GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

18. PIMEDA KERJUSE USUTUNNISTUS ( Mk 10:46-52 )

TAUSTAST: Jeesus käis Jeerikos teadaolevalt ainult ühe korra. See juhtus siis, kui ta oli oma viimasel teekonnal Jeruusalemma. Jeesus oli otseselt põlvnemiselt Taaveti poeg. Jumal oli sellele kuningale tõotanud, et tema poeg istub igavesti Iisraeli troonil ( 2 Sm7:12-16 ). Maad valitsevad roomlased ei sallinud jutte Iisraeli endistest ja veel enam selleaegsetest kuningatest.
 1. Mis oleks sinu arvates kõige halvem, kui peaksid end kerjamisega elatama?
   
 2. Mida kõike võib inimene õppida aastaid tee ääres istudes (46b)?
  • Mida võis Bartimeus teie arvates mõelda Jeesusest nende kolme aasta jooksul, kui too käis kõikjal mujal kui Jeerikos?
    
 3. Miks polnud Bartimeus pürginud tervendatavaks näiteks Jeruusalemma (30 km kaugusele), kus Jeesus käis mitmeid kordi?
  • Kas teie arvates võis Bartimeusel olla kogu aeg valmis plaan, juhul kui Jeesus peaks Jeerikosse tulema?
  • Millise pildi saad selle mehe intelligentsuse tasemest?
    
 4. Mille põhjal Bartimeus otsustas, et Jeesus oli kuningas Taaveti poeg (47)?
  • Miks Bartimeus ei kartnud roomlasi, kui ta karjus täiest kõrist Taaveti poja nime?
  • Kuidas muutus Bartimeuse hüüd, kui teda püüti vaigistada (47-48)?
  • Kuidas reageeris Jeesus Taaveti poja tiitlile?
    
 5. Leia erinevaid põhjusi, miks inimesed tahtsid Bartimeuse appikarjet vaigistada?
  • Mida ümbritsevad inimesed oleksid pidanud tegema, selle asemel et keelata Bartimeusel karjuda?
  • Meenuta mõnd juhtumit, kui tundus, et sinu häda- või appihüüdu ei tahetud kuulda - mispärast sinu arvates nii juhtus?
    
 6. Mida võis Bartimeus mõelda, kuuldes et Jeesus teda kutsub (49-50)?
  • Ilmselt oli Bartimeus kuni selle hetkeni kandnud hoolt oma kuue eest, mis oli talle öösiti nii tekiks kui küljealuseks. Miks heitis ta selle ühtäkki eemale (50)?
    
 7. Miks küsis Jeesus Bartimeuselt iseenesestmõistetavat asja (51)?
  • Jeesus küsib ka sinult täna: "Mida sa tahad, et ma sulle teeksin?" Mida sa talle vastad?
    
 8. Mismoodi tervendas Jeesus Bartimeuse silmad (52)?
  • Algkeele verbi 52. salmis võib tõlkida kahte moodi: "Mine, sinu usk on su tervendanud või päästnud!" Miks tahtis Jeesus öelda Bartimeusele kõigi kuuldes just need sõnad?
    
 9. Bartimeus läks Jeesusega Jeruusalemma kaasa (52b). Miks ta seda tegi?
  • Järgmisel päeval hüüdis kogu rahvas Jeesust Jeruusalemma väravail Taaveti pojaks ( Mk 11:9-10 ). Miks ei kartnud inimesed selles olukorras roomlasi?
  • Kõigest nädal hiljem sai Bartimeus oma vasttervendatud silmadega näha, kuidas tema heategija ristile löödi. Mida võis Jeesuse ristisurm talle teie arvates tähendada?

printimisversioon    
alla laadimised    
võtke meiega    
veebiülem