GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

5. RISTIJA JOHANNESE SÕNUM (Luuka 3:7-20)

TAUSTAST. Johannese vanemad olid olnud vanad, nüüd olid nad surnud. Tal polnud õdesid-vendi, ka polnud ta abielus. Johannes elas üksildases kõrbes.

1. Milline inimene oleks Johannesest saanud, kui ta oleks olnud alati sõpradest ümbritsetud?
 • Mõtle aegadele, kui oled end üksildasena tundnud! Mida positiivset tõi üksindus sinu ellu?

  2. Johannes kutsus oma kuulajaid „rästikute sooks“ (salm 7). Miks saavutas ta siiski suurema populaarsuse kui Jeesus?

  3. Vaata Johannese sõnu salmides 7-14. Kuidas peaksime meie neid salme oma ühiskonnas rakendama?
 • Mis selles kõnes sinu südametunnistust puudutab?
 • Milline oleks maailm, kui igaüks elaks, nagu Johannes käsib meil elada?

  4. Võrdle Johannese sõnumit sõnumitega, mida sa tavaliselt kristlikel koosolekutel kuuled! Mis on erinevat?
 • Kuidas sellele reageeritaks, kui keegi sinu kogudusest või kristlikust rühmast jutlustaks nagu Johannes?

  5. Salmidest 4-6 selgub, et Johannese ülesanne oli valmistada Messiale teed inimeste südametes. Mil viisil valmistab selline range sõnum nagu Johannesel meie südameid Jeesuse tulekuks?
 • Mis oleks juhtunud, kui Johannes oleks jutlustanud järgmiselt: „Jumal mõistab teie nõrkusi ja aktsepteerib teid sellistena, nagu te olete!“?

  6. Milline oli Johannes suhe saabuvasse Messiasse (salmid 15-17)?
 • Miks ei kasutanud Johannes oma populaarsust enese kasuks?

  7. Johannes manitses kuningas Heroodest pattude pärast, mida too oli oma eraelus teinud (salmid 19-20). Miks ta tahtis kuninga seksuaalsuhetesse sekkuda?
 • Millistes situatsioonides peaksime teisi inimesi nende seksuaalsuhete pärast manitsema?

  8. Johannes oli vaid 30-aastane, kui ta vanglas hukati. Mis oli tema lühikese elu mõte?
 • Mis võis olla selle prohveti elu suurimaks õnneallikaks?

  9. Ka Jeesus oli nende seas, kes kuulsid Ristija Johannese sõnumit. Ta oli puu, mis kandis vaid head vilja. Miks ta siis „raiuti maha ja visati tulle“ (salm 9)?

  RÕÕMUSÕNUM. Johannese sõnum koosnes suures osas käskudest ja hoiatustest, mis andsid kuulajatele patutunnetuse. Ühes teises evangeeliumis ütleb Johannes siiski, mida Messias meie pattudega ette võtab: „Vaata, see on Jumala Tall, kes võtab ära maailma patud!” (Johannese 1:29).

  printimisversioon    
  alla laadimised    
  võtke meiega    
  veebiülem