GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

19. NEETUD VIIGIPUU ( Mk 11: 12-14 ja 20-25 )

TAUSTAST: Piibli järgi saab Jumala viha osaks neile, kes ei ole täitnud tema Seadust ( 5Ms 28: 15 ). Mõned Vana Testamendi prohvetid esitasid Jumala viha justkui näidendi või sümboolse toimingu vormis. Viigipuu needmine meie tekstis on just selline toiming.

Salmid 12-14

 1. Mis toimub, kui mõni inimene neab teise inimese?
  • Kui sind on kord neetud, siis räägi, kuidas see tundus?
    
 2. Kuidas võis Jeesus oodata viigipuult vilju siis, kui ei olnud veel viljakandmise aeg?
  • Mida ja keda tähendas Jeesuse sümboolne toiming selles olukorras? (Mida sa arvad tõlgendusest, et Jeesus needis siin oma rahva Iisraeli?)
    
 3. Missugust vilja oli Jeesus oodanud oma rahvalt?
  • Missuguseid vilju ootab Jeesus sinu elust?
  • Missuguseid vilju ootab Jeesus meie kirikult või üldiselt kristlikult kirikult?
    
 4. Mida võime siit õppida armuajast - kui kaua see kestab?
  • Millal saabub teie arvates päev, mil lõpeb Jeesuse kannatlikkus Euroopa ja Ameerika kirikute suhtes?

Salmid 20-21

 1. Missugune on neetud inimelu?
  • Kuidas meenutavad neetud viigipuu ja Jeesuse rist teineteist?

Salmid 22- 24

 1. Kui sa oled kord palunud niisuguse usupalve, siis kas sa said, mida palusid?
  • Kuidas erinevad teineteisest usupalve ja "tavaline palve"?
    
 2. Miks me ei käsi just sageli liikuda mägedel paigast?
  • Kui sinu elus on kord liikunud paigast mõni "mägi", siis räägi, kuidas see toimus?
  • Mida mõtlete nendest juhtumitest, kui mõni kristlane kamandas, et mägi liiguks, aga seda ei toimunudki?

Salm 25

 1. Mis on sinu arvates andeksandmise juures kõige raskem?
  • Mida me peame tegema, kui me ei suuda anda teisele inimesele andeks?
  • Mida näitab inimese usust see, kui ta isegi ei taha teisele andeks anda?
    
 2. Kuidas kuuluvad kokku viigipuu needmine ja salmid 22-25? (Mis on nende salmide järgi vili, mida Jeesus meilt ootab?)
  • Kuidas sai Jeesus ise anda andeks selle, et ta teadis, et võimukandjad kavandasid kogu aeg tema hukkamist?

Kokkuvõtvad küsimused:

 1. Miks Jeesus needis viigipuu just oma elu viimasel nädalal?
  • Mis sa arvad sellest tõlgendusest, et viigipuud needes asetus Jeesus ise selle kohale ja sai ise neetud?

RÕÕMUSÕNUM: Paulus jutustab, kuidas me võime teha Jeesusega "vahetuskaupa" ehk vahetada needuse õnnistuse vastu. Rühmajuht loeb ( Gl 3: 13-14 ).

printimisversioon    
alla laadimised    
võtke meiega    
veebiülem