GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

21. JEESUSE TAGASITULEK ( Mk 13: 14-32 )

TAUSTAST: Jeesus räägib meie tekstis samaaegselt kahest asjast, nimelt Jeruusalemma hävitamisest (mis toimus 40 aastat hiljem, st aastal 70 pKr) ja ajast enne oma teist tulemist (milles me just nüüd elame).
 1. Mõned teadlased väidavad, et kui maailmalõpp tuleb keskööl, siis on kell praegu viie minuti pärast kaksteist. Mida sa arvad nende väitest?
  • Kas sa sooviksid, et Jeesus tuleks tagasi sinu eluajal? Miks soovid, miks mitte?
    
 2. Väljend "hävituse koletis" (14) on võetud Taanieli raamatust ja viitab aastale 168 eKr, kui Antiokos Epifanes püstitas Jeruusalemma templisse ebajumal Zeusi altari. Jeesus ennustab, et sama sündmus kordub lõpuajal. Mida võiks "hävituse koletis" tähendada praeguses templis ehk kristlikus kirikus?
  • Kristlased mäletasid Jeesuse sõnu aastal 70, toimisid nende põhjal ja pääsesid Jeruusalemma piiramisest. Mida võiksid tähendada need salmid lõpuajal - mille eest tuleb siis põgeneda (14-18)?
    
 3. Miks ei ütle Jeesus otse, mis inimkonda suure ahistuse ajal tegelikult ahistab (19-20)?
   
 4. Missugune on meie teksti järgi kristliku kiriku usuline olukord enne Jeesuse tagasitulekut (21-23)? (Mida mõtled selle teksti valguses sellest, et paljud ootavad lõpuaegadeks ülemaailmset äratust?)
  • Kuidas võime teada, kes on õige, kes vale Kristusest jutlustaja (21-23)?
  • Kuidas suudavad valekristuse prohvetid teha tunnustähti ja imetähti?
  • Valekristuse tunnistajad usuvad arvatavasti ise, et on õige Kristuse tunnistajad. Mis on pannud neid nii rängalt eksima?
  • Kas osa valitutest võidakse suure ahistuse ajal eksitada või ei võida?
    
 5. Mis võib põhjustada maailmaruumis sellise muutuse, millest räägivad salmid 24-25?
   
 6. Mis sünnib Jeesuse tulemise ajal a) valitutega b) kõigi ülejäänutega (26-27)?
   
 7. Mida tahab Jeesus öelda täna just meile oma tähendamissõnaga viigipuust (28-29)?
   
 8. Liberaalteoloogid väidavad, et Jeesus eksis, kui ennustas oma tagasituleku aja (30). Mida te arvate nende väitest? (Missugused tagajärjed on sellel kristlikule usule, kui selgub, et Jeesus eksis?)
  • Mida võiks tähendada salm 30?
    
 9. Mida tähendab Jumala Sõna lõpuaja usklikele (31)?
  • Mida tähendab Jumala Sõna isiklikult sulle tänasel päeval?
    
 10. Miks peab Jeesuse tuleku kuupäev olema lõpuni saladus (32)?

printimisversioon    
alla laadimised    
võtke meiega    
veebiülem