GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

१३. बिऊ छर्नेको उखान ८:४–१५टिपोट: बिऊ छर्नेको दृष्टान्त भनेको येशूले बोल्नुभएको पहिलो दृष्टान्त थियो र आफ्नो तीन वर्षे सार्वजनिक सेवकाइको लागि उहाँले प्रयोग गर्नुहुने एक किसिमको माध्यम रहेको थियो ।

१. किन येशूले परमेश्वरको वचनलाई बिऊसँग तुलना गर्नुभयो ? जतिसक्दो सम्भाव्य उत्तरहरू पत्तो लगाउनुहोस् ।
 • आफ्नो दृष्टान्तद्वारा आफूले गर्ने सेवकाइबारे येशूले के बताउन चाहनुभयो ?

  २. कसरी दुष्टले हाम्रा हृदयबाट परमेश्वरको वचनलाई चोरेर लैजान्छ (५,१२) ?
 • पद १२ मा वर्णन गरेको कुराबाट आफैलाई बचाउनको लागि हामीले के गर्न सक्छौं ?

  ३. पद ६ र १३ लाई हेर्नुहोस् । कस्ता किसिमका जाँचले एउटा इसाईलाई विश्वासबाट पतन गराउन सक्छ ?
 • पद १३ मा भएका यी मानिसहरू आनन्दित हुने सर्वप्रथम कारण के थियो ?
 • “जराहरू” नभएका इसाई भनेर येशूले के भन्न खोज्नुभएको थियो ?


  ४. कसरी “जीवनका चिन्ताहरू, धनहरू तथा आनन्दहरू” ले हाम्रो हृदयमा भएका परमेश्वरको वचनलाई मारिदिन्छ (७,१४)
 • इसाईहरूका लागि धन किन गरिबिभन्दा ठूलो समस्या भएको हो ?
 • यदि चिन्ता, फिक्री, धनसम्पत्ति तथा आनन्दका कुराहरूले हामीलाई परमेश्वरको वचनबाट विस्तारै विस्तारै टाढा पुन्याउँदैछ भने, हामीले के गर्नुपर्दछ ?

  ५. कसरी काम नलाग्ने माटो काम लाग्ने हुन सक्छ (८,१५) ?
 • के कस्ता परिस्थितिहरूमा मानवीय जीवनले फल फलाउन सक्छ ?

  ६. यतिबेला तपाईंको हृदयको अवस्थालाई सङ्केत गर्नको लागि कुनचाहिँ माटोले उत्तम प्रकारले वर्णन गर्न सक्छ ? (मनमनै जवाफ दिनुहोस्)

  ७. सय गुणा फल भनेर येशूले के भन्न खोज्नुभएको छ (८) ?
 • हिजाआजका हाम्रा विश्वासीहरूले किन उनीहरूका जीवनको “फल” रातारात बढोस् भन्ने चाहन्छन् ?

  ८. सुसमाचार प्रचारबारे यो दृष्टान्तले हामीलाई के सिकाउँछ ?
 • “शक्तिशाली सुसमाचार प्रचार” बारे यो पाठले हामीलाई के सिकाउँछ ? (यदि तपाईंले यो प्रश्नलाई बुझ्नुभएन भने, त्यतिकै छोडिदिन सक्नुहुन्छ) ।

  ९. बाइबलमा येशूलाई परमेश्वरको वचनको बराबरी मानिएको छ (अगुवाले यूहन्ना १:१ लाई पढिदिन सक्छन्) । येशू तथा बिऊमा के कस्ता कुराहरू समान छन् ?

  असल सन्देश: येशूले निम्नलिखित कुरा पृथ्वीमा आफ्नो समयको अन्तिम रात भन्नुभयो: “येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, “मानिसको पुत्रको महिमित हुने समय आइपुगेको छ। साँच्‍चै, म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, गहूँको दाना माटोमा परेर मरेन भने त्‍यो एउटै रहन्‍छ। तर त्‍यो मर्‍यो भने त्‍यसले धेरै फल फलाउँछ। उहाँको मृत्‍यु कुन प्रकारले हुने हो, सो सङ्केत दिनलाई उहाँले यसो भन्‍नुभएको थियो (यूहन्ना १२:२३–३३) । त्यसरी नै, दृष्टान्तमा भएको बिऊ भनेको त्रूmसबाट उहाँले बोल्नुभएको वचन नै थियो ।

     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster