GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

22. ARMASTUS EI HÄÄBU KUNAGI ( Mk 14: 1-9 )

TAUSTAST: Rühmajuht refereerib kogunemise alguses Lk 10: 38-42 , Jh 11 ja Jh 12:1-11 . Teksti naine on niisiis Betaania Maarja. ( Lk 7: 36-50 kirjeldatud patune naine on teine isik.) Marta, Maarja ja Laatsaruse vanemad olid ilmselt juba surnud. Võib-olla olid nad jätnud oma tütardele raha kaasavaraks või vanaduspäevadeks. Jeesuse maapealse elu viimane nädal oli just algamas.
 1. Millise kingituse sooviksid sina teha inimesele, keda armastad, kui teaksid, et ta sureb varsti?
  • Jeesus mainib siinkohal oma matuseid (8). Mis sa arvad, kas Maarja mõistis, erinevalt jüngritest, et Jeesus sureb varsti? Põhjenda oma arvamust.
    
 2. Nardisalv maksis töömehe aastapalga ja tavaliselt kasutati seda tilkhaaval. Kui palju maksaks nardisalv, kui arvutada see ümber Eesti rahaks?
  • Kui palju aega kuluks sellise raha säästmiseks?
  • Mida mõtles Maarja oma kaasavarast või vanaduspäevade tagavaradest, kui ta kasutas oma päranduse nardisalvi ostmiseks?
    
 3. Miks kallas Maarja kogu pudeli sisu Jeesusele pähe, kas vähemast poleks piisanud?
  • Sõnad 'Messias' ja 'Kristus' tähendavad võitut. Juutide kuningad võiti ametisse, miks Jeesus võiti alles vahetult enne oma matust?
    
 4. Maarja oli oma säästud kasutanud nardisalvi ostmiseks. Milline osa ümbritsevate inimeste kriitikast võis teda kõige rohkem puudutada (4-5)?
  • Mõtle, mida oleksid linna vaesed aastapalga eest saanud.
    
 5. Mis võis Maarjat Jeesuse sõnade juures kõige rohkem rõõmustada, kui Jeesus teda kaitses (6-9)?
  • Mõtle, kas Jeesus võib sinu kohta öelda sama kui Maarja kohta: "Ta on teinud, mis ta võis" (8).
  • Mida võiksid sina alates tänasest Jeesuse heaks teha?
    
 6. Mille poolest sarnanevad Maarja tegu ja Jeesuse tegu ristil (st evangeelium) üksteisega (9)?
  • Kumb on sinu arvates suurem "raiskamine", kas see, et Maarja valas Jeesuse peale nardisalvi, või see, et Jeesus valas oma vere Maarja pärast?
    
 7. Mis oli Maarja teguviisi juures nii eriline, et seda meenutatakse alati ja igavesti (9)?
  • Millise mälestuse tahaksid sina endast maha jätta (9)?
    
 8. Mida võis Maarja ehk aastate pärast mõelda oma rahast, mille ta oli "raisanud" tol päeval Jeesuse peale?
  • Kuidas oli Maarja Jeesust nii palju armastama õppinud?
  • Kuidas võiksime meie Jeesust nii palju armastama õppida kui Maarja?

RÕÕMUSÕNUM: Maarja oli Jeesust kuulates tema armastust tundma õppinud. Seepärast oskas ta teda ka õigel ajal teenida. Maarja uskus esmalt evangeeliumi ja just see usk sünnitas temas soovi ohverdada Jeesuse pärast kõik. Ja nõnda lõhnas Jeesus just tänu Maarjale viimastel päevadel nardisalvi järele, kus tahes ta ka liikus.

printimisversioon    
alla laadimised    
võtke meiega    
veebiülem