GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

6. KUI JUHTUB HALVIM VARIANT ( Mk 5: 21-24 ja 35-43 )

TAUSTAST: Sünagoogi ülema ametisse valiti keegi üleüldiselt tunnustatud linnakodanik. Kõik ülejäänud Uues Testamendis esinevad sünagoogiülemad suhtusid Jeesusesse vaenulikult, välja arvatud Jairus. See oli Jairuse ainuke laps ( Lk 8: 42 ).
 1. Kujutlege, milline oli vanemate elu pärast kauaoodatud lapse sündi.
   
 2. Mis võib toimuda abikaasade vahel, kui laps haigestub - mõelge läbi erinevad variandid?
  • Mis võis toimuda Jairuse suhtes Jumalaga, kui laps haigestus?
    
 3. Miks nõustus Jairus Jeesuselt abi paluma, kuigi Jeesus polnud populaarne neis ringkonnis, kus Jairus liikus?
  • Mida kõneleb meile Jairusest tema palve esitamise viis (22-23)?
    
 4. Mis toimus isa südames 35. salmi ajal?
  • Millises olukorras on sulle tundunud, et Jeesust ei tasu tülitada?
    
 5. Miks Jeesus keelas Jairusel karta, kuigi tollele oli sündinud halvim võimalik variant (36)?
  • Mida kardad sina maailmas kõige rohkem? (Võid vastata vaikselt oma südames.)
  • Kui Jeesus keelaks sind kartmast siis, kui sulle on juhtunud see, mida oled kartnud kõige rohkem - kuidas reageeriksid?
    
 6. Jeesus ütleb täna sullegi: "Ära karda, usu ainult!" Mida tähendavad need sõnad sinu olukorras?
  • Millesse oleks Jairus pidanud veel uskuma pärast tütre surma?
  • Mida Jairus oleks teinud, kui tal poleks olnud üldse usku Jeesusesse?
    
 7. Jairuse naine pidi nägema oma lapse surma sel ajal, kui mees oli ära. Milline võis olla tema hingeline olukord siis, kui Jeesus ja Jairus tulid leinamajja?
  • Jairuse kodus valitses juba matusemeeleolu. Mida tahtis Jeesus öelda matuselistele 39. salmi kaudu?
    
 8. Loe hoolikalt, kuidas äratas Jeesus tüdruku ellu (41-43). Millised detailid tõmbavad antud kirjelduses eriliselt tähelepanu?
   
 9. Miks keelas Jeesus karmilt sellest imest teistele rääkimise, kuigi see oleks talle endale olnud hea reklaam?
   
 10. Mõelge sellele imele tüdruku seisukohalt - kuidas mõjus see temale ja tema tulevikule?
  • Kuidas muutus vanemate elu pärast seda sündmust?
  • Mida võis Jairuse perekond teie arvates mõelda, kui nad hiljem kuulsid jutte Jeesuse enese surmast ja ülestõusmisest?
RÕÕMUSÕNUM: "Ära karda, usu ainult!" tähendab Jeesuse keelekasutuses: "Jäta see asi minu hoolde. Mina suudan selle korda ajada". Jeesus kartis ainult ühte asja, nimelt lahusolekut Isast. Seda kartis ta nii palju, et higistas Ketsemanis verd. Sel moel osutas Jeesus, et lahusolek Jumalast (ehk põrgu) on ainus asi, mida inimesel tasub karta. Kõige muu hirmuäratava võib ja tahab Issand muuta õnnistuseks nende elus, kes usuvad temasse.

printimisversioon    
alla laadimised    
võtke meiega    
veebiülem