GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

13. AINULT POOLELDI USKLIK ( Mk 9: 14-29 )

TAUSTAST: Inimest, kelle südames elab rüve vaim, kutsutakse kurjast vaimust vaevatuks. See on midagi muud kui vaimuhaigus, epilepsia jne. Jeesusesse uskuva inimese südames ei saa olla rüvedat vaimu, sest seal elab juba Püha Vaim. Luuka järgi oli kurjast vaimust vaevatud poiss oma vanemate ainus laps ( Lk 9: 38 ).
 1. Kujutlege, milline oli olnud isa elu pärast seda, kui tema poeg sattus rüveda vaimu võimu alla (17-18, 20-22). (Vanemate omavahelised suhted, suhe naabritega, suhe Jumalaga, tulevikuga, tervendamiskatsed jne.)
  • Milline oli olnud poisi elu, võrreldes tema eakaaslastega?
    
 2. Mis oli salmides 14-18 kirjeldatud olukorras isale kõige raskem? Aga pojale?
   
 3. Keda mõtles Jeesus uskmatu sugupõlve all, mida tal oli raske taluda (19)?
   Miks elas Jeesus inimeste uskmatust nii raskelt läbi just selles olukorras?
    
 4. Miks mahutab isa ka ennast oma abipalvesse: "Tunne meile kaasa ja aita meid!" (22)?
   
 5. 23. salmis näib Jeesus nõudvat isalt vankumatut usku. Miks?
  • Mis tunne sul oleks, kui keegi nõuaks sinult täiuslikku usku siis, kui sul on niigi halb olla?
    
 6. Mida uskus isa Jeesusest, milles ta taas kahtles, hüüdes 24. salmi sõnu?
  • Mida sina usud ja milles kahtled, hüüdes Jeesust appi oma lähedaste probleeme lahendama?
    
 7. Kas isa hüüe on sinu arvates päästva usu märk või mitte, põhjenda oma seisukohta.
  • Millal tuli isa sinu arvates usule - vestelge erinevate võimaluste üle.
    
 8. Miks aitas Jeesus seda perekonda, kuigi ei isal ega pojal olnud vankumatut usku?
  • Kelle usu põhjal see ime sündis?
  • Mil määral läheb usku vaja selleks, et Jeesus võiks aidata su armsaid nende probleemides?
    
 9. Isa võis oma poega surnuks pidada, kui too liikumatult maas lamas (26)? Miks pidi ta kogema sedagi õuduse hetke, enne kui sai näha Jeesuse abi? (Mis oleks isal jäänud õppimata, kui abi oleks tulnud kohe, kui ta seda palus?)
  • Miks laseb Jeesus meilgi olla vahel meeleheite äärel, enne kui sekkub asjade kulgu? (Mis oleks sinul jäänud õppimata, kui abi oleks tulnud kohe, kui seda palusid?)
    
 10. "Jeesus võttis poisi käest kinni ja poiss tõusis püsti" (27). Pane sõna 'poiss' asemele selle inimese nimi, kelle pärast muretsed praegu kõige rohkem. Mida tähendab see lause nii loetuna sulle?

RÕÕMUSÕNUM: Kui Jeesus oli kurjade inimeste ja saatana piinata, uskus ta ka siis kahtluseta Taevase Isa väesse ja armastusse. Tema usu põhjal saame meiegi oma kahtlustele vaatamata Jumalalt abi endale ja oma lähedastele.

printimisversioon    
alla laadimised    
võtke meiega    
veebiülem