GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

१२. अत्याधिक क्षमा पाएकी स्त्री ७:३६–५०टिपोट: त्यस सँस्कृतिमा, स्त्रीहरूले सार्वजनिक स्थानमा आफ्नो कपाल खुल्ला राख्दैनन् थिए । पद ४४–४६ ले, एउटा सम्मानित पाहुनाहरूलाई कसरी घरमा स्वागत गरिन्छ भन्नेबारेमा वर्णन गरेको छ ।

१. आफ्नो घरमा येशूलाई निम्तो दिएका फरिसी सिमोनले उहाँबारे के सोचे (३६, ३९, ४४–४६) ?
 • किन सिमोनले पहिले येशूलाई निम्तो दिए ?

  २. सहरकी उक्त वेश्या स्त्रीलाई सबैले चिन्दथे (३७) । तिनी हुर्किंदै गर्दा तिनको आफ्नो जीवन कस्तो थियो होला ? एक्कैछिन्, कल्पना गर्नुहोस् । के कुराले तिनलाई वेश्या बनाएको थियो होला ? विभिन्न सम्भावनाहरूबारे सोच्नुहोस् ।
 • आफूले प्रेम पाएको के कस्ता अनुभवहरू तिनको जीवनमा थिए ?

  ३. अत्तरले भरिएको भाँडो अति नै महँगो हुने गर्दथ्यो ।

  ४. किन उक्त स्त्रीले येशूलाई एकदमै भेट गर्न चाहन्थिइन् ? फरिसीको घरमा तिनलाई स्वागत गरिने थिएन भन्ने राम्रोसँग थाहा हुनुपर्दछ ।
 • येशूले आफूलाई निरास नपार्ने कुरा कसरी तिनले विश्वास गरिनँ ?

  ५. किन यस स्त्रीले येशूलाई छुन चाहन्थिइन् ?
 • हामीले घृणा गर्ने कुनै कुरा वा व्यक्तिद्वारा हामीलाई छोइएको छ भने, के हुन्छ ?
 • जब उक्त स्त्रीले येशूलाई छोइन्, तब के भयो ?

  ६. येशूको खुट्टालाई नै भिजाउने गरी त्यति धेरै त्यो स्त्री किन रोइन् ?

  ७. यस स्त्रीले सर्वप्रथम येशूमाथि आफ्नो विश्वास राखिन् कि तिनले उहाँलाई प्रेम गरिन्? पाठबाट आफ्नो कारणलाई दिनुहोस् ।
 • कुनै समय येशूलाई आफूले अति नै प्रेम गरेको महसुस यदि तपाईंले कहिल्यै गर्नुभएको भए, त्यो कस्तो परिस्थितिले गर्दा भएको थियो ?

  ८. पद ४१–४२ मा, आफ्नो पैसा ऋणमा दिने साहूकारको छोटो दृष्टान्त बताइएको छ । (पाँच सय दिनारी भनेको एउटा व्यक्तिको एक वर्षको तलब हो । पचास दिनकारी भनेको एउटा व्यक्तिको एक महिनाको तलब हो) । पापलाई यहाँ एउटा ऋणसँग तुलना गरिएको छ ।
 • सिमोनको पापहरू के थिए जसलाई यहाँ येशूले सङ्केन गर्नुहुन्छ ?

  ९. परमेश्वरको विरुद्धमा उक्त स्त्रीको पापको ऋणलाई के भयो ?
 • परमेश्वरको विरुद्धमा सिमोनको पापको ऋणलाई के भयो ?
 • किन सिमोनले येशूलाई प्रेम गरेनन् ?

  १०. तपाईंको जीवनका सबै पापहरूलाई थाहा गर्ने येशूले अब तपाईंलाई पद ४८–५० सम्मको कुरा बताउनुहुन्छ । तपाईंले उहाँलाई कसरी उत्तर दिनुहुन्छ ?


     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster