GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

11. PIME VASTU ENDA TAHTMIST ( Mk 8:22-26 )

TAUSTAST: TMees oli lapsena näinud; me teame seda sellepärast, et Jeesus tervendas vaid ühe pimedana sündinud inimese ( Jh 9: 32 ). Meie tekstis on kirjeldatud ainukest korda, mil Jeesus tervendas mõne haige etapiti. Jeesus oli just hakanud jüngritega vestlema vaimulikust pimedusest ( Mk 8:18 ). Ta oli ka korra kurtnud selle ime toimumiskoha, Betsaida uskmatuse üle ( Mt 11: 21 ).
 1. Miks ei palunud pime ise Jeesuselt midagi?
  • Kujutlege, missugune oli olnud pimeda elu siiani!
  • Mis oli muutnud selle mehe nii passiivseks; mõelge erinevate põhjuste üle?
    
 2. Mida tahtsid toojad, et Jeesus pimedale teeks (22)?
  • Kuidas vastas Jeesus sõprade palvele?
  • Kummaga sarnaned sina rohkem: viijate või viidavaga?
    
 3. Miks Jeesus ei tahtnud meest tervendada Betsaida külas, vaid viis ta sealt välja?
  • Kujutle, et keegi võhivõõras inimene haaraks sul käest kinni olukorras, kus sa ei saa teda näha. Kuidas sa reageeriksid? (Mida näitab mehest see, et ta ei hakanud Jeesusele vastu, kui Jeesus talutas teda külast välja?)
    
 4. Missugused neli asja tegi Jeesus pimedale?
  • Miks läks tervendamiseks vaja nii palju etappe? (Mida tähendasid pimedale endale vestlus Jeesusega ja etapiti tervenemine?)
    
 5. Jeesus viis pimeda külast välja just seetõttu, et inimeste hulgast välja pääseda. Kas sa arvad, et seal oli siiski veel inimesi või pime mees üksnes arvas neid nägevat (24)?
  • Kujuta endale ette seda olukorda, kui Jeesus hoidis oma käsi mehe pea peal ja küsis, kas mees näeb midagi. Missugune oleks olnud õige vastus sellele küsimusele?
  • Miks Jeesus ei korranud enam oma küsimust järgmisel tervendamise etapil (25)?
    
 6. Miks Jeesus ei tahtnud, et mees läheks tagasi Betsaidasse, kus tema sõbrad ilmselt teda ootasid? (Mis oleks külas võinud juhtuda, kui tervenenud mees oleks sinna läinud?)
  • Mis tervenes mehe elus lisaks silmadele?
  • Mis oli Jeesuse lõplik eesmärk mehe suhtes?
    
 7. Käesolev tekst küsib meilt ka seda, kas me näeme Jeesust "oma südamesilmadega" (18). Jeesus seisab täna sinu ees ja küsib: "Kas sa näed midagi?" Mida sa talle vastad?
  • Missugustel erinevatel viisidel on Jeesus püüdnud avada "sinu südame silmi", et sa teda näeksid?
    
 8. Mida õpetab see ime meile taevast?
RÕÕMUSÕNUM: Pimeda silmade avanemine oli märk sellest, et Issand ise oli tulnud kohale ja inimesed võisid näha teda palgest palgesse ( Is.35:4-5 ). Jeesus oli ometi nii varjatud, et paljud ei näinudki temas Jumalat. Jüngritelgi oli raske näha, kes Jeesus tegelikult on ( Mk 8:18 ). See jutustus kinnitab, et Jeesus ei jäta oma tööd meis pooleli, enne kui me näeme teda sellisena, nagu ta on tegelikult ( 1Jh 3:2 ).

printimisversioon    
alla laadimised    
võtke meiega    
veebiülem