GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

1. RÕÕMUSÕNUM LÄHEB LIIKVELE (Mk.1:1-11)

TAUSTAST: Ristija Johannes riietus samamoodi nagu prohvet Eelija Vanast Testamendist (s 6, vrd 2Kn 1: 8). Rohutirtsud ja mesi olid kõrbes tavaliseks toiduks. Teisel inimesel kingade jalast võtmine oli kõige viletsama orja töö.
TÄHELEPANU: Sulgudes olevad küsimused küsitakse alles siis, kui neile eelnevale küsimusele ei ole saadud vastust.
 1. Mis te arvate, mida inimene õpib, kui ta elab kogu oma nooruse üksinda kõrbes? (Kujutlege, missugune oli Johannese argipäev kõrbes.)
  • Johannes oli sellel ajal umbes 30-aastane. Miks ta ei taotlenud neid asju, mida selleealised mehed tavaliselt taotlevad?
  • Miks Johannes ei tegutsenud pealinnas Jeruusalemmas?
  • Mis oli Johannese populaarsuse saladus?
    
 2. Missugused võisid olla need erinevad põhjused, miks inimesed tahtsid saada ristitud Johannese ristimisega (4-5)?
  • Miks tuli inimestel tunnistada avalikult oma patud, enne kui Johannes nõustus neid ristima (5)?
  • Mis sa arvad, kas sina oleksid läinud ristimisele, kui selle tingimuseks oleks olnud avalik patutunnistus?
  • Missugusel moel valmistas Johannese tegevus Jeesusele teed (2-4)? (Miks oli Johannese tegevus hädavajalik, enne kui Jeesus alustas oma avalikku tegevust?)
    
 3. Kuidas me võiksime oma südames valmistada teed Jeesuse saabumisele (3)?
  • Kuidas võiksin mina olla teevalmistajaks teiste inimeste (nt oma pereliikmete) elus?
    
 4. Miks Johannes ei läinud oma populaarsuse pärast uhkeks?
  • Miks Johannes ei leidnud, et ta oleks kõlvanud päästma lahti tulevase Messia jalatsipaelagi?
    
 5. Mis vahet on Johannese ristimisel ja Jeesuse ristimisel (ehk kristlikul ristimisel)? (Mida tähendab see, et Jeesus ristib oma järgijaid Püha Vaimuga (salm 8)?)
  • Mis põhjusel ei saa meie teksti järgi pidada ristimata inimest kristlaseks?
    
 6. Miks tahtis Jeesus saada ristitud meeleparandusristimisega, ehkki tal polnud üleüldse vajadust meelt parandada?
   
 7. Mil viisil oli kolmainus Jumal kohal Jeesuse ristimishetkel?
  • Miks tahtis Jumal Isa öelda otse taevast armastuse tunnistamise sõnad oma Pojale just tema ristimise hetkel (11)?
    
 8. Kui Jumal Isa vaatab sind praegusel hetkel taevast, siis mis sa arvad, kas ta saab öelda sinu kohta 11. salmi sõnadega? Miks saab, miks mitte?
RÕÕMUSÕNUM: 11. salmi sõnad tuletavad meelde neid sõnu, mida Jumal ütles Aabrahamile: "Võta nüüd Iisak, oma ainus poeg, keda sa armastad ... ning ohverda ta seal põletusohvriks ühel neist mägedest" (1Ms 22: 2). Jeesuse ristimine oli tema esimene samm ristiteel.

printimisversioon    
alla laadimised    
võtke meiega    
veebiülem