GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

9.Chlieb života – Ján 6,1-15

Na úvod: „Prorok, ktorý mal prísť na svet“ v 14. verši je prorok, ktorého príchod predpovedal Mojžiš, a ktorý mal byť podobný Mojžišovi (5. Mojž. 18,15;18). Keďže za Mojžiša jedli mannu na púšti, mal to isté dokázať aj nový prorok. Päť chlebov a dve ryby predstavovali obed pre jedného človeka.

1.Čo bolo tajomstvom Ježišovej popularity (2)?

 • Prečo tá popularita nevydržala dlho?
 • Čo ľudia obyčajne robia, keď sa ich popularita začína strácať?

  2.Prečo Ježiš znovu a znovu skúšal vieru učeníkov (5-6)?

 • Čo si myslíš, poučili sa učeníci z toho, že ich viera bola skúšaná?
 • Ako Pán Ježiš skúšal tvoju vieru vo finančnej oblasti? (Môžeš odpovedať aj ticho pre seba.)

  3.V tej dobe predstavovalo 200 denárov 2/3 ročného príjmu jedného muža. Koľko ľudí by malo obed za priemerný osemmesačný plat na Slovensku (7)?

  4.Čo si asi malý chlapec myslel, keď ponúkal svoje chlebíčky a ryby jednému z učeníkov (9)?

 • Veril Ondrej, že môže Ježiš učiniť zázrak, keď Mu povedal o týchto rybách a chleboch? Prečo si myslíš, že veril/ neveril?

  5.Niektorí teológovia tvrdia, že chlieb sa stal päťtisícnásobným preto, že ľudia sa podelili so susedmi o svoje jedlo. Čo v našom texte poukazuje na to, že toto tvrdenie nie je pravdivé?

 • Prečo bol práve tento zázrak taký dôležitý, že ho spomínajú všetci evanjelisti?

  6.Akého vládcu si ľudia vždy a v každej dobe želali (15)?

 • Prečo Pán Ježiš nechcel, z Neho v tom období urobili židovského kráľa, aj keď na to mal ako Syn Dávidov právo?

  7.Čo „veľké zástupy“ našej doby očakávajú od Pána Ježiša?

 • Čo si dnes najviac želáš od Pána Ježiša?
 • O čom hovorí dnes tento zázrak nasýtenia zástupov tebe osobne?

  8.Prečo sa ľudia dožadovali znamenia od Pána Ježiša ešte aj po tomto zázraku (30)?

  9.Čo to znamená, keď Pán Ježiš po tomto znamení hovorí, že je chlieb života (35)?

  Posolstvo: Prečítajte si verše 48-51. Toto nasýtenie zástupu hovorí o samom Ježišovi – o tom, ako sa stal chlebom života. Pán Ježiš musel zomrieť, aby sme sa mohli nasýtiť chlebom života (t.j. dar Večere Pánovej) a žiť večne.

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master