GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

22. KÜÜRAKAS NAINE (Luuka 13:10-17)

TAUSTAST. Sünagoog oli paigaks, kus inimesed kogunesid laupäeviti Jumala sõna kuulama. Naistel ei olnud sellel ajal usuasjades sõnaõigust, nad istusid või seisid rõdul või tagareas. Me ei tea, mis selle naise seljal viga oli, aga võimalik, et tegemist oli küürselgsusega.

1. Kujutle selle naise igapäevaelu nende 18 aasta jooksul, kui ta oli invaliid.
 • Kuidas võisid teised inimesed küürakat naist kohelda (salm 14)?

  2. Kui oleksid teismelisena invaliidiks jäänud, mis oleks sinu jaoks kõige raskem olnud?
 • Kui oleksid noorena invaliidistunud, mida oleksid mõelnud Jumalast, kes lubas sellel juhtuda?

  3. Kui Jeesus tegeles seestumisega, siis kõnetas Ta alati kurja vaimu ennast. Siin Ta seda ei tee, mis tähendab, et naine polnud kurjast vaimust vaevatud. Mida Jeesus silmas peab, öeldes, et saatan on teda ahelais hoidnud (salm 16)?
 • Millised asjad võivad meid inimesi siduda, nii et me ei saa täisväärtuslikult elada?

  4. Naine ei tulnud sünagoogi, et saada tervendatud. Miks ta oli sinna tulnud?
 • Mida tähendas naisele kuulda kord nädalas Jumala sõna?

  5. Miks ei palunud naine Jeesuselt abi? Mõtle erinevatele põhjustele!
 • Mis sa arvad, mida võis see tunda, kui Jeesus käskis tal kõigi nähes ette tulla?
 • Mis sundis teda Jeesuse käsku täitma?

  6. Mis aitab selle teksti põhjal inimesi, kes on ühel või teisel moel saatana ahelates? (Jää teksti juurde!)

  7. Mida Jeesus silmas peab, kutsudes naist “Aabrahami tütreks”? Mõtle erinevatele võimalustele! (Aabrahami kohta vaata märkust õppetükis 28.)

  8. Kuidas erineb Jeesuse suhtumine naisesse sünagoogi ülema suhtumisest?
 • Sünagoogi ülem arvas, et ta usub Jumalasse. Mis oli tema usus puudu?
 • Mis sidus sünagoogi ülemat?

  RÕÕMUSÕNUM. Saatan seob lõpuks Jeesust ennast – naeltega ristile. Seepärast suudab Jeesus nüüd vabastada Saatana võimu alt need, kes tahavad vabaks saada.

  printimisversioon    
  alla laadimised    
  võtke meiega    
  veebiülem