GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

16. VARANDUS MAA PEAL ( Mk 10: 17-27 )

TAUSTAST: Matteus kutsub teksti meest noormeheks ( 19:22 ) ja Luukas ütleb tema kohta, et ta oli kõrgel ühiskondlikul positsioonil ( 18:18 ). See noor poliitik oli elus tõesti hästi läbi löönud. Pange tähele, et Iisraelis meie ajaarvamise alguses mehed tavaliselt ei jooksnud ega laskunud põlvili.
 1. Mis sundis seda edukat poliitikut käituma nii ebatavaliselt, nagu seda kirjeldab 17. salm?
  • Mille põhjal uskus mees, et Jeesus teab vastust küsimusele, kuigi ta ilmselt ei pidanud Jeesust Jumalaks (17b-18)?
    
 2. Miks polnud mees oma päästmises kindel, kuigi ta oli kogu oma elu Jumala käske pidanud?
  • Miks pole ka meil alati kindlust selles, mis meiega pärast surma toimub?
    
 3. Paljud poliitikud satuvad suurtesse kiusatustesse raha ja naiste pärast. Mis võiks olla selle põhjus, et see mees oli võitnud kõik kiusatused kordagi neisse langemata (19-20)?
  • Pange tähele, et Jeesuse õpetuse kohaselt tuleb käske täita ka mõtete ja sõnadega, mitte ainult tegudega. Kas mees oli teie arvates teinud nii (19-20)?
  • Kas sina võiksid Jeesusele samamoodi vastata, nagu vastas noor poliitik?
    
 4. Mehel puudus veel üks asi. Pakkuge erinevaid variante, mis see oli (21)!
   
 5. Milliseid asju inimesed tavaliselt peavad oma aardeiks (21)?
  • Teksti mehel oli kaks aaret maa peal. Mis need olid?
  • Kuidas saab koguda aaret taevasse?
  • Võrdle taevast ja maapealset aaret omavahel? Missugused on nendevahelised erinevused?
    
 6. Ilmselt pidi mees elatama oma peret ja eakaid vanemaid. Mis oleks nendega juhtunud, kui ta oleks täitnud Jeesuse käsku 21. salmis?
  • Kas usuksid sarnases olukorras, et Jumal kannab ühel või teisel viisil hoolt sinu naise, laste ja vanemate eest?
  • Kas sina võiksid kogu oma omandist ja pangaarvest loobuda, kui see oleks Jeesuse järgimise tingimus?
    
 7. Mis oleks juhtunud, kui Jeesus oleks mehe kutsunud oma jüngrite hulka ilma ühegi tingimuseta?
  • 21. salmi kohaselt vaatas Jeesus noort poliitikut ja tundis tema vastu armastust. Miks ütles ta siis nii karmid sõnad, et too minema läks?
    
 8. Millised alternatiivid jäid mehele, kui ta märkas, et ei suuda oma aardest loobuda?
  • Kuidas oleks Jeesus võinud reageerida, kui mees oleks tunnistanud, et armastab raha rohkem kui Jumalat, ja palunud andeks?
    
 9. Võrdle omavahel seda vastust, mille Jeesus andis rikkale noormehele, selle vastusega, mille ta andis Peetrusele (27).
  • Vestelge teemal: Kas Jumal saab päästa maise aardega aheldatud inimest või mitte?

RÕÕMUSÕNUM: Jeesus loobus maa peale tulles taevasest aardest. Ristil tabas teda oma aarete ja ebajumalatega seotud inimese karistus. Kas tead, miks?

printimisversioon    
alla laadimised    
võtke meiega    
veebiülem