GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

20. SURNUST ÜLESTÕUSMISE EITAJAD ( Mark.12:18-27 )

TAUSTAST: Saduserid olid Jeesuse ajal usueliit. Ülempreestridki valiti tavaliselt nende hulgast (Ap 5: 17). Saduserid küll uskusid Jumalasse ja viide Moosese raamatusse, kuid nad ei uskunud ihu ülestõusmisse, vaimumaailma ega elusse pärast surma. Tegelikult meenutavad meie aja liberaalteoloogid mitmes suhtes Jeesuse aja sadusere. (Vrd salm 24.)
 1. Missugust vastust võisid saduserid oma küsimusele Jeesuselt oodata (18-23)?
  • Miks oli saduseride meelest võimatu ja naeruväärne uskuda surnust ülestõusmisse?
  • Mis oli meie teksti järgi saduseride tegelik huviobjekt?
    
 2. Kujuta endale ette, et satuksid järgmistesse olukordadesse:
  • Oled saduser ja sinu sõber on just kuulnud, et tal on ravimatu vähk. Kuidas sa lohutad teda?
  • Oled saduser ja oled matustel, kus lesk nutab meeletult. Mida sa ütled talle?
    
 3. Missugune jumalapilt on inimesel, kes ei usu surnust ülestõusmisse?
  • Mida tähendab sõna "pääste" inimesele, kes ei usu igavesse taevasse ega hukatusse?
  • Missugust Vabastajat ootasid saduserid teie arvates?
    
 4. Mis oli pannud saduserid eksima kõrvale õigest õpetusest ja päästvast usust (24)?
  • Mis on pannud meie aja liberaalteoloogid tegema sama vea nagu tegid saduserid omal ajal?
  • Miks puudub liberaalteoloogiast täiesti Jumala vägi?
  • Mis võib inimesi takistada sattumast liberaalteoloogide eksiõpetusse, mis eitab surnust ülestõusmist?

  •  
 5. Mil moel põhjendas Jeesus oma usku ülestõusmisse (26-27)?
  • Rühmajuht loeb Hb 11: 16-19, mis räägib Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi usust. Missuguse järelduse oleks need kolm esiisa pidanud tegema oma elust, kui nad ei oleks uskunud surnust ülestõusmisse?
  • Missugune oleks sinu elu, kui sa ei usuks surnust ülestõusmisse?
    
 6. Uues Testamendis räägitakse paarist variserist, kes tulid usule, kuid ei ühestki saduserist. Mis võib sinu arvates olla selle põhjuseks?
   
 7. Kuidas võib see Piibli kirjakoht lohutada inimest, kes kardab surma?
  • Mida tähendavad sinule endale täna need Jeesuse sõnad: "Tema ei ole surnute, vaid elavate Jumal" (27)?

RÕÕMUSÕNUM: Kui Jumal ei ole surnute Jumal, vaid elavate, siis miks tuli Jumalal endal surra? Sellepärast, et ei olnud muud viisi päästa meid patuseid igavesest surmast igavesse ellu.

printimisversioon    
alla laadimised    
võtke meiega    
veebiülem