GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

8. Hlava na tanieri (Mk 6,16-29)

Úvod: Herodes nebol kráľom, ale tetrarchom - panoval nad štvrtinou Palestíny s povolením Rimanov. Historik Jozefus povedal o Herodesovom manželskom živote zhruba tie isté fakty ako Biblia. Podľa neho sa dcéra Herodiady volala Salome. Keď bol Ján uväznený, mal asi 30 rokov.

1. Uveďte rôzne dôvody, prečo si Herodes vzal ženu svojho brata (17-18).

 • Prečo možno chcela Herodiada vymeniť manžela?

  2. Prečo Ján zasahoval do Herodesovho manželstva, aj keď určite vedel, aké je to nebezpečné?

 • Ako by si sa zachoval, keby ťa niekto prišiel napomínať kvôli nejakému hriechu v tvojom súkromnom živote?
 • Prečo Herodiada nenávidela Jána viac ako Herodes (19-20)?

  3. Nad čím asi Ján rozmýšľal, keď sedel v putách vo väzení? (Čo si myslíte, oľutoval niekedy, že napomínal Herodesa?)

  4. Prečo sa Herodes bál Jána, aj keď bol už uväznený (20)?

 • Prečo sa Ján nebál Herodesa, aj keď bol jeho väzňom?
 • Čo v Jánových slovách možno vzbudilo Herodesov záujem?

  5. Dcéra Herodiady, Salome, bola v pubertálnom veku. Asi aký život dovtedy viedla?

 • Aký si myslíš, že bol vzťah medzi mamou a dcérou na základe tohto príbehu (21-28)?
 • Prečo si dcéra neželala k narodeninám to, čo si väčšinou dievčatá v jej veku zvykli želať (ako napríklad dnes koňa, čln, nové šaty a pod.)?

  6. Prečo Herodiada a jej dcéra chceli Jánovu hlavu, prečo samotná poprava nestačila? A prečo práve na tanieri a nie napríklad v truhlici alebo vo vreci?

 • Koľko vrahov máme v tomto texte?
 • Aký vplyv mala táto udalosť na budúcnosť dievčaťa?

  7. Čo hovorí 26. verš o Herodesovi?

 • Prečo malo zabitie Jána na neho oveľa väčší vplyv ako mnohé iné jeho krviprelievania (16)?

  8. Na čo možno Ján myslel v posledných chvíľach svojho života?

 • Prečo musel takýto koniec postihnúť pripravovateľa cesty pre Ježiša?

  9. Čo si Jánovi učeníci možno mysleli o údele svojho učiteľa (29)?

 • Čo si myslíš, skončil Jánov život príliš skoro? Zdôvodni svoju odpoveď.
 • Porovnávaj Jánov život so životmi Herodesa a Herodiady.
 • Čo mali spoločné Jánov a Ježišov život? A ich smrť?

  10. Čo si myslíš, aké najdôležitejšie ponaučenie vyplýva z tohto príbehu pre teba samého a pre našu dobu?

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master