GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

10. EFFATA - AVANE! ( Mk 7: 31-37 )

TAUSTAST: Meie teksti mees oli ilmselt olnud kuulmispuudega oma varasest lapsepõlvest peale, sest ta ei suutnud korralikult rääkida. Järelikult ei olnud mees kunagi suutnud teistega suhelda. (Tollel ajal ei olnud veel olemas ühtset viipekeelt.) Jesaja oli 700 aastat varem ennustanud ( Js 35: 5-6 ) et Messias paneb kurdid kuulma ja keeletud rääkima (37).
 1. Mõtle, missuguseid erinevaid hääli sa kuuled päeva jooksul. Mis oleks sinu meelest kõige raskem, kui sa ei kuuleks midagi?
   
 2. Kujutle, missugune oli olnud kuulmispuudega mehe lapsepõlv. (Millised vahendid olid vanematel oma lapse kasvatamiseks, tema ohtude eest hoidmiseks, töötama õpetamiseks jms? Missugused olid kurdi lapse suhted eakaaslastega? Missugune pilt oli tal endast?)
   
 3. Missugune oli täiskasvanuks saanud kuulmispuudega mehe argipäev, võrreldes eakaaslaste argipäevaga?
  • Kindlasti oli meie teksti kurt käinud varem mõnel korral sünagoogis ja templis. Mis te arvate, kui palju ta sai aru nähtamatust Jumalast?
    
 4. Mis motiivil tõid inimesed kurdi Jeesuse juurde - esitage erinevaid võimalusi (32)?
  • Kui sa oleksid olnud tooja asemel, siis kuidas sa oleksid kurdile seletanud, kuhu te lähete ja miks?
  • Miks oli kurdi meelest eriti raske sattuda rahvahulga keskele?
    
 5. Miks ei tervendanud Jeesus kurti sellel moel, nagu toojad palusid (32b ja 34)?
  • Miks ei hakanud mees vastu ja läks tundmatu rabiga kaasa (33)?
    
 6. Mida mõistis kurt Jeesuse neljaosalisest ˛estide keelest salmides 33 ja 34? (Mida tahtis Jeesus öelda mehele, kes ei saanud kõneldavast keelest aru, sellega, et ta vaatas enne tervendamisimet taevasse? Aga õhkamisega?)
   
 7. Miks on Markus jätnud oma teksti Jeesuse tervendava sõna ka algkeeles ehk aramea keeles (34)?
  • Jeesus seisab sellel hetkel sinugi ees ja ütleb: "Effata! Avane!" Mida ta sellega silmas peab - mõtle sellele, kuidas sina suhtled teistega? (Võid vastata vaikselt oma mõtetes.)
    
 8. Tavaliselt kulub lapsel kolm aastat, enne kui ta omandab oma keele keskse sõnavara. Kuidas on võimalik, et see mees "omandas" selle kõik ühe hetkega?
   
 9. Iga ime, mille Jeesus tegi, räägib meile midagi taevast. Mida võime õppida taeva kohta selle sündmuse alusel?
   
 10. Miks inimesed ei hoolinud sellest, et Jeesus palus neil imest vaikida (36)?
  • Missugune on sinu hinnangul meie aja kristliku kiriku eelis, kui seal toimunud imesid reklaamitakse massikommunikatsiooni vahendites?
  • Missuguseid "uudiseid" oleks Jeesus meelsamini kuulnud inimesi rääkivat oma tuttavatele?
RÕÕMUSÕNUM: Jeesuse ja tema Isa vaheline sügav suhtlemine katkes, kui Jeesus rippus ristil. See oli hind, mille Jeesus pidi maksma selle eest, et meie patused saaksime suhelda Jumalaga.

printimisversioon    
alla laadimised    
võtke meiega    
veebiülem