GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

35. PEETRUS SALGAB OMA ISSANDA (Luuka 22:31-34 ja 54-62

TAUSTAST. Rühmajuht peaks eelnevalt lugema Matteuse 10:32-33, et igaüks mõistaks, milline ränk patt on salata Jeesust inimeste ees.

1. Kuidas reageeriksid, kui keegi, keda väga armastad, ennustaks, et sa samal päeval eitad, et teda üldse tunned?
 • Miks Peetrus ei uskunud Jeesuse ettekuulutust salmis 34?

  2. Miks järgnes Peetrus, erinevalt paljudest teistest jüngritest, Jeesusele kuni ülempreestri õueni?

  3. Mida Peetrus kartis, kui ta Jeesust kolm korda salgas?
 • Mida oleksid sina Peetruse asemel teinud?
 • Millises olukorras tunned kiusatust salata, et oled kristlane?

  4. Salmis 61 kirjeldatakse Jeesuse hüvastijättu Peetrusega. Mis sa arvad, mida tahtis Jeesus sellele langenud jüngrile oma viimase pilguga öelda?
 • Mis pani täiskasvanud mehe kibedasti nutma (salm 62)?

  5. Mida mõtles Peetrus nüüd vestlusest, mis tal Jeesusega samal päeval varem oli olnud (salmid 31-34)?
 • Mis sa arvad, mida tähendas Peetrusele teadmine, et Jeesus oli tema eest palvetanud ja palvetas veelgi?

  6. Varem oli Peetrus tuliselt vastu olnud mõttele, et Jeesus tapetakse. Mida ta õppis selle juhtumi kaudu Jeesuse surma põhjuse kohta?

  7. Mil viisil varustas see juhtum Peetrust oskusega oma vendadele toeks olla?
 • Kuidas võimaldab meie pattulangemine meil oma õdedele-vendadele toeks olla?

  8. Jeesus vaatab sind praegu samamoodi nagu Ta vaatas Peetrust peale langemist. Mida ütlevad Tema silmad sinule?

  RÕÕMUSÕNUM: Peetrus salgas oma Issanda, kuid sai andeks. Jeesus aga pidi kogema, kuidas Ta Isa Tema salgas, kui Jeesus meie arguse eest ristil karistust kandis.

  printimisversioon    
  alla laadimised    
  võtke meiega    
  veebiülem