GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

11. Pán Ježiš ako sudca – Ján 8,1-11

Na úvod: Podľa Mojžišovho zákona mali byť žena aj muž ukameňovaní, ak scudzoložili (3.Moj. 20,10). Ale Rimania si v okupovanom Izraeli vyhradili právo odsúdiť na smrť i vykonávať trest smrti.

1.Prečo človek ničí svoje manželstvo? Porozmýšľajte nad rôznymi dôvodmi.

 • Aké nové šťastie alebo nešťastie priniesol nový vzťah do života tejto ženy?

  2.Čo je azda najhoršie v tej situácii, keď niekoho pristihnú pri cudzoložstve?

 • Čo si asi žena myslela o svojom milencovi, keď ušiel z miesta činu?
 • Čo bolo možno v tej situácii najhoršie pre toho muža, ktorý pravdepodobne mal aj svoju rodinu?

  3.V to ráno prežívali ťažké chvíle aj mnohí iní dotyční. Ako prežíval manžel ženy z nášho textu pristihnutie svojej manželky pri cudzoložstve a hrozbu ukameňovania (ako ich deti, ako jej rodičia - ak ešte žili)? A ako manželka a deti jej milenca?

 • Aký dopad môže mať taká situácia na duše detí?

  4.Čo si možno žena myslela o Pánovi Ježišovi, keď ju k Nemu priviedli (3-5)?

 • Čo si možno myslela o svojom priestupku?

  5.Prečo židia priviedli ženu k Pánovi Ježišovi, aj keď dobre vedeli, že len Rimania mohli rozhodnúť o treste smrti?

 • Prečo Pán Ježiš nepovedal: „Nikto z vás nemá právo po nej hodiť kameňom“, ale namiesto toho povedal slová 7. verša?

  6.Prečo si myslíte, že odsudzujúci odchádzali práve v poradí opísanom v 9. verši?

 • Prečo Pán Ježiš nechcel pozerať, ako budú jeho slová pôsobiť, ale zohol sa a písal po zemi?

  7.Prečo mal Pán Ježiš, a jedine On, právo odsúdiť túto ženu na smrť?

 • Prečo Pán Ježiš v tomto prípade nekonal podľa Mojžišovho zákona?
 • Čo sa stalo s trestom, čo mala táto žena podstúpiť, keď zničila šťastie toľkým ľuďom?

  8.Prečo žena neušla vtedy, keď Pán Ježiš po druhýkrát písal po zemi, aj keď mala na to príležitosť (8-9)?

  9.Prečo chcel Pán Ježiš povedať žene aj slová 11.verša? Čo tieto slová znamenajú pre teba v tvojej terajšej situácii?

 • Kedy začala žena veriť v odpustenie hriechov?

  Posolstvo: Nevieme, čo Pán Ježiš napísal na zem. Možno konal ako sudca a najprv napísal zákon o cudzoložstve a trest po prestúpení tohto zákona – a druhýkrát pridal slová: „Beriem jej trest na seba.“

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master