GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

8. PEA VAAGNAL ( Mk 6: 16-29 )

TAUSTAST: Heroodes ei olnud tegelikult kuningas, vaid nelivürst - ta valitses roomlaste loal neljandikku Palestiinast. Ajaloolane Josephus teab rääkida Heroodese abielust peaaegu samu asju kui Piibelgi. Tema järgi oli Heroodiase tütre nimi Saloome. Kui Johannes kinni võeti, oli ta umbes 30-aastane.
 1. Mõtle erinevate põhjuste üle, miks Heroodes oli võtnud oma vennalt naise (17-18)?
  • Missugusel võimalikul põhjusel oli Heroodias tahtnud vahetada meest?
    
 2. Miks sekkus Johannes Heroodese abiellu, ehkki ta kindlasti teadis, et see on ohtlik?
  • Kuidas sa suhtuksid inimesse, kes tuleks sind noomima mõne su eraelu patu pärast?
  • Miks Heroodias vihkas Johannest rohkem kui tema abikaasa (19-20)?
    
 3. Mis te arvate, mida Johannes mõtles, kui ta istus aheldatuna vangikongis? (Kas sa arvad, et Johannes mingil hetkel kahetses, et ta oli noominud Heroodest?)
   
 4. Miks Heroodes kartis Johannest, ehkki Johannes oli vaid vang (20)?
  • Miks Johannes ei kartnud Heroodest, ehkki ta oli tema vang?
  • Mis Johannese kõnedes võis Heroodest huvitada?
    
 5. Heroodiase tütar Saloome oli sel ajal murdeealine. Mõelge, missugune oli siiani olnud tüdruku elu?
  • Mis mulje jääb ema ja tütre vahelisest suhtest selle jutustuse valguses (21-28)?
  • Miks ei soovinud tüdruk kingituseks hobust, paati, uut pidulikku kleiti vms, mida murdeealised tüdrukud tavaliselt saada tahavad?
    
 6. Miks tahtsid Heroodias ja tema tütar endale Johannese pead, miks ei piisanud lihtsalt hukkamisest? Miks nad tahtsid seda just vaagnal, mitte näiteks kastis või kotis?
  • Mitu mees- ja naishukkajat võib sellest tekstist leida?
  • Mis te arvate, kuidas see sündmus mõjutas tüdruku tulevikku?
    
 7. Mida näitab Heroodese kohta 26. salm?
  • Miks mõjutas Johannese hukkamine Heroodest sügavamalt kui arvukad muud veretööd, mida ta oli teinud (16)?
    
 8. Mida võis Johannes mõelda oma elu viimastel hetkedel?
  • Miks pidi Jeesuse teevalmistaja elu niimoodi lõppema?
    
 9. Mida võisid Johannese jüngrid mõelda oma õpetaja saatusest (29)?
  • Kas sinu arvates lõppes Johannese elu liiga vara? Põhjenda oma vastust!
  • Võrdle Johannese elu Heroodese ja Heroodiase eluga?
  • Mida on Johannese ja Jeesuse elus ning surmas ühist, mida erinevat?
    
 10. Mis on sinu arvates selle jutustuse tähtsaim õpetus sulle endale ja meie kaasajale?

printimisversioon    
alla laadimised    
võtke meiega    
veebiülem