GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

14. EKSITAJA SAATUS ( Mk 9: 42-50 )

TAUSTAST: Kreeka tegusõnal skandalidzo salmis 42 on järgmisi tähendusi: solvama, langemisse saatma, patule meelitama. Jeesuse sõnad on väga aktuaalsed. Nimelt räägivad ajalehed sedasama pedofiilidest ja lapspornograafia tootjatest, kes hävitavad arvutute laste elu meie ajal. Aga Jeesus räägib selles tekstis lisaks sellele ka meist igaühe salajastest kiusatustest, mis need siis ka oleksid.
 1. Salmis 42 esinevat karistust ei tunne ühegi maa seaduseraamatud. Mis osas on Jeesuse poolt mainitud surmanuhtlus karmim kui tavalisemad hukkamisviisid? (Miks lapse eksitajad ei vääri Jeesuse meelest isegi korralikke matuseid?)
   
 2. Tooge näiteid sellest, missugustele pattudele võivad inimese käed teda ahvatleda (43)!
  • Missugustele pattudele võivad jalad inimest eksitada (45)? Aga silmad (47)?
  • Kas sa tunnistad kiusatuse kiusatuseks kohe, kui see sind tabab?
    
 3. Kumba kardad sina rohkem: kas seda, et kaotad oma käe, jala või silma siin maa peal, või seda, et satud pärast surma põrgusse?
  • Kumba eelpool toodud võimalustest kardad rohkem oma laste või lähedaste suhtes?
    
 4. Mida ütleksid kuulajad, kui keegi hakkaks meie ajal jutlustama samal moel, nagu Jeesus siin teeb?
   
 5. Mida pidas Jeesus silmas, kui ta andis nii hirmsaid nõuandeid (43-47)?
  • Mida sa võiksid mõelda Jeesuse sõnadest, kui kedagi sinu lähedastest oleks eksitanud kuri inimene?
    
 6. Milliseid nõuandeid annad inimesele, kes võitleb "võitmatute" pattudega seksuaalelu valdkonnas?
   
 7. Missugused oleksid tagajärjed, kui kirikus ei jutlustataks kunagi kiusatustest, patu kohutavusest ja põrgust sel moel, kui Jeesus jutlustas? (Kuidas muutuks jumalapilt? Aga inimeste käitumine? Aga suhtumine Jeesuse risti?)
   
 8. Missugune on meie aja pornograafia tootjate ja tarbijate suurim eksitus?
  • Kuidas me peaksime võitlema pornograafia vastu eraelus ja avalikus elus?
    
 9. Mida me peame tegema, kui märkame, et ei ole suutnud järgida neid Jeesuse käske?

RÕÕMUSÕNUM: Sa saad nüüd kindlasti aru, miks tuli läbistada naeltega Jeesuse käed ja jalad ning miks ta pidi surema seesmises ja välises pimeduses ...

printimisversioon    
alla laadimised    
võtke meiega    
veebiülem