GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

२०. एउटा विश्वसनीय र अर्को अधन्यवादी १२:३५–४८टिपोट: “सेवक” भन्ने शब्दले “दास” भन्ने अर्थ पनि दिन्छ ।

पद ३५–४०

१. रातको प्रमुख घडीमा जागिरहनको लागि, एउटा सेवकले के गर्नुपर्दछ ?
 • आफ्नो मालिक घरमा आउनुभन्दा पहिले नै यदि नोकरचाहिँ सुत्न पुग्यो भने, के हुन्छ होला ?

  २. येशूको दोस्रो आगमनलाई प्रतिक्षा गर्दै रहनु भनेको सजिलो हुन्छ होला ? किन र किन होइन ?
 • येशूको दोस्रो आगमनलाई किन अचानक घरमा पसेको चोरसँग तुलना गरिन्छ ?

  ३. यी पदहरू (३५–४०) सम्मका कुराहरूले हामीलाई के कुराको चेतावनी दिन्छ ?
 • अनि व्यवहारिकतौरमा, कसरी तपाईंले आज येशूको लागि ढोका खोलिदिन सक्नुहुन्छ ?  पद ४१–४६
  ४. यी पदहरूमा भएका असल तथा खराब दुवै भण्डारेहरूलाई तुलना गर्नुहोस् । के कस्तो भिन्नताहरू छन् ?
 • किन यी भण्डारेहरूले त्यस्तो फरक तरिकाले व्यवहार गरे ?

  ५. आफ्ना मालिकहरूसँग यी दुई भण्डारेहरूका सम्बन्धहरू कस्ता थिए ? तुलना गर्नुहोस् । कसरी ती एक–अर्कासँग फरक छन् ?
 • येशू ख्रीष्टको आगमनबारे हाम्रा विचारले परमेश्वरको राज्यको सेवकाइमा कसरी प्रभाव पार्दछ ?

  ६. आफ्नो आगमनसम्मको लागि, येशूले के कस्ता जिम्मेवारीहरू आफ्ना “भण्डारेहरू” का हातमा सुम्पिदिनुभएको छ ?

  ७. आफ्ना सहकर्मी साथीहरूलाई कुट्ने र आफै मात्र खाएर मोटाउने मण्डलीका यस्ता “भण्डारेहरू” लाई हिजोआज हामी कहाँ पाउँछौं ?
 • यी “भण्डारेहरू” लाई कस्ता किसिमको दण्डले प्रतिक्षा गरिरहेको छ ?

  पद ४७–४८

  ८. आफ्नो परमेश्वरको इच्छालाई नजानेका मानिसहरू मण्डलीहरूमा छन् । त्यो कसको कारणले गर्दा भएको होला ?
 • अन्त्यमा, परमेश्वरका सेवकहरूलाई कुन माफदण्डले न्याय गरिन्छ ?

  साराँश:

  ९. कहिले र कहाँ येशूले हाम्रो सेवाको लागि वस्त्र धारणा गरेर प्रतिक्षा गर्न आइपुग्नुहुन्छ (३७ख) ?

  १०. एउटा अविश्वासयोग्य सेवकको झैं दुर्दशालाई किन येशूले भोग्नुभयो ? भनौं, उहाँलाई अविश्वासीहरूका स्थानमा राखियो अर्थात् उहाँलाई चक्नाचूर पारियो (४६ख) ?     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster