GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

१२. जीवनलाई बचाउनु तथा त्यसलाई गुमाउनु ८:३४–३८


पृष्टभूमिः येशूले पहिलो पटक यहाँ त्रूmस भन्ने शब्दलाई समावेश गर्नुहुन्छ । उहाँको वचनले उहाँका
अनुयायीहरूलाई निश्चय नै झस्काएको थियो होला किनकि त्रूmसिकरण भनेको त्यतिबेलाको समयमा
कल्पना गर्न नसकिने अति नै दयनीय तथा लाजमर्दो कुरो हुन्थ्यो । यसको एउटा बदनामी पूर्ण पक्ष
भनेको त्यो हुन्थ्यो कि दोषी व्यक्तिले त्यसलाई त्रूmसिकरणको स्थानसम्म बोकेर लैजाउनुपर्ने हुन्थ्यो र


बाटोभरि मानिसहरूका गिल्ला तथा खिसी गर्ने कुरालाई उसले सहनुपर्ने हुन्थ्यो । (जीवन तथा प्राण
भन्ने उही ग्रीक शब्दबाट आएका छन् भन्ने कुरालाई टिपोट गर्नुहोला) ।
१. पद ३४–३८
 • हाम्रो समयमा कस्तो किसिमको जीवनलाई जिउन योग्यको छ भनी मान्यता दिइन्छ ? (अर्को
  शब्दमा भन्नुपर्दा, हाम्रा समकालिनहरूका शब्दावालीमा जीवन बचाउनु र त्यसलाई गुमाउनु
  भन्नाले के बुझिन्छ ?)
 • येशूले यी शब्दहरू कसलाई सम्बोधन गर्नुभयो ?
 • यी शब्दहरू सुन्नुभन्दा पहिले, येशूलाई पछ्याउने सम्बन्धमा मानिसहरूले कस्तो कुरा सोचेका
  थिए ? त्यसपछि के सोचे होलान ?
 • तपाईंको विचारमा, यी शर्तहरूमा येशूलाई पछ्याउन कस्ता मानिसहरू इच्छुक हुन्छन् होला ?
 • यदि येशूले थुप्रै अनुयायीहरू बनाउन चाहनुभएको भए, किन उहाँले यस प्रकारले बोल्नुभयो
  होला ?
  २. पद ३४— आफैलाई इन्कार गर्नु
 • चेलाहरूका जीवनमा आफैलाई इन्कार गर्नु भन्नाले के बुझाउँथ्यो ?
 • तपाईंको आजको परिस्थितिमा, येशूलाई पछ्याउनको निम्ति आफैलाई इन्कार गर्नु भन्नाले के
  बुझ्नुहुन्छ ? (बौद्धधर्मालम्बीको प्रसङ्गमा मात्र यो सोध्नुहोला: आफैलाई इन्कार गर्नु भन्ने
  सन्दर्भमा बौद्धधर्म तथा इसाईत्वबीच के भिन्नता रहेको छ ?)
  ३. पद ३४— आफ्नो त्रूmसलाई उठाउनु
 • तपाईंको विचारमा येशूले त्रूmसको बारेमा बताउनुहुँदा के त्यसले कुनै पनि किसिमको
  सङ्कष्टलाई बुझाएको थियो वा केवल इसाई विश्वासको परिणामस्वरूप निक्लिने सतावटको
  बारेमा मात्र ?
 • त्रूmसबिना तपाईंको जीवन कस्तो हुने थियो होला ?
 • यदि सतावटमा परेको व्यक्तिले शैतानबाट, अन्य मानिसहरूबाट वा अन्धो भाग्यबाट नभई
  येशूबाट आफ्नो त्रूmसलाई लिएको छ भने, त्यसले कस्तो भिन्नता पार्दछ होला ?
  ४. पद ३५— जीवनलाई बचाउनु तथा गुमाउनु
 • मानिसहरूले आफ्ना त्रूmसबाट आफैलाई बञ्चित गराउन प्रयास गर्ने विभिन्न मार्गहरू के के
  होलान ?
 • खुशीलाई आफ्नो प्रमुख लक्ष्य बनाउने एउटा व्यक्ति किन खुशी हुनमा असक्षम हुन्छ ?
 • येशूको एउटा चेलाले आफ्नो त्रूmसलाई बोकेर हिँड्ने सामथ्र्य कहाँ पाउँदछ होला ?

  ५. पद ३६–३७ आफ्नो प्राणलाई गुमाएर जीवन प्राप्त गर्नु
 • कस्तो किसिमको कुराको लागि एउटा व्यक्तिले आफ्नो जीवनलाई गुमाउन चाहन्छ ?
 • मानिसहरूका आत्मालाई नष्ट हुनबाट बचाउनको निम्ति येशूले बदलामा के दिनुभयो ?
  ६. पद ३८ येशू तथा उहाँको वचनसँग शर्माउनु
 • तपाईंको अइसाई साथीहरूले सुनिरहेका बेलामा बाइबलको कुन सत्यताहरूलाई सुनाउन
  तपाईंलाई अति नै कठिन भएको थियो ?
 • यस व्यभिचारी तथा पापी पुस्ताहरूमा परमेश्वरको वचनको निम्ति सङ्घर्ष गर्न सहास नगर्ने
  इसाईसँग किन येशू आफै पनि शर्माउनुहुनेछ होला ?
 • येशू शर्माउनु हुने व्यक्तिलाई के हुन्छ ?
  ७. खुशीको सन्देशको प्रश्नहरू:
 • आफू हिँड्नुभन्दा अघि येशूस्वयम् नै आफ्नो त्रूmसलाई बोकेर हिँड्नुभएको त्रूmसलाई बोकेर हिँड्ने
  इसाई भन्नाले के बुझिन्छ ?
 • यस घटनाको लगत्तैपछि येशूले आफ्नो जीवन/प्राणलाई गुमाउनु परेको थियो । किन ?

     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster