GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

2. TERVES KEHAS TERVE VAIM (Mk 2: 1-12)

TAUSTAST: Tolle aja majadel oli lubjakivist ja tellistest lame katus. Ilmselt oli seesuguseid katuseid võimalik kergemini lahti võtta kui meieaegseid katuseid. Katusele mindi välistreppi pidi. Halvatus tekkib ajuverejooksu tagajärjel tavaliselt keskeas või hiljem. Inimese Poeg tähendab Jeesust ennast.
 1. Püüdke ette kujutada, millised kannatused ja raskused olid halvatu igapäevaelus. (Missugust hoolekannet mees vajas? Kuidas muutusid tema suhted teiste inimestega, kui ta haigestus? Millised tulevikuplaanid või unelmad tal võisid olla? Mis oli tema elu eesmärgiks?)
  • Kujutage ette selle pereliikme elu, kes pidi mehe eest hoolitsema?
    
 2. 5. salmis ilmneb, et mees oli teinud pattu. Millistesse pattudesse võib inimene langeda ka liikumisvõimetuna?
  • Vestelge teemal: kas haigus muudab meid paremateks või halvemateks inimesteks?
    
 3. Kes olid need kandjad, leidke erinevaid variante?
  • Mis tegi kandjad nii sihikindlaks, nagu 3.-4. salmis öeldakse?
  • Mõelge koduväravast alustades läbi need etapid, mida sõpradel oli vaja läbida selleks, et halvatu Jeesuse jalgade ette tuua. (Mis oli raske, mis kerge?)
    
 4. Kandjad tõid oma sõbra Jeesuse juurde tervendamiseks. Miks kuulutas Jeesus kõigepealt pattude andeksandmist (5. salm)? (Miks tegutses Jeesus just selles järjekorras?)
  • Mida tähendas pattude andekssaamine halvatud mehele?
    
 5. Kujutle, et sina tooksid Jeesuse ette oma suurima probleemi ja et ta vastakski sulle, öeldes: "Minu poeg/tütar, sinu patt antakse sulle andeks." Kas see rõõmustaks või kurvastaks sind?
  • Kui saaksid valida, kumma valiksid: puhta südametunnistuse ja probleem oleks ikka lahendamata või probleemi lahenduse, aga patud oleksid endiselt südamel?
  • Kuidas muutus halvatu seisukoht oma haiguse suhtes, kui süda oli pattude andekssaamisest kerge?
    
 6. Kelle usust räägib Jeesus 5. salmi alguses - vaadake lauseehitust?
  • Millal tuli halvatud mees usule?
    
 7. Vastake sellel küsimusele, mille Jeesus esitab 9. salmis. (Missuguse hinna maksis Jeesus selle eest, et ta tegi mehe terveks? Missuguse hinna maksis Jeesus selle eest, et ta andis mehele andeks tema patud?)
   
 8. Käsitletav tekst räägib lisaks usule ka uskmatusest? Miks ei tahtnut kirjatundjad uskuda, et Jeesus võib inimestele nende patud andeks anda? sins?
   
 9. Kuidas võiksime meie "kanda" Jeesuse ette need oma sõbrad, kes ei saa või ei taha tulla tema juurde omil jalul? (Kus nad võiksid temaga kohtuda?)
   
 10. Jeesus on juhatanud sind siia piibliringi eelkõige sellepärast, et ta võiks sulle öelda "Minu poeg/tütar, sinu patt antakse sulle andeks." Mida tähendavad need sõnad sulle just sinu elu praeguses olukorras?

printimisversioon    
alla laadimised    
võtke meiega    
veebiülem