GT Mission    
Newsletters    


Navigation Newsletters

A trip to East Siberia, March 2001.

1. It was cold in Siberia, but not so cold as it had been a few weeks earlier. Roman took this picture of Mailis in a small Russian minibus.

1. Siperiassa oli kylmä maaliskuun alussa, mutta ei ihan niin kylmä kuin muutamaa viikkoa aikaisemmin oli ollut. Roman otti tämän kuvan Mailiksesta venäläisessä minibussissa.

Enlarge
2. In front of a "Cathedral" where the Sunday service was held. From left to right: Roman, Mailis, Arja and Erik (from Sweden).

2. Kuva otettu sen "katedraalin" edessä, missä sunnuntain jumalanpalvelus pidettiin. Vasemmalta oikealle: Roman, Mailis, Arja, Erik (Ruotsista).

Enlarge
3. The whole congregation gathered in the service.

3. Koko seurakunta jumalanpalvelukseen kokoontuneena.

Enlarge
4. Roman on the top of the highest mountain behind the city.

4. Roman kaupungin takana olevan vuoren huipulla.

Enlarge
5. Mailis with the Presbyterian (Korean)  pastors in the Bible school.

5. Mailis korealaisten presbyteeripastorien keskellä raamattukoulussa.

Enlarge
6. Children's' meeting in Petropavlovka. It is easy to gather children in Russia. In the background the deacon of the congregation.

6. Lasten kokous Petropavlovkassa. Venäjällä on helppo saada lapsia koolle. Takana seisoo seurakunnan diakoni.

Enlarge
7. One pious participant with red hair.

7. Pieni hurskas jumalanpalvelusvieras.

Enlarge
8. Young people who came to another meeting somewhere around Petropavlovka. American Lutherans pay for books which are distributed to many people in Siberia.

8. Toinen kokous jossain Petropavlovkan ympäristössä. Amerikan luterilaiset levittävät paljon kirjallisuutta Siperiaan.

Enlarge
9. Mailis and Roman are teaching Glad Tidings Bible Studies in the church of Petropavlovka.

9. Mailis opettaa lain ja evankeliumin erottamista Petropavlovkan luterilaisessa kirkossa ja Roman kääntää.

Enlarge
10. The steppe in winter.

10. Talvinen aro.

Enlarge
11. Rita has been leading a Glad Tidings group since last summer. She says she enjoys it very much and has learned many new things about Jesus.

11. Rita on vetänyt ilosanomapiiriä viime kesästä lähtien. Hän sanoo iloitsevansa piiristään suuresti.

Enlarge
go top