GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

7. SUUR KALASAAK (Luuka 5:1-11)

TAUSTAST. Peetrusel oli ämm (Luuka 4:38-39), mis tähendab, et tal olid ka naine ja lapsed. Peetrus oli kalur – kui ta ei saanud kala, ei olnud tal ka elatist. Geneetsareti järvel püüdsid nad öösiti (mitte eredas päevavalguses) kala, pigem madalas kui sügavas vees.

1. Kui keegi teist on kunagi öises vahetuses töötanud, siis räägi, kuidas sa end järgmisel hommikul tavaliselt tundsid?
 • Kujutle, mida võis Peetrus mõelda, kui ta pärast edutut ööd võrke pesi (salm 2).

  2. Miks tahtis Jeesus paadis olles inimesi õpetada (salm 3)?
 • Miks valis Jeesus sinu arvates just Peetruse paadi enda „lavaks“?

  3. Peetrus oli just võrgud puhtaks pesnud. Pealegi oli ta kalapüügiekspert, Jeesus aga mitte. Miks järgis ta Jeesuse käsku, ehkki ta riskis kaotada teiste kalurite silmis oma hea maine (salm 4-5)?
 • Mis sa arvad, kas Peetrus uskus, et ta saab kala, või mitte?

  4. Kuidas sa Jeesusele vastaksid, kui Ta paluks sul teha midagi sinu arvates võimatut?

  5. Paar aastat tagasi avastati Geneetsareti järve mudast Jeesuse ajast pärinev kalapaat. See oli umbes kaheksa meetri pikkune ja üle kahe meetri laiune. Kui palju ühekiloseid kalu võis kaks sellist paati mahutada (salm 7)?
 • Mis sai kõigist neist kaladest?

  6. Mis on sinu jaoks hämmastavat selles, kuidas Peetrus reageerib tollele imele?
 • Milliseid patte võis Peetrus silmas pidada, kui ta lausus 8. salmis antud sõnad?

  7. Mida sai Peetrus selle ime läbi Jeesuse isiku kohta teada? (Vaata ka, kuidas ta kõnetab Jeesust salmides 5 ja 8!)
 • Mis hirmutas Peetrust?

  8. Vaata salmi 10! Miks Jeesus rääkis sel viisil alles pärast Peetruse ülestunnistust?
 • Mis on kaluril ühist evangeeliumikuulutajaga?

  9. Mis garantii oli Peetrusel, et ta pere ei jää nälga, kui ta lahkus neist ja järgis Jeesust?
 • Ka sul on kindlus, et su pere ei kannata, kui sa otsustad Jeesusele järgneda, kuhu iganes ta su minna käsib?

  RÕÕMUSÕNUM. Siimon ei eksinud, kui ta mõtles, et patune inimene ei saa püha Jumala ligi tulla. Ta teadis, mida Vana Testament ütleb: patune, kes tuleb Jumala lähedale, sureb. Seepärast pidi Jeesus saama selle saatuse osaliseks, mida Siimon kartis – surma silme ees jättis Jumal Ta maha.

  printimisversioon    
  alla laadimised    
  võtke meiega    
  veebiülem