GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

17. VÕITLUS MINISTRIPORTFELLIDE PÄRAST ( Mk 10: 32-45 )

TAUSTAST: Jaakobus ja Johannes olid Sebedeuse, üsna varaka Galilea kaluri pojad. Nad kuulusid jüngrite "siseringi" koos Peetrusega. Kord nimetas Jeesus Jaakobust ja Johannest "kõuepoegadeks". Nüüd on Jeesus teel Jeruusalemma kannatama ja surema. Ta on varem kahel korral ennustanud oma lähenevat surma.
 1. Mis eesmärgil oli Jeesus Jaakobuse ja Johannese arvates minemas Jeruusalemma?
  • Mis põhjusel ei võtnud vennad tõsiselt Jeesuse ennustust salmides 32-35?
    
 2. Jaakobus ja Johannes uskusid küll Jeesusesse juba sellel ajal, kuid nad ei uskunud tema kannatusse ja surma. Mida ootab Jeesuselt, ristiusult selline inimene, kes ei näe kasutust tema ristile?
   
 3. Mida võisid Sebedeuse pojad tahta teha, kui nad oleksid pääsenud "ministritoolile" Jeesuse riigis?
  • Miks on võimuiha meie maailmas nii üldine?
  • Mõtle, kuidas oled kasutanud sulle usaldatud võimu näiteks oma perekonnas ja töökohal?
    
 4. Karikas tähendab Piibli keelekasutuses sageli kannatamist. Mida oleksid vennad vastanud, kui Jeesus oleks pakkunud neile kohta mõlemal pool oma risti (38-39)?
  • Kas sa oled valmis enda suhtes vastu võtma võimus sisalduva kannatamise?
    
 5. Mis oli Jaakobuse ja Johannese patt: a) suhtes Jeesusega ja b) suhtes ligimestega?
   
 6. Miks said kümme jüngrit selles olukorras Sebedeuse poegade peale pahaseks (41)?
  • Mida õpetab meie tekst meile usklike vaheliste tülide ja nende põhjuste kohta?
    
 7. Mis on Jeesuse poolt antud juhi ideaalis revolutsioonilist (42-45)?
  • Kuivõrd teostub selle teksti juhiideaal sinu arvates meie aja kristlaste seas?
  • Kuivõrd oled sina järginud Jeesuse õpetust salmides 43-44? (Võid vastata ka vaikselt oma mõtetes.)
    
 8. Mis on suurim erinevus Jeesuse ja Sebedeuse poegade vahel?
   
 9. Kus ja millal tegi Jeesus ise teenija ja orja tööd (45)? (Vastus on väljaspool seda teksti.)
  • Ütlus "anda lunaks" tähendas orja vabaks ostmist. Loe 45. salmi veelkord, kohandades selle oma eluga - millest ostis Jeesus sind vabaks ja mis hinnaga?

RÕÕMUSÕNUM: Jeesus soovib sinult tänagi eelkõige seda, et sa nõustuksid, et ta sind teeniks, ja võtaksid temalt vastu pattude andeksandmise - sellegi patu andeksandmise, et sa oled valesti kasutanud sulle antud võimu.

printimisversioon    
alla laadimised    
võtke meiega    
veebiülem