसित व्यक्तिको दैनिकीलाई कल्पना गर्नुहोस् । उसको आफ्नो परिवार, समाज तथा अन्य सम्बन्धहरूका बारेमा सोच्नुहोस् ।
 • कर्फनहुममा येशूले बिताउनुभएको यो पहिलो विश्राम दिन थियो । तसर्थ, उहाँसँग भेटघाट गर्न मानिसहरू सभाघरमा आइसकेका थिएनन् । कुनै पनि बेला मूर्छा परेर बेहोस हुन सक्ने भए तापनि, उक्त दुष्टात्माले ग्रसित व्यक्ति किन त्यहाँ आइपुगेको थियो होला ?

  ३. येशूको नजीक आइपुग्दा किन प्राय: दुष्टात्माहरू कराउने, रुने वा चिच्याउने गर्छन् ?
 • उक्त दुष्टात्माले येशूलाई चिनेको कुरा आफ्नै शब्दहरूमा व्यक्त गर्नुहोस् (३४) ?
 • येशूबारे जे पनि कुरा उक्त आत्माले बतायो, के त्यो सही थियो ? वा गलत ?

  ४. किन येशूले उक्त व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टामा त्यो आत्मालाई हप्काउनुभयो ?
 • दुष्टात्माले सोधेको प्रश्नको उत्तर किन येशूले दिनुभएन (३४–३५) ?  ५. उक्त दुष्टात्मा लागेको व्यक्तिले कुनै पनि अनुरोध नै नगरे तापनि, किन येशूले त्यसलाई मद्दत गर्नुभयो ?
 • कुनै व्यक्तिबाट कसैले भूतत्मा निकालेको कुरा सायद तपाईंले सुन्नुभएको होला । येशूले भूतत्मा निकाल्ने कुरा किन अन्य मानिसहरूका तुलनामा फरक छ ?

  ६. येशूमा भएको कुन कुराले मानिसलाई अत्याधिक छक्क पारेको थियो (३२,३६) ?
 • येशूको वचन अरूका वचनहरूभन्दा कसरी फरक छ ?
 • परमेश्वरको शक्तिशाली वचनको आवश्यकता यतिबेला कुन व्यक्ति वा समस्यालाई परेको छ ? (मनमनै जवाफ दिन सक्नुहुन्छ) ।

  ७. यो पाठअनुसार, अन्धकारदेखि, आत्माहरूदेखि, भूतत्माहरूदेखि, मूर्तिहरूदेखि वा शैतानको शक्तिदेखि डराउने कुनै व्यक्तिलाई तपाईंले के भन्नुपर्दछ होला ?
 • यस्ता दुष्टात्माहरूका बन्धनमा परिरहेका मानिसहरूलाई हिजोआजको हाम्रो इसाई मण्डलीले तपाईंको दृष्टिकोणमा कतिको हदसम्म मद्दत गरिरहेको छ होला ?
  ८. त्यस्तो किसिमको कार्यद्वारा येशूले आफ्नो सेवकाइ सुरु गर्नुभयो । किन होला ?
  ९. पापमा पर्ने व्यक्ति र दुष्टात्माद्वारा ग्रसित व्यक्तिबीच के भिन्नता रहेको छ ?
  १०. (निम्नलिखित तीनओटा प्रश्नहरूका उत्तरहरू पाठभन्दा बाहिरबाट आउनेछ)

 • दुष्टात्माहरूलाई आदेश दिने अख्तियार येशूले कहाँबाट पाउनुभयो ?
 • कसरी येशूले समयको अन्त्यमा, शैतान तथा उसका दुष्टात्माहरूलाई सखाप पार्नुहुनेछ (३४) ?
 • दुष्टात्माहरूलाई नष्ट गर्ने अख्तियार येशूको हातमा भए तापनि, कसरी उहाँ आफै त्रूmसमा तिनीहरूका शक्तिद्वारा नष्ट हुनुभयो ?

     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster