GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

2. V zdravom tele zdravý duch (Mk 2,1-12)

Úvod: V tom čase mali domy plochú strechu, boli stavané z vápenca a tehál. Pravdepodobne boli ľahšie odstrániteľné ako strechy slovenských domov. Na strechu viedlo zvonku schodište. Väčšinou človek následkom krvácania do mozgu ochrnie v strednom veku alebo neskôr. Syn Človeka je Ježiš.

1. Predstavte si každodenný život porazeného, aké ťažkosti a starosti obsahoval? (Akú starostlivosť potreboval? Ako sa zmenili jeho vzťahy s ľuďmi, keď ochorel? Aké sny a plány pre budúcnosť možno predtým mal? Aký zmysel mal jeho život?)

 • Predstavte si život osoby, ktorá sa musela o tohto muža starať.

  2. Z 5. verša sa dozvedáme, že zhrešil. Aké hriechy môže činiť ochrnutý človek?

 • Porozprávajte sa o téme: Urobí nás choroba lepšími alebo horšími ľuďmi?

  3. Kto boli títo nosiči? Uveďte rôzne možnosti.

 • Prečo boli nosiči takí priebojní, ako nám opisuje 3. a 4. verš?
 • Predstavte si celú tú cestu od domova až k Ježišovi, ktorú nosiči museli prejsť. Čo všetko museli urobiť, aby mohli porazeného priviesť k Ježišovi? (Čo na tom bolo ťažké, čo ľahké?)

  4. Nosiči priniesli svojho priateľa k Ježišovi, aby ho uzdravil. Ale prečo mu Ježiš najprv odpustil jeho hriechy (5)? (Prečo Ježiš konal práve v tomto poradí?)

 • Aký význam malo rozhrešenie pre porazeného?

  5. Predstav si, že by si prichádzal k Ježišovi so svojím najťažším problémom a On by ti odpovedal slovami: „Synu / dcéra, odpúšťajú sa ti hriechy!“ Zarmútilo by ťa to alebo potešilo?

 • Keby si si mohol vybrať, ktorú alternatívu by si si vybral: čisté a dobré svedomie, ale tvoj problém by ostal nevyriešený, alebo vyriešenie problému, ale hriechy by ešte stále trápili tvoje svedomie?
 • Ako sa zmenil postoj ochrnutého k jeho chorobe, keď mal srdce naplnené vďakou a radosťou z odpustenia?

  6. O čiej viere hovorí Ježiš na začiatku 5. verša?

 • V ktorej chvíli ochrnutý uveril?

  7. Odpovedzte na otázku, ktorú Ježiš položil v 9. verši. (Čo to Ježiša stálo, že uzdravil porazeného? A čo Ježiša stálo to, že mu odpustil hriechy?)

  8. Tento text hovorí nielen o viere, ale aj o neviere. Prečo zákonníci nechceli veriť, že Ježiš môže ľuďom odpúšťať hriechy?

  9. Ako môžeme „priniesť“ (priviesť) k Ježišovi tých svojich priateľov, ktorí sami nemôžu alebo nechcú k Nemu prísť? (Kde by sa s Ním mohli stretnúť?)

  10. Ježiš ťa priviedol do tejto skupiny najmä preto, aby ti mohol povedať: „Synu / dcéra, odpúšťajú sa ti hriechy!“ Čo tieto slová znamenajú pre teba v tvojej terajšej životnej situácii?

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master