GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

२६. हराएको पुत्र १५:११–२४कटिपोट: मध्यपूर्वी क्षेत्रतिर एक्लो तथा विरानो प्रकारले घरहरू बनाउँदैनन् । बरु, जनघनत्व बाक्लो भएको ठाउँतिर नै घरहरू बनाउने चलन छ । त्यसैले घरको छानोबाट हेरेमा मात्र टाढासम्मको दृश्यलाई सजिलै देख्न सकिन्छ । त्यसको साथै, मध्यपूर्वी सँस्कृतिमा सम्मानित व्यक्तिहरू लामो यात्रा कहिल्यै पनि पैदल सवार हुँदैनन् थिए भन्ने कुरा पनि स्मरण गर्नुहोला ।

१. आफ्नो बाबा त्यति राम्रो तथा सम्पन्न परिवारमा भएको भए तापनि, किन उक्त कान्छो छोरो सन्तुष्ट भएको थिएन ?
 • यदि तपाईं पिताको स्थानमा हुनुहुन्थ्यो भने, आफ्नो छोराको उक्त अनुरोधलाई तपाईंले कसरी उत्तर दिनुहुने थियो होला ?

  २. आफूलाई छोडेर जान चाहने व्यक्तिलाई किन परमेश्वरले रोक्नुहुन्न ?

  ३. त्यसरी प्रदेशमा उक्त कान्छो छोरोले जिएको जीवनबारे तपाईंको के राय छ ? त्यो राम्रो थियो वा थिएन ?
 • किन हिजोआजका धेरै मानिसहरू त्यस्तै जीवनलाई चाहन्छन्: भोलीको वास्ता नगरी लामो यात्रामा जाने र आफूसँग भएको सबै रुपैयाँ पैसालाई सिध्याउने ?


  ४. एउटा यहूदीको लागि सुँगुर भनेको अशुद्ध पशु हो । पद १४–१६ मा वर्णन गरिएको परिस्थितिमा उक्त ठीटो पुगेको थियो । त्यतिबेला उसलाई कस्तो महसुस भयो होला ?
 • त्यो परिस्थितिमा उक्त ठीटोको निम्ति कस्तो विकल्प बाँकी रहेको थियो ?
 • परमेश्वरसँगको तपाईंको सम्बन्धलाई ध्यान दिने क्रममा, तपाईंको वर्तमान परिस्थितिमा के कस्ता विकल्पहरू रहेका छन् होला ?

  ५. पद १८–१९ मा उक्त जवान ठीटोले आफ्नो पाप स्वीकार गरेको कुरा समावेश छ । स्वर्गको विरुद्धमा त्यसले कस्तो पाप गरेको थियो ? किन उसले सर्वप्रथम त्यो पापलाई स्वीकार गन्यो ?
 • आफ्नो पिताको विरुद्धमा उसले गरेको पाप के थियो ?

  ६. कस्तो परिस्थितिमा तपाईंले त्यो उडाऊपुत्रले झैं सोच्नुहुन्छ: “म परमेश्वरको सन्तान कहलाइन योग्य छुईन् (१९) ?”
 • कहिले एउटा व्यक्ति परमेश्वरको सन्तान कहलाइन योग्य ठर्हदछ ?

  ७. आफूले बताउन चाहेको सबै कुरा (पद १८–१९ र २१) लाई किन उसले बताउँदैन ?

  ८. ती वर्षभरि नै उक्त पिताले के गरिरहेका थिए (२०) ?
 • आफ्नो पुत्रलाई उक्त पिताले कहिले क्षमा दिएका थिए ?
 • आफ्नो पिताको प्रेममा उसले कहिले विश्वास गर्न थालेको थियो ?

  ९. यो दृष्टान्तमा येशू को हुनुहुन्छ ?

  खुशीको सन्देश: उडाऊ पुत्रको दृष्टान्तबाट विभेदको माध्यमलाई प्रयोग गर्दै येशूबारे केही कुरा हामीलाई सिकाइएको छ । येशूले पनि आफ्नो पिता र घरलाई छोडेर निस्कनुभयो, तर उहाँ पूर्ण प्रकारले फरक कारणहरू अर्थात् आफ्नो पिताको इच्छालाई पूरा गर्नको लागि निस्कनुभयो । तरैपनि, जब जीवनको अन्त्यतिर उहाँ आफ्नो घरमा फर्किंदै हुनुहुन्थ्यो, तब उक्त उडाऊ पुत्रले झैं उहाँले हृदयदेखि नै गरिएको स्वागतलाई पाउनुभएन । वास्तवमा नै भन्नुपर्दा, उहाँले ठीक विपरीत स्वागत अर्थात् उहाँको मुखैमा ढोका थुनिएको थियो । किन ?
     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster