GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

२८. धनी मान्छे र लाजरस १६:१९–३१टिपोट: अब्राहाम यहूदीहरूका पुर्खा तथा इसाईहरूका विश्वासका पिता थिए । उनी अति नै धनी मान्छे थिए । “लाजरस” भन्ने नाउँले “परमेश्वरले मद्दत गर्ने मान्छे” वा सरल भाषामा, “परमेश्वरले मद्दत गर्नुहुन्छ,” भन्ने बुझाउँछ । आफ्नो दृष्टान्तमा भएको पात्रलाई येशूले नाउँ उल्लेख गर्नुभएको घटना यो एउटै मात्र हो । “मोशा तथा अगमवक्ताहरू” भनेको येशूको समयमा प्रयोग गरिएको बाइबलको पुरानो नियमको लागि दिइएको सङ्क्षिप्त रूप थियो ।

१. आफ्नो जीवनकालभरि नै उक्त धनी मान्छेले के कस्ता कुराहरूमा आनन्द मनाउन सक्दथ्यो ? सम्भवभए जतिका कुराहरू सोच्नुहोस् ।
 • यस पृथ्वीमा रहँदा लाजरसको जीवनमा के कस्ता आनन्दमय कुराहरू थिए होलान ?

  २. किन त्यो धनी मान्छेले लाजरसलाई मद्दत गरेन जबकि झण्डै दिनहुँजसो उसले त्यसलाई देखिरहन्थ्यो ?
 • यदि उक्त धनी मान्छेले लाजरसलाई जस्तो प्रकारले व्यवहार गन्यो, त्यसरी नै कसैले तपाईंको बच्चालाई व्यवहार गन्यो भने, त्यस्तो व्यक्तिलाई कस्तो दण्ड दिइनु उचित ठान्नुहुन्छ होला ?
 • तपाईंले मद्दत गर्नुपर्ने हिजोआजका लाजरस भनेको को होला ? (कतिपय मानिसहरू भोजनको लागि मात्र होइन, अन्य कुराहरूको लागि पनि तृषित भइरहेका छन् भन्ने कुरा नबिर्सनुहोला ।)

  ३. किन कसलै आफ्नो बच्चालाई “परमेश्वरले मद्दत गर्नुहुन्छ” भन्नेजस्तो नाउँ दिन चाहनेछन् होला ? विभिन्न कारणहरूबारे सोच्नुहोस् ।
 • यो दृष्टान्तमा भएको गरिब व्यक्तिलाई येशूले यो नाउँ दिन चाहनुभयो । किन होला ?
 • के परमेश्वरले लाजरसलाई मद्दत गर्नुभयो ?

  ४. दैनिक भोजन तथा सुस्वास्थ्यको निम्ति लाजरसले परमेश्वरमा अन्तर्बिन्ती चढाएका थिए भन्ने सम्भावना ज्यादै रहेको छ । आफूले चाहेको जस्तो उत्तर नदिनुहुने परमेश्वरमाथिको एउटा व्यक्तिको विश्वास कस्तो भएर जान्छ होला ?
 • यदि लाजरसले परमेश्वरमा विश्वास नगरेको भए, उसको जीवन त्यस्तो हुने थिएन । कसरी ?

  ५. जब लाजरस मरे, तब कुनै पनि विधिवत् दाहसंस्कारविना नै उनी चिहानमा फ्याँकिएका हुन सक्छन् । “धनी मान्छे गाडियो” भनी शास्त्रले बताउँछ (२२) । अनि त्यस धनी मान्छेको दाहसंस्कारमा कस्तो किसिमको वाचनहरू बोलिएका थिए होलान ?

  ६. किन त्यो धनी मान्छेलाई नरकमा फ्याँकियो ?
 • किन लाजरसलाई स्वर्गमा जाने अनुमति दिइयो ?

  ७. कसरी मानिसहरूले परमेश्वरलाई चिन्न सक्छन् र बचाइन सक्छन् भन्नेसम्बन्धमा, धनी मान्छे र अब्राहामको छलफललाई तपाईंले पद २७–३१ मा देख्नुहुन्छ । त्यसबारे धनी मान्छेले कस्तो ठान्यो ?
 • अब्राहामका अनुसार, किन अच्चमको कामले विश्वास जगाउँदैन ?

  ८. किन कुनै व्यक्ति परमेश्वरको वचनविना बाँच्न सक्दैन (२९–३१) ?

  ९. लाजरसको मृत्यु र जीवन कसरी येशूको जस्तै नै हो ? (उनीहरूका सङ्कष्ट तथा विश्वास आदि कुरालाई ध्यान दिनुहोस्)
 • आफ्नै पुनरुत्थानबारे येशूले के कुरा अगमवाणी गर्नुभयो (३१) ?

  १०. यो दृृष्टान्तद्वारा येशूले “समृद्धिशाली सुसमाचार” बारे के सिकाउनुहुन्छ ? (यदि तपाईंले यो प्रश्नलाई बुझ्नुभएन भने, जवाफ दिन आवश्यक छैन) ।

     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster