GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

Raamatu reklaam: Nuttev vaskmüür – Prohvet Jeremija elugulu

Jeremija elu oli üks dramaatilisemaid Piiblis. Ta elas ja mõjutas Juuda ajalugu 40 viimast aastat ning ennustas oma rahvale raskeid aegu, kui nad meelt ei paranda. Ja nii juhtuski: Babüloonia armee hävitas Jeruusalemma templi ja viis rahva pagendusse. Sel hetkel kuulutas Jeremija lootuse sõnumit uuest lepingust ja õiglasest kuningast Jeesusest.

Raamatut saab tellida e-poest allikakirjastus.ee, osta Apollo, Rahva Raamatu, Logose ja Tartu Pauluse raamatupoodidest ning nende e-poodidest.


PIIBLIUURIMINE RÕÕMUSÕNUMIRINGIS

Mis on rõõmusõnumi ring?

1. Evangeeliumi kuulutamine

Rõõmusõnumi ring (RR) on üks evangeliseerimistöö vorme. RRi kaudu võime tutvustada Jeesust ristiusust võõrdunud inimestele, näiteks oma sõpradele ja sugulastele. Väikesed osadusgrupid on olnud koguduse kasvu vahendiks kogu kiriku ajaloo vältel. Just nende kaudu on kaasa haaratud uusi inimesi kõige tõhusamalt. Palvetagem, et RR võiks olla üheks äratuse vahendiks ka meie maal.

2. Ilmikute töö

Kas koguduse lihtliiget õnnestub panna korraldama regulaarseid ühe tunni pikkuseid evangeliseerimiskoosolekuid? Enamikule kristlastest tähendaks see sellisel hulgal ettevalmistustööd, et nad oleksid sunnitud sellest keelduma. RR seevastu on evangeliseerimistöö vorm, kus vajatakse vaid minimaalselt taustateadmisi ja ettevalmistusaega. Sellepärast sobivad ilmikud sellise ringi juhiks isegi paremini kui teoloogid või teised koguduse töötegijad. Rõõmusõnumi ringis leiavad kasutust ja võivad kasvada paljude koguduseliikmete armuannid.

3. Õppimine taipamise kaudu

RRs tuleb osavõtjatel vastata tekstiga seotud küsimustele. Nad leiavad vastuse ise ja see on pedagoogiliselt kõige tõhusam viis uue asja omandamiseks. Taipamise kaudu tekib sisemine veendumus, mis erineb oluliselt tavalisest infomürast. See püsib meeles ka siis, kui teiste jutlused ja piiblitunnid on ammu ununenud.

4. Kohtumine Jeesusega

Jeesus on lihaks saanud Sõna ning temaga võidakse kohtuda vaid Sõnas ja sakramentides (sakramendid on näiteks ristimine ja armulaud). RRs püütakse Sõna kaudu juhatada osavõtjad Jeesuse juurde, et ta võiks neid kõnetada ja aidata. Eesmärgiks ei ole mitte niivõrd ristiusu tõdede õpetamine, vaid osavõtjate silmitsiseadmine elava isikuga. Seetõttu võiks RRi loosungiks pidada Jeesuse sõnu: "Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel" (Mt 18: 20).

5. Usklike osadus, kus on teretulnud ka mitteusklikud

Piibliteksti põhjal vesteldes sünnib inimeste vahel täiesti eriline osadus, sest Jeesus on ise Sõnas ligi. Südamed avanevad, võib rääkida probleemidest ja saab viia need Jeesuse ette. Sellist osadust ei sünni väikegrupis kunagi, kui Piibel jäetakse kõrvale. Osadus ja armastus tõmbavad inimesi enda poole - sellepärast kasvab rõõmusõnumiring alati.

6. Uus viis lugeda Piiblit

Rõõmusõnumi ring ei saa jätta mõju avaldamata osavõtjate isiklikule piiblilugemisele. Kui ringis saadakse kogemus, et Jeesus astub Piibli lehekülgedelt välja ja räägib minuga isiklikult, siis hakatakse teda Piiblist otsima muulgi ajal kui ainult piibligrupis. Mitmed osavõtjad võivad tunnistada, et rõõmusõnumi ringi kaudu on neil langenud soomused silmadelt ja Piibel on saanud elavaks. Meie aja kristlased otsivad sageli Jeesust teiste inimeste kogemustest, prohveteeringutest, tarkusesõnadest jm, sest nad ei tea, et ka Piibel räägib igaühega isiklikult.

Kui tahate teada rohkem piibliuurimisest rõõmusõnumiringis, võtke ühendust:

või:
Mailis Janatuinen, P.O.Box 188, 01301 Vantaa, Finland.

E-post: mailis(-at-)gladtidings-bs.com

Me võime tulla Teie kogudusse viima läbi piibliuurimise õpetuskursust või saata kursuse helikassetil.

printimisversioon    
alla laadimised    
võtke meiega    
veebiülem