GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

12. PÄÄSTETUD JA KAOTATUD ELU ( Mk 8:34-38 )

TAUSTAST: Jeesus võttis siin esimest korda kõne alla risti. Kindlasti vapustasid tema sõnad tema järgijaid sügavalt. Nimelt oli ristilöömine tol ajal suurim kannatus ja häbi, mis inimest üldse võis tabada. Teotamise juurde kuulus ka see, et surmamõistetud kandsid ise oma risti hukkamispaika ja samal ajal hüüdsid inimesed neile järele pilkehüüdeid. (Pange tähele, et sõnad "elu" ja "hing" on kreeka keeles sama sõna.)
 1. Salmid 34-38
  • Missugust elu peetakse meie ajal elamisväärseks, missugust mitte? (Või siis, mida tähendab elu päästmine ja selle kaotamine meie kaasaegsete arvates?)
  • Kellele pidas Jeesus selle kõne?
  • Mida võisid inimesed mõelda Jeesuse järgimisest enne, kui nad kuulsid seda kõnet? Aga pärast seda?
  • Missugune inimene nõustub hakkama nendel tingimustel Jeesuse järgijaks?
  • Kui Jeesus tahtis saada endale rohkem järgijaid, siis miks pidas ta niisuguse kõne?
    
 2. Salm 34 - oma mina salgamine
  • Mida tähendas jüngrite olukorras oma mina salgamine?
  • Mida tähendab meie olukorras oma mina salgamine ja Jeesuse järgimine?
  • (Järgmine küsimus on vaid budistlikus kontekstis esitamiseks: Mis on budismi ja ristiusu erinevus, kui räägitakse oma mina salgamisest?)
    
 3. Salm 34 - risti võtmine
  • Mis sa arvad: kas Jeesus peab "risti kandmise" all silmas mistahes kannatust või ainult seda kannatust, mis saab kristlasele osaks tema usu tõttu.
  • Missugune oleks sinu elu ilma ristita?
  • Miks ei lase Jeesus ühelgi oma järgijal pääseda elust ristita?
  • Kuidas muutub risti kandja olukord, kui ta võtab igal hommikul oma risti Jumala käest, mitte saatana, teiste inimest ega juhuse käest?
    
 4. Salm 35 - elu päästmine ja kaotamine
  • Mil moel üritavad inimesed vabaneda oma ristist?
  • Miks ei saa õnnelikuks inimene, kes seab õnnelikuks saamise endale eesmärgiks?
  • Kust saab Jeesuse järgija jõu oma risti kandmiseks?
    
 5. Salmid 36-37 - hinge kaotamine, hinge lunaraha
  • Missuguste asjade tõttu võib inimene oma hinge kaotada?
  • Missuguse rahaga ostis Jeesus tagasi kadunud hinged?
    
 6. Salm 38 - Jeesuse ja tema sõnade häbenemine
  • Missugustest Piibli õpetustest on sul kõige raskem rääkida mitteusklike sõprade kuuldes?
  • Miks häbeneb Jeesus sellist kristlast, kes ei ole julgenud võidelda Jumala Sõna eest patuse ja abielurikkuja sugupõlve keskel?
  • Mis juhtub inimesega, keda Jeesus häbeneb?
    
 7. Rõõmusõnumiküsimused
  • Mida tähendab risti kandvale kristlasele see, et Jeesus on käinud oma risti kandes sama tee enne teda?
  • Jeesus kaotas veidi aega pärast seda oma hinge ehk elu. Miks?

printimisversioon    
alla laadimised    
võtke meiega    
veebiülem