GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

Piibliõpe Luuka evangeeliumist

Tähelepanu!Neljandas tulbas on märgitud küsimuste raskusaste. Kõige kergemad küsimused on tähistatud ühe tärniga *, üsna kerged kahe tärniga ** ja mõnevõrra raskemad kolme tärniga ***.

1. Neitsi jääb lapseootele 1:26-38 ***
2. Karjased väljal 2:8-20 **
3. Anna ja Siimeon 2:25-38 **
4. Jeesus teismelisena 2:40-52 **
5. Ristija Johannese sõnum 3:7-20 ***
6. Jeesus alustab oma tegevust 4:31-37 ***
7. Suur kalasaak 5:1-11 **
8. Kes on tõeliselt õnnelik? 6:20-26 **
9. Armastage oma vaenlasi! 6:27-38 **
10. Sinu elu alus 6:45-49 **
11. Lesknaine Naini linnast 7:11-17 *
12. Naine, kellele anti palju andeks 7:36-50 *
13. Tähendamissõna külvajast 8:4-15 **
14. Ma järgnen sulle 9:57-62 **
15. Nimi taevas 10:17-20 ***
16. Halastaja samaarlane 10:25-37 **
17. Tarvis on vaid üht 10:38-42 **
18. Kala ja madu 11:5-13 **
19. Rumal rikas mees 12:13-21 **
20. Arukad ja arutud sulased 12:35-48 ***
21. Viljatu viigipuu 13:6-9 ***
22. Küürakas naine 13:10-17 **
23. Kitsas uks 13:22-30 ***
24. Suur pidusöök 14:12-24 **
25. Kadunud lammas 15:1-7 **
26. Kadunud poeg 15:11-24 *
27. Veel üks kadunud poeg 15:25-32 **
28. Rikas mees ja vaene Laatsarus 16:19-31 **
29. Kümme tervendatud, üks päästetud 17:11-19 *
30. Järeleandmatu lesknaine 18:1-8 **
31. Kes on õige? 18:9-14 **
32. Maksukoguja puu otsas 19:1-10 *
33. Viimane tähendamissõna 20:9-19 ***
34. Lesknaise ohvriand 21:1-4 **
35. Peetrus salgab oma Issanda 22:31-33, 54-62 *
36. Paradiisi väravad on avatud 23:32-43 *
37. Emmause teel 24:13-35 **
38. Kõigile rahvastele 24:44-53 ***

Print all lessons

printimisversioon    
alla laadimised    
võtke meiega    
veebiülem