GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

18. TÕELINE VIINAPUU Jh.15:1-11TAUST: Iisraeli rahvas oli varem olnud Issanda viinapuu, aga Issand oli temas pettunud, kuna ta ei kandnud vilja (Js.5:1-7). Nüüd nimetab Jeesus ennast tõeliseks viinapuuks, milles Jumal ei pea pettuma. Viinapuu lõigatakse igal talvel tagasi. Mida rohkem oksi lõigatakse, seda tugevamaks saab tüvi.

1. Leidke võimalikult palju seoseid viinapuu ja Jeesuse vahel.
Mis ühist on kristlastel ja viinapuu okstel?

2. Milline kristlane kannab sinu meelest palju vilja?
Mõtelge viljakandmisprotsessi üle nelja esimese salmi valguses. Milline ülesanne on seal okstel (meil), milline viinapuu tüvel (Jeesusel) ja milline aednikul (Jumalal)?

3. Lehed on viinapuu silmapaisvaim ja kauneim osa, aga just need lõigatakse ära. Mis on need asjad, mida sina tahad “kasvatada”, aga mille Jumal ära lõikaks? (Sellele küsimusele võid vastata ka vaikselt oma südames.)

4. Pakkuge erinevaid variante, miks võib mõni oks eralduda viinapuust? (Mis näiteks takistab mahla voolamist okstesse?)
Millisel põhjusel võib mõni kristlane loobuda Jeesusest?
Milline on kõige suurem loobumisoht sinu juures? (Võid vastata vaikselt, mõttes.)

5. Mis on usust loobunud inimese saatus 6. salmi järgi?

6. Leidke tekstist võimalikult palju viljakandmise tingimusi.
Kui palju kordi esineb meie tänases tekstis verb “jääma”?
Millesse kõigesse peab jünger püsima jääma, et võiks kanda vilja?
Kuidas võivad Jeesuse sõnad jääda meisse (7)? (Mida tähendab selle vastand – et Jeesuse sõnad ei jää meisse?)

7. Mida näitab inimsuhte kohta see, kui üks osapool ei hooli karvavõrdki teise sõnadest ega palvetest (10)?
Mida näitab kristlase kohta see, kui ta ei hooli Jeesuse käskudest.?
Mida peame tegema sel juhul, kui märkame, et me pole püsinud Jeesuse käskudes?

8. Kuidas me jääme inimlikku armastusse (9)?
Kuidas me jääme Jeesuse armastusse (9)?

9. Tänase piiblitunni kokkuvõte on 9. salm. Mida tähendab sinule see, et Jeesus on armastanud sind sama palju, kui Isa on armastanud teda?

RÕÕMUSÕNUM: Mitte keegi meist pole kandnud vilja nii nagu oleks pidanud. Jeesusele tehti meie eest nagu viljakandmatule oksale: kuigi ta oli kandnud enam vilja kui keegi teine, heideti ta tulle ja põletati nagu kuivanud oks (6).

printimisversioon    
alla laadimised    
võtke meiega    
veebiülem